AKTUELNOSTI

Dnevni izvještaj Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite (.doc)


U Doboj Istoku pušteno u rad postrojenje za preradu vode

Doboj Istok, 12.06.2014. godine

U Doboj Istoku je svečano pušteno u rad postrojenje za prečišćavanje vode, jedno od tri koje je Kraljevina Švedska, putem MSB - Swedish Civil Contingencies Agency, donirala Tuzlanskom kantonu, kao pomoć u saniranju posljedica poplava. Osim u Doboj Istoku, postrojenja su instalirana u Gradačcu, u MZ Mionica 3, i u Čeliću, za potrebe MZ Nahvioci, Šibošnica i dio Drijenče. Postrojenje za prečišćavanje vode u pogon je pustio ambasador Kraljevine Švedske u BiH Fredrik Schiller.
Instaliranjem ovog postrojenja, kapaciteta 6m3/sat vode za piće, mještani će imati čistu vodu, koja će se uzimati iz lokalnih izvora i kroz četvorostruki sistem pročišćavanja prerađivati u pitku vodu.
Postrojenja za prečišćavanje vode su građena na fleksibilan način, te se nakon upotrebe na jednoj lokaciji, u vrlo kratkom roku mogu usmjeriti na drugu lokaciju. Sva tri donirana postrojenja ostaju u vlasništvu Kantonalne uprave civilne zaštite i nakon stabilizacije snabdijevanja pitkom vodom na ugroženim područjima, moći će se koristiti u budućnosti i na drugim lokacijama, ako se za tim ukaže potreba. Osim ova tri postrojenja, donirana je i jedna mobilna laboratorija, za hemijsku i biološku analizu vode.
Puštanju postrojenja u pogon su prisustvovali predstavnici Općine Doboj Istok i predstavnici Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona.

U Gračanici je ambasador Švedske, u pratnji načelnika KŠCZ Zdenka Tadića i načelnika OŠCZ Gračanica Mustafe Bajića, posjetio industrijsku zonu, te obišao firmu Isowood u Gračanici, koja je najtaže stradala u nedavnim poplavama i gdje se čini sve kako bi se što prije nastale štete sanirale i nastavilo sa isporukom gotovih proizvoda inostranim kupcima.

Fotografije


Vlada FBiH donijela Odluku o provođenju dezinsekcijskih mjera iz zraka na poplavom stradalim područjima Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 05.06.2014.

Vlada FBiH je na 47. hitnoj sjednici na prijedlog federalnog ministra zdravstva, donijela Odluku o provođenju dezinsekcijskih mjera iz zraka na poplavom stradalim područjima Federacije Bosne i Hercegovine.
S ciljem zaštite zdravlja stanovništva od zaraznih bolesti, zaštite biljnog i životinjskog svijeta, kao i zaštite okoliša na poplavom stradalim područjima Federacije BiH, Vlada FBiH je saglasna sa provođenjem hitnih mjera dezinsekcije iz zraka na poplavom stradalim područjima Federacije BiH, koje se provode u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Hrvatske, Ministarstvom zdravlja Republike Srbije i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Mjere dezinsekcije iz zraka na poplavom stradalim područjima Federacije BiH provest će ovlašteni organi Republike Hrvatske, u saradnji sa ovlaštenim organima u entitetima u Bosni i Hercegovini, kao i ovlaštenim organima Republike Srbije.
Sastavni dio ove odluke je spisak kantona i općina u Federaciji BiH u kojima se provode dezinsekcijske mjere iz zraka. Planirano je da provedba ovih mjera počne već sutra prvo u Posavskom kantonu u općinama Domaljevac-Šamac, Odžak i Orašje. Dezinsekcijske mjere iz zraka bit će provedene i u općinama Doboj-istok, Gračanica i Lukavac u Tuzlanskom kantonu, te u Zeničko-dobojskom kantonu u općinama Doboj-jug i Maglaj.
Sufinansiranje provođenja hitnih mjera dezinsekcije iz zraka na poplavom stradalim područjima Federacije BiH bit će osigurana iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2014. godinu u iznosu od 266.000 KM.

