Federalni/Kantonalni tim civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a

Federalni/Kantonalni tim civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a se sastoji od dva dijela:
- "A" komponente, koja se bavi prikupljanjem i uklanjanjem NUS-a, i
- "B" komponente, koja se bavi deminiranjem (čišćenje i tehničko izviođanje) vitalnih i drugih objekata

Pripadnici obje komponente osposobljeni su i za izvlačenje nastradalih iz minskih polja.

"A" komponenta svakodnevno je angažovana na području Tuzlanskog kantona na zadacima prikupljanja i uklanjanja zaostalih neekspoldiranih ubojnih sredstava. Sastoji se od četiri pripadnika: Lider (pirotehničar specijalista), zamjenik lidera (pirotehničar specijalista), vozač (deminer) i medicinar.

"B" komponenta je trenutno angažovana na projektu na području općine Kalesija ("Gojčin - Krčevina 1").

Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području TK u 2015.

Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području TK u 2014.

Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području TK u 2013.

Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području TK u 2012.


Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području TK u 2011.


LISTA PRIORITETA DEMINIRANJA

Lista prioriteta deminiranja u 2016. godini

Lista prioriteta deminiranja u 2015. godini

Lista prioriteta deminiranja u 2014. godini

Lista prioriteta deminiranja u 2013. godini

Lista prioriteta deminiranja u 2012. godini

Dana 18.06.2013. godine izvršena je primopredaja projekta "LZ Turija. zaseok Čelari-Rastić", općina Lukavac. Deminirana je površina od 16.725,00 m2
.


Dana 28.11.2012. godine izvršena je primopredaja projekta "Cviljevina-Kusače“ u MZ Požarnica, općina Tuzla. Deminirana je površina 25.562,00 m2.

Dana 25.05.2012. godine u općini Kalesija izvršena je primopredaja projekta "Gojčin - Svrakovine". Deminirana je površina 5.038,43 m2
.

Dana 11.11.2011. godine u općini Čelić izvršena je primopredaja projekta "Kapavac 2". Deminirana je površina 703,17 m2
.

Dana 28.10.2011. godine u općini Gradačac izvršena je primopredaja projekta "
Put Brijeznica - Grabov gaj".

Dana 26.11.2010. godine u općini Živinice izvršena je primopredaja projekta "Izvor - Jazavac", površine od
5.000,00 m2

Dana 13.10.2010. godine u općini Kalesija izvršena je primopredaja projekta "Kazin Tuk I", površine od
162.003,00 m2

Dana 28.07.2010. godine u općini Teočak izvršena je primopredaja projekta "Jasikovac - Podšajtovci", površine od 3.442,37 m2
.

Dana 10.06.2010. godine u općini Tuzla izvršena je primopredaja projekta "NNM Toromani-MZ Požarnica", površine od 3.170,00 m2.

Dana 23.04.2010. godine u općini Gračanica izvršena je primopredaja projekta "Spreča-Grabovac", površine od 6.625,51 m2.

Dana 22.10.2009. godine u općini Banovići izvršena je primopredaja projekta "Treštenica 1A". Deminirana je površina od 12.884 m2.

Dana 06.05.2009. godine u općini Kalesija izvršena je primopredaja projekta "Od Markovića do careve kuće". Deminirana je površina 101.525 m2.

Dana 15.10.2008. godine u općini Čelić izvršena je primopredaja projekta "Prahulje - Ratkovići". Deminirana je površina 220,15 m2.

Dana 19.08.2008. godine u općini Čelić izvršena je primopredaja projekta "Bučje - Visori 2". Deminirana je površina 9.078 m2.

Dana 11.06.2008. godine u općini Živinice izvršena je primopredaja deminiranog područja, radilišta "Gornje Dubrave", deminirana površina iznosi: 8.305 m2.

Rezultati deminiranja i pregled prikupljenog NUS-a na Tuzlanskom kantonu za 2010. godinu

Rezultati deminiranja i pregled prikupljenog NUS-a na Tuzlanskom kantonu za 2009. godinu

Pregled ostvarenih rezultata deminiranja na području općina TK za period 1997. - 2009. godina

Operacija "Brzi odgovor" na Tuzlanskom kantonu (ažurirano 31.05.2013.)

POVRATAKGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"