ADRESAR

Kantonalna uprava civilne zaštite
Adresa:
Bosne srebrene 55, 75 000 Tuzla
  (zgrada Interšpeda kod željezničke stanice u Tuzli)
   
Telefon / fax:
+ 387 (0) 35 277 746
  + 387 (0) 35 277 542
e-mail:
cz.tk@bih.net.ba
   
Operativni centar, tel.:
+ 387 (0) 35 361 160
fax:
+ 387 (0) 35 361 161
E-mail:
oc@kucztk.com.ba
OPĆINSKE SLUŽBE CZ NA TUZLANSKOM KANTONU
(pozivni broj 035)

Općina

Telefon
Fax
Napomena
Banovići
743-471(470,474),875-246
743-472,875-991
Čelić
660-894
668-672
Doboj Istok
720-623
720-416,720-623
Gračanica
706-345
706-345,706-985
Gradačac
369-772
369-772, 369-773
Kalesija
631-274
631-162
Kladanj
628-462
628-461, 628-477, 621-150
Lukavac
553-248
553-501, 553-554,553-248
Sapna
599-551
599-555
Srebrenik
647-140
647-141
Teočak
755-903
755-319,756-112
Tuzla
364-255,257-545
364-255, 364-256, 296-563
Živinice
774-496, 743-399
774-496, 772-125
 
MINISTARSTVA TUZLANSKOM KANTONU
(pozivni broj 035)

 

Telefon
Fax
Napomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"