Prema informacijama dobijenim od gospodina Željka Lera, direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, sutra (petak, 06.06.2014. godine), će se vršiti zaprašivanje samo na području Posavskog kantona.
Zaprašivanje iz zraka na području Tuzlanskog kantona se za sada neće provoditi. O tačnom terminu eventualnog zaprašivanja javnost će biti obavještena najmanje 24 sata ranije.


Obavještenje o načinu uplate sredstava za pomoć nastradalom stanovništvu TK zbog elementarnih nepogoda

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o načinu uplate sredstva za pomoć nastradalom stanovništvu Tuzlanskog kantona zbog elementarih nepogoda. Ovom odlukom definiran je način uplate sredstva prikupljenih od donacija fizičkih i pravnih lica kao pomoć nastradalom stanovništvu zbog elementarnih nepogoda izazvanim poplavama i klizištima na području Tuzlanskog kantona. Za realizaciju prikupljenih sredstva zadužen je Kantonalni štab civilne zaštite, a realizacija će se vršiti posebnim odlukama Vlade Tuzlanskog kantona na obrazložen prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Obavještenje o načinu uplate sredstava za pomoć nastradalom stanovništvu Tuzlanskog kantona zbog elementarnih nepogoda


Održana 14. vanredna sjednica KŠCZ

Tuzla, 03.06.2014.

Situacija na području Tuzlanskog kantona se polako stabilizira, zaključeno je na danas održanoj 14. vanrednoj sjednici Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Do sada je evidentirano oko 4.500 klizišta na području našeg kantona, od čega je najveći broj na području Općine Tuzla (1.700). Obzirom na vremenske prilike i smanjenu količinu padavina, na većini općina nema pojave novog klizanja tla, a fokus aktivnosti trenutno je na stabilizaciji terena, raspoređivanju i dopremanju humanitarne pomoći, te dezinfekciji.

Kantonalni štab danas je usvojio i Informaciju o realizaciji naredbi, zaključaka i preporuka Štaba, donesenih za vrijeme trajanja stanja nesreće od poplava i klizišta, na području Tuzlanskog kantona. Štab je u periodu 14-23. maja ove godine održao ukupno 13 vanrednih sjednica na kojima je doneseno 58 naredbi, 37 zaključaka, 9 preporuka 5 odluka i jedna saglasnost. Na osnovu analize može se zaključiti da su sve strukture koje su bile uključene i uzele učešće u preventivnom djelovanju i otklanjanju posljedica prirodne nesreće, na zadovoljavajući način provodile naredbe Štaba.

Također, usvojena je i Informacija o radu Centra za prihvat, uskladištenje i distribuciju humanitarnih roba na području našeg kantona koju je podnio direktor Kantonalne direkcije za robne rezerve Salim Mujić. Higijensko – epidemiološka situacije se može, zbog faktora okruženja (nedostatak vode, plavnih nanosa i otpad), i dalje okarakterisati kao nesigurna ali pod aktivnim nadzorom. Nema intenzivnije dinamike pojave zaraznih bolesti. Na većini općina se uspostavlja kontinuirano vodosnabdijevanje uz nadzor zdravstvene ispravnosti vode za piće. Svakodnevno se provode mjere mehaničkog čišćenja i dezinfekcije, sa posebnim akcentom na dezinfekciju i ispitivanje ispravnosti vode u obrazovnim institucijama, kako bi se nastavni proces mogao odvijati nesmetano.

Kada je u pitanju stanje nacionalnih spomenika i kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa, direktor Zavoda za zaštitu nacionalnih spomenika i kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Benjamin Bajraktarević je istakao da na području Tuzlanskog kantona nije došlo do značajnog oštećivanja ove vrste društvenog blaga.


PREGLED NAREDBI, ODLUKA, PREPORUKA, SAGLASNOSTI I ZAKLJUČAKA KANTONALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE OD 14.05.2014. (1. vanredna sjednica) DO 20.05.2014. (9. vanredna sjednica)

Tuzla, 23.05.2014.

