Dnevni izvještaji Kantonalnog operativnog centra:

FEBRUAR 2016
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
Arhiva dnevnih izvještaja

AKTUELNOSTI


Usvojena 3 poglavlja Standarda za novi pristup rješavanja protivminskog problema

Sarajevo, 28.01.2015.

Riječ je o novom konceptu pod nazivom Land Release, usklađenim sa Međunarodnim Standardom za humanitarno deminiranje IMAS, koji ima za cilj da se na što ekonomičniji i efikasniji način, te u što kraćem vremenskom periodu, korisnicima vrati na upotrebu što više sumnjive površine, a očiste samo potvrđena područja koja sadrže minsko eksplozivna sredstva.
Projekat Land Release se finansira sredstvima EU (IPA 2011), kojim je do sada kroz 10 pilot projekata planirano da se u 2016. godini vrati na upotrebu oko 53 km2.
Prednost nove metode je da je većina ove površine tretirana netehničkim metodama,odnosno dodatnom analizom i prikupljanjem podataka na terenu, dok se tehničkim metodama tretiraju samo ona područja sa potvrđenim minskim indikatorima, što će rezultirati smanjenjem troškova i uštedom vremena.
Jedan od ciljeva definisanih projektom IPA 2011 Land Release jeste i izrada stručne regulative, prema kojoj bi se problem mina u BiH u budućnosti rješavao u skladu sa Land Release pristupom. Tako da se u 2014. i 2015. godini u sklopu projekta IPA 2011 Land Release, a po nalogu Komisije za deminiranje u BiH pristupilo izradi tri poglavlja novog Standarda za protivminske akcije u BiH, koja se odnose na Vraćanje površine, Netehničko izviđanje i Tehničko izviđanje.
Rad na poglavljima Standarda za protivminske akcije u BiH je uradio Centar za uklanjanje min u BiH, a u saradnji sa UNDP BiH i Ženevskim međunarodnim centrom za humanitarno deminiranje (GICHD). Nakon upućivanja na javnu raspravu, te usklađivanja sa dostavljenim mišljenjima od strane akreditovanih deminerskih organizacija i drugih učesnika u procesu, navedeni Standardi su usvojeni 27.01.2016.godine od strane Komisije za deminiranje u BiH.
Usvajanje i primjena ovih Standarda će sigurno unaprijediti postojeći sistem protivminskih aktivnosti, a samim time i ubrzati rješavanje ovog dugoročnog problema, te ispunjenje zacrtanih strateških ciljeva i međunarodno preuzetih obaveza.

http://www.bhmac.org


Održana 1. redovna sjednica Kantonalnog štaba

Tuzla, 28.01.2015.

Danas je u prostorijama KUCZ održana prva sjednica Kantonalnog štaba CZ u 2016. godini. Razmatrani su:
- Izvještaj o radu KŠCZ za 2015. godinu
- Plan rada KŠCZ za 2016. godinu
- Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2016. godini
- U okviru tekućih pitanja razmatrani s zahtjevi za pomoć općine Doboj Istok i zahtjev za donaciju sredstava UG "Koraci-X" Doboj Istok.

KŠCZ je jednoglasno usvojio Izvještaj o radu KŠCZ, Plan rada KŠCZ i Plan korištenja sredstava posebne naknade.
Zbog nepostojanja pravnog osnova, KŠCZ nije mogao udovoljiti zahtjevima za pomoć općine Doboj Istok i UG "Koraci-X" Doboj Istok.


PREGLED DONESENIH PLANSKIH DOKUMENATA IZ OBLASTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U OPĆINAMA I KANTONU

(klikni na sliku za uvećani prikaz)


Vlada TK prihvatila informaciju o deminiranju u 2015. godini

Tuzla 19.01.2016.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2015. godini. U toku 2015. godine deminirana je površina od 763.432,77 m2. U ukupni iznos nije uključena deminirana površina od oko 9 miliona m2 koja je realizirana kroz pilot projekte „Lend Release" (vraćanje zemljišta korisnicima) koji su rađeni novom metodom deminiranja tzv." ciljano tehničko izviđanje". Nakon dobijanja certifikata i ove površine će biti uvrštene u ukupan iznos, što će predstavljati znatno veću površinu sveukupno deminirane površine na području Tuzlanskog kantona.
Prilikom odabira i utvrđivanja prioriteta deminiranja prednost su imali projekti kojima su stvarani uslovi za povratak izbjeglog i raseljenog stanovništva i život u sigurnom okruženju kao i deminiranju poljoprivrednih površina. Na području Tuzlanskog kantona još uvijek se kao sumnjiva površina vodi oko 85 miliona m2 ili 3,2% od ukupne površine kantona.
Ostvareni rezultati na deminiranju u toku ove godine na području TK, a i cijele BiH, značajno su ispod prosjeka za zadnje tri godine i opomena za cijelu zajednicu. Nužnost angažiranja svih relevantnih subjekata u BiH koji su na bilo koji način vezani za problematiku mina i minskoeksplozivnih sredstava je imperativ ili će proces deminiranja potrajati znatno duže od planski predviđenih rokova.
Tokom 2015. godine na području TK nije bilo stradanja civilnih osoba od zaostalih mina i minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava, kao ni strdanja deminerskog osoblja tokom izvođenja operacija deminiranja. Podatak da je tokom godine uništena količina minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava od 8.077 komada, te sveprisutna pojava svakodnevnog prijavljivanja istih, ukazuje da kod našeg običnog čovjeka još uvijek ima veliki broj ovih sredstava. Zahvaljujući djelovanju tima civilne zaštite Tuzla "A" sva ova sredstva su na vrijeme i bezbjedno preuzeta, prevezena i uništena.

Vlada je prihvatila Listu prioriteta deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Riječ je o okvirnom planu u kojem su u potpunosti ispoštovani općinski planovi i prioriteti deminiranja i koji omogućava da Oružane snage BiH i Federalna uprava civilne zaštite izvrše odabir projekata koje će raditi njihovi deminerski timovi. Preostali dio projekata putem BH MAC-a i Komisije za deminiranje BiH bit će stavljen na uvid međunarodnim donatorima koji će osigurati potrebna finansijska sredstva za te projekta koje će raditi profesionalne agencije za deminiranje. Kao i prethodnih godina, a sa ciljem podizanja kvaliteta poslova planiranja u oblasti deminiranja za 2016. godinu, od općina je zatraženo da se aktivnije uključe u poslove planiranja deminiranja na području svojeg teritorija, te da svojim budžetima planiraju određena finansijska sredstva za ove namjene. Posebno je naglašena potreba za detaljnom analizom odrađenih deminerskih poslova u prethodnoj godini i sveobuhvatnim pristupom svih subjekata kod donošenja općinskih planova deminiranja na osnovu kojih je urađena Lista prioriteta deminiranja Tuzlanskog kantona za 2016. godinu.

- Informacija o rezultatima deminiranja
- Lista prioriteta


ARHIVA VIJESTI

Donatorski račun za pomoć stradalim

GLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"