Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla

Kantonalna uprava civilne zaštite vrši upravne, stručne i druge poslove u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti kantona utvrđene Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća FBiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 39/03, 22/06 i 43/10), Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu ("Službene novine TK" br. 10/08), Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 65/09) i Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" br. 1/12).

Za obavljanje poslova osnovne djelatnosti iz nadležnosti Kantonalne uprave civilne zaštite obrazovane su osnovne organizacione jedinice:
1. Sektor za za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo
2. Sektor za administrativne, inspekcijske, opće i materijalne poslove

U Sektoru za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo, kao osnovnoj organizacionoj jedinici, formirana je kao unutrašnja organizaciona jedinica : Kantonalni operativni centar civilne zaštite.

U Sektoru za administrativne, inspekcijske, opće i materijalne poslove, kao osnovnoj organizacionoj jedinici, formirana je kao unutrašnja organizaciona jedinica: Inspektorat za zaštitu i spašavanje.

Rukovodeći državni služenici:

Mr. Zdenko Tadić, diplomirani inženjer mašinstva / strojarstva, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla


Rođen u Živinicama 02.10.1952. godine gdje je sa odličnim uspjehom završio osnovnu i srednju školu. U redovnom roku završio Mašinski fakultet u Sarajevu 1976.godine i Magistarski i specijalistički studij iz oblasti sigurnosti - Zaštita i spašavanje na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 2009.godine. Bio zaposlen u SOUR "Umel" Tuzla i RMU "Đurđevik" u Đurđeviku. U navedenim firmama bio inženjer tehnolog, rukovodilac pripreme proizvodnje i tehnički direktor.
Od 1992. godine obavljao poslove u Logističkom centru općine Živinice. U Srednjoškolskom centru radio od 1994. do 1997. godine kao nastavnik stručno-teorijske nastave mašinske struke.
Od 1997. godine je angažiran pri Vladi TK, dva mandata kao Doministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, i kao Savjetnik predsjednika Vlade TK.
U 2001. godine je postavljen za komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite. Transformacijom Kantonalnog štaba civilne zaštite u Kantonalnu upravu, imenovan je za vršioca dužnosti direktora 2004. godine a po provedenoj proceduri prijema, putem Agencije za državnu službu, od strane Vlade Tuzlanskog kantona imenovan je za direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona 2006. godine.

Dugo se bavio sportom kao aktivni sportista, trener i sportski radnik.
Proglašavan najboljim sportistom Banovića (1977.) i Živinica (1980.) te sportskim radnikom Živinica (1985. i 1986.) i Tuzlanskog kantona (2002.).
Predsjednik i član predsjedništva više sportskih kolektiva
Predsjednik Skupštine Sportskog saveza BiH.

Dopredsjednik Zajednice tehničke kulture Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Zajednice tehničke kulture Tuzlanskog kantona od osnivanja 1997. godine.
Telefon: ++387 (035) 256 539
Telefon/Fax: ++387 (035) 277 746
++387 (035) 277 542
Mobitel: ++387 (061) 146 583
E-mail: zdenko.tadic12@gmail.comIzudin Karić, diplomirani pravnik, sekretar Kantonalne uprave civilne zaštite TuzlaRođen u Lukavcu 1956. godine, gdje je sa odličnim uspjehom završio osnovnu školu i gimnaziju. U redovnom roku 1978. godine diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Bio zaposlen u Pošti, Elektroprenosu, općini Lukavac, Ministarstvu trgovine, saobraćaja i turizma TK, Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, a od 2007. godine radi u Kantonalnoj upravi civilne zaštite kao sekretar uprave.
Telefon/Fax: ++387 (035) 277 746
++387 (035) 277 542
Mobitel: ++387 (062) 340 767
E-mail: izudin@kucztk.com.baMr. sc. Dragan Pelemiš, diplomirani inženjer zaštite na radu i životne okoline, Pomoćnik direktora za mjere zaštite i spašavanjaRođen 1965. godine u Tuzli, diplomirao 1989. godine na Tehnološkom fakultetu u Tuzli. Radio u "Energopetrolu" od 1990.godine a u Institutu "Inproz" Tuzla od 1998. do 2012. godine.

Dodatne edukacije:

Ima položen stručni ispit za poslove u oblasti rudarstva, "Ex" ispit za poslove pregleda, nadzora i projektovanja protiveksplozijski zaštićenih uređaja i instalacija na nadzemnim mjestima.

Kompjuterske vještine:

Osnove administracije Windows 2003 servera, Osnove administracije Lotus/Domino platforme.
Telefon/Fax: ++387 (035) 277 746
++387 (035) 277 542
Mobitel: ++387 (061) 738 674
E-mail: dragan@kucztk.com.ba

 GLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"