Kantonalni štab civilne zaštite je u periodu od 14.05.2014. godine do 20.05.2014. godine održao 9 vanrednih sjednica, na kojima je donijeto: 44 naredbe, 8 zaključaka, 6 preporuka, 3 odluke i 1 saglasnost, što je dato na slijedećem linku.

Opširnije


ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Tuzla, 18.05.2014.

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Infomaciju o stanju na području Tuzlanskog kantona uzrokovano poplavama i klizištima. Prema izvještaju komandanta Kantonalnog štaba civile zaštite Samida Šarca, stanje na području Tuzlanskog kantona danas se stabilizuje. Registrirano je opadanje nivoa jezera Modrac, a time i nivoa preliva preko brane. Također, registrirano je i da se voda, koja je plavila određena područja, polako povlači, te se znatan broj izlivenih vodotoka povukao u riječna korita. Problem poplavljenog zemljišta je još uvijek u značajnoj mjeri prisutan na područjima Lukavca, Gračanice i Doboj Istoka, ali ohrabruje to da se voda i na ovom području povlači.
Većina putnih pravaca je prohodna, tako da je razbijena putna blokada i otvorena komunikacija između općina na području Tuzlanskog kantona, kao i prema drugim centrima u Bosni i Hercegovini.
Ono što u narednom periodu predstavlja opasnost jeste klizanje tla. Do sada je evidentirano 1.450 klizišta na području našeg kantona, ali se predpostavlja da će u narednim danima doći do pojave novih, te da će ovaj broj biti daleko veći. Pohvalno je da je u proteklom periodu ostvarena odlična saradnja između Civilne zaštite, Oružanih snaga BiH i jedinica MUP-a, te da su time prevenirane još veće štete.
Zbog preventivnih razloga nastava u osnovnim i srednjim školama na području našeg kantona do daljnjeg neće izvoditi, a građani će o nastavku nastave u školama biti blagovremeno obaviješteni.
Današnjoj sjednici Vlade prisustvovao je potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo. Dogovoreno je da potpredsjednik Kebo bude ambasador Tuzlanskog kantona na predstojećim skupovima međunarodnog karaktera i donatorskim konferencijama, a kako bi vjerodostojno predstavio teško stanje nivo štete na Kantonu. Odmah nakon današnje sjednice četiri tima, formirana od članova Vlade Tuzlanskog kantona i potpredsjednika Kebe uputili su se u obilazak najkritičnijih područja našeg kantona.


PREMIJER TK I MUFTIJA TUZLANSKI U POSJETI KANTONALNOM ŠTABU I UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE

Tuzla, 16.05.2014. u 20,00 sati

Danas su premijer Tuzlanskog kantona, prof. dr. Bahrija Umihanić, muftija tuzlanski Vahid-ef Fazlović i pomoćnik muftije tuzlanskog dr. Sead-ef. Seljubac, obavili posjetu Kantonalnom štabu civilne zaštite i Kantonalnoj upravi civilne zaštite. Sastanku su prisustvovali i ministri u Vladi TK, ministar zdravstva Alen Kamerić i ministar finansija Miralem Nuhanović.

Opširnije


PREPORUKE ZA STANOVNIŠTVO ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBIH

Sarajevo, 16.05.2014. u 21,00 sati

U prilogu su preporuke za stanovništvo koje sadrže higijensko profilaktičke mjere.

Opširnije


Zavod za javno zdravstvo - preporuke za stanovništvo

Tuzla, 15.05.2014.

 

OpširnijeAngažovane oružane snage BiH na području TK

Tuzla, 15.05.2014.

Predsjedništvo BiH jutros je na hitnoj sjednici donijelo odluku da se svi raspoloživi ljudski resursi i materijalno-tehnička sredstva Oružanih snaga BiH angažuju na pružanju pomoći civilnim organima i građanima zbog poplava. Predsjedništvo BiH ovlastilo je ministra odbrane BiH Zekerijaha Osmića da po potrebi i na zahtjev odgovarajućih civilnih organa angažuje Oružane snage na cijeloj teritoriji BiH. Odluka stupa na snagu odmah i biće na snazi sve dok postoji potreba za pomoć civilnim organima i građanima na cijeloj teritoriji BiH.
U skladu sa navedenom Odlukom, oružane snage BiH, odnosno 5. pješadijska brigada OS BiH stavila se na raspolaganje Kantonalnom štabu civilne zaštite.


Proglašeno stanje prirodne nesreće na području TK

Tuzla, 15.05.2014.

Vlada TK, na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, na sjednici održanoj 15.05.2014. godine, donijela je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće uzrokovane poplavama i klizištama na području Tuzlanskog kantona.


Vanredni izvještaj na dan 14.05.2014. u 22,00 sata

Tuzla, 14.05.2014.

STANJE PRIRODNE NESREĆE U GRADAČCU, GRAČANICI, KLADNJU, TUZLI, LUKAVCU, SREBRENIKU, SAPNI, ČELIČU, DOBOJ ISTOKU I ŽIVINICAMA

Vodostaj na brani HA Modrac u 22,00 sati iznosio je 199,57 m.n.m., u odnosu na mjerenje u 17,30 nivo je viši za 59 cm (tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 75,5 m3/s. Trenutno u Ha Modrac pristiže 561m3 vode. Tendencija rasta vodostaja je 14 cm/h. Očekuje se da će oko ponoći doći do preljeva na brani.
Zbog izlijevanja vode na kolovoz, obustavljen je saobraćaj na dionicama magistralnih puteva M-18 Kladanj-Živinice (u mjestima Stupari i Đurđevik) i M-19.2 Kladanj-Vlasenica (u mjestu Ravne), kao i na regionalnim putevima: R-467 Zavidovići-Ribnica-Olovo i R-460 Gračanica-Srnice i regionalni put Gradačac- Ormanica. Zbog većeg odrona obustavljen je saobraćaj na dionici M-18 Bijeljina-Tuzla (u mjestu Podgora).
Općina Čelić Općinski načelnik je proglasio stanje prirodne nepogode od poplave i klizišta sa vremenom nastanka u 17,00 sati.
Općina Gradačac Danas u 16 sati Općinski načelnik općine Gradačac, na prijedlog OŠCZ Gradačac, je proglasio je stanje prirodne nepogode od klizišta i poplava na području ove općine. U naselju Kerep izlile su se dvije rijeke – potoci Zeljinka i Međićka, tako da je u prekidu sabraćaj u naselju Kerep na R.P. Kerep - Zelinje, takođe u je otežano i nepreporučljivo kretanje prema lokalnom putu za Međiđe i u prekidu je prilaz prema zaseoku Karajlić u MZ Kerep. U prekidu je sabraćaj na pravacu RP Gradačac – Srnice Donje – Gračanica u Srnicama Donjim (Izlila se rijeka Mala Tinja kod Bričić građe pilana) . Više objekata ugroženo. Ne preporučuje se kretanje u tim pravcima sa luksuznim vozilima. Alternativni saobraćajni pravac za Gračanicu Gradačac – Srebrenik -Gračanica. Velika površina poljoprivrednog zemljišta je pod vodom. Tokom dana angažovana su tri bagera na sanaciji nasipa i čišćenu u Kerepu, Zelinji Donjoj i Omeragićima.
Općina Gračanica Nivo vode na mjernom mjestu kod Karanovačkog mosta u 20 sati je 457,9 cm što je više za 22 cm u odnosu na mjerenje u 17,30 sati (kritična tačka je 300 cm, kada se preduzimaju redovne mjere odbrane od poplava). Rijeka Spreča je poplavila preko 130 ha priobalnog i poljoprivrednog zemljišta. U MZ Lukavica Lukavačka rijeka prijeti nekoliko stambenih objekata. U MZ D.Orahovica Rašljevačka rijeka prijeti nekoliko stambenih objekata. U naselju Korića Han pokrenuto je klizište koje ugrožava dva stambena objekta. Povučena je odluka o prestanku stanja prirodne nepogode koja je donesena jučer tako da je na snazi Odluka o stanju prirodne nepogode donešena 05.05.2014.
Općina Doboj Istok Općinski načelnik je proglasio stanje prirodne nepogode od poplave i klizišta sa vremenom nastanka u 20 sati. Ponovo je došlo do plavljenja naselja Luke u MZ Klokotnica gdje je ugroženo preko 20 objekata, kao i putna komunikacija kroz ovo naselje. Pod vodom je i stadion fudbalskog kluba Doboj Istok. Tokom dana prijavljeno je i aktiviranja odrona na 2 mikrolokacije (prema trenutnim informacijama) uz 4 koja su aktivirana ili reaktivirana u periodu koji je prethodio. Klizište u naselju Mrkani (broj 103) je oštetilo lokalnu putnu komunikaciu kroz ovo naselje u dužini od oko 10 metara u toj mjeri da se promet istom odvija usporeno uz prisutan rizik od mogućih neželjenih posljedica. Općinska služba civilne zaštite je tokom dana u saradnji sa Policijskom stanicom Doboj Istok, Mjesnim zajednicama, građanima i drugim ustanovama i poduzećima te Općinskim štabom civilne zaštite angažirala građevinske strojeve JKP «Čisto» i doo «Griming» kao i građane i pojedince na zaštiti građana i njihove imovine. Spriječen je prodor vode u fiskulturnu salu objekta područne škole u naselju Dolić. Takođe, izvršeno je vađenje naplavina u koritu vodotoka Rijeka u MZ Mala Brijesnica. U naselju Luke u sradanji sa građanima, predstavnicima MZ Klokotnica i angažiranim licima radilo se na izmještanju pokućstva iz prizemlja ugroženih stambenih objekata i sprečavanju prodora vode u objekte.
Općina Kalesija U MZ Prnjavor ugroženo je 6 stambenih objekata od lokalnih vodotoka. Jedna porodica je evakuisana U MZ Tojšići 20 kuća je poplavljeno Šest porodica je evakuisano. Putna komunikacija Kalesija – Tuzla u naselju Prnjavor je prohodna samo jednom trakom i to otežano zbog vode na kolovozu. Regionalni put Kalesija –Gojčin je zatvoren za sav saobraćaj Veća površina poplavljenog zemljišta uslijed izljevanja rijeke Spreče je u naseljima Donji Rainci i Čanići.
Općina Kladanj Na području općine Kladanj na snazi je odluka o proglašenju stanja prirodne nepogode od klizišta i poplava. U naselju Dubrava, MZ Stupari, izlila se rijeka Suha i tom prilikom poplavila 10 stambenih i pomoćnih objekata. Na terenu su službenici OSCZ Kladanj a angažovana je i radna mašina. Zbog kvara na repetitorima mobilni tel. u MZ Stupari i Čitluk nisu u funkciji. Na putnoj komunikaciji Stupari-Čitluk došlo je do oštećenja mosta te je saobraćaj u prekidu. Na lokalitetu Plandišta ugrožen je drugi most visokim vodostajem rijeke Drinjače. Evakuisano je 10 porodica u naselju Stupari za koje će biti obezbjeđen alternativni smještaj u javnim objektima.
Općina Lukavac Na području općine Lukavac na snazi je odluka o proglašenju stanja prirodne nepogode od klizišta i poplava. Na području MZ Orahovica poplavljeno je 30 do 40 kuća a u MZ Turija poplavljeno je oko 50 stambenih objekata. Presječen je put u MZ Orahovica kod škole, aktivirana su 3 klizišta koja direktno ugrožavaju putnu komunikaciju. Na terenu su pripadnici VJ Lukavac koji pomažu stanovništvu na spašavanju imovine. PU Lukavac vrši zabrani saobraćaja na putnim pravcima koji su u prekidu te saobraćaj usmjerava na alternaativne pravce.
Općina Srebrenik Općinski načelnik je proglasio stanje prirodne nepogode od poplave i klizišta sa vremenom nastanka u 13,00 sati.Vodostaj rijeke Tinje u 15,00 sati iznosi 3,80 m sa tendencijom rasta. Poplavljeno je oko 30 stambenih i oko 70 pomoćnih objekata. Objekti su poplavljeni u naseljima: Bare, Kiseljak, Špionica, Tinja, Ormanica. Vodenom bujicom presječeni putni pravci za naselja: Hrgove i Kosicu. Jedan most na rijeci uništen. Poplavljeno je cca 200 ha poljoprivredne površine. U naselju Podorašje poplavljene su 3 stambene kuće i vrši se evakuacija preostalih mještana iz pomenutih kuća.
Općina Sapna Danas u 16 sati Općinski načelnik općine Sapna, na prijedlog OŠCZ Sapna, je proglasio je stanje prirodne nepogode od klizišta i poplava na području ove općine. Rijeka Sapna izlila se iz korita na više mjesta, te zaplavila nekoliko stambenih i pomoćnih objekata, mostova te poljoprivrednog zemljišta. U naselju Donji Zaseok ugroženo je 50 kuća. Tri obitelji su iseljene
Općina Živinice Općinski načelnik je proglasio stanje prirodne nepogode od poplave i klizišta. U izbjegličkom naselju MPA Karaula ugrožene su 24 kuće Na području općine Živinice izlile su se rijeke Gostelja, Oskova i Spreča. Od 12,10 sati u prekidu je M 18 Tuzla – Sarajevo u naselju Đurđevik. Rijeka Gostelja je oborila potporni zid i ugrožava most u naselju Litve na putu Živinice – Banovići. U naselju Đurđevik se vrši evakuacija više porodica iz njihovih stambenih objekata.


Održana vanredna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite

Tuzla, 14.05.2014.

Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlanskog kantona, na 1. vanrednoj sjednici održanoj dana 14.05.2014. godine je donio slijedeće zaključke:
1. Zbog obilnih kišnih padavina koje su prouzrokovale poplave i klizišta na području Tuzlanskog kantona, komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite je sazvao 1. Vanrednu sjednicu Kantonalnog štaba civilne zaštite u 2014. godini, koja je održana 14.04.2014. godine. Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlanskog kantona predlaže Vladi Tuzlanskog kantona da donese Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode zbog poplava i klizišta.
2. Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlanskog kantona predlaže Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta da se zbog najave novih kišnih padavina obustavi nastava u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona do daljnjeg.
3. Nalaže se općinskim štabovima civilne zaštite Lukavac, Gračanica i Doboj Istok da zbog povećanog ispusta na brani HA Modrac, u skladu sa svojom ulogom i zakonom utvrđenim nadležnostima, u potpunosti preuzmu poslove rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja na području svojih općina.
4. Zadužuje se direktor JVP „Spreča“ dd Tuzla da blagovremeno obavještava Kantonalni štab civilne zaštite o stanju na brani HA „Modrac“ i mjerama koje treba poduzeti u cilju zaštite ljudi i materijalnih dobara nizvodno od brane HA „Modrac“.


Vanredni izvještaj na dan 14.05.2014. u 18,00 sati

Tuzla, 14.05.2014.

STANJE PRIRODNE NESREĆE U GRADAČCU, GRAČANICI, KLADNJU, TUZLI, LUKAVCU, SREBRENIKU, SAPNI I ŽIVINICAMA

Vodostaj na brani HA Modrac u 17,30 sati iznosio je 198,98 m.n.m., u odnosu na mjerenje jutros u 14 nivo je viši za 36 cm (tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 73,6 m3/s. Trenutno u Ha Modrac pristiže 510 m3/s vode.

Zbog izlijevanja vode na kolovoz, obustavljen je saobraćaj na dionicama magistralnih puteva M-18 Kladanj-Živinice (u mjestima Stupari i Đurđevik) i M-19.2 Kladanj-Vlasenica (u mjestu Ravne), kao i na regionalnim putevima: R-467 Zavidovići-Ribnica-Olovo i R-460 Gračanica-Srnice i regionalni put Gradačac-Ormanica.

Općina Gradačac U naselju Kerep izlile su se dvije rijeke – potoci Zeljinka i Međićka, tako da je u prekidu sabraćaj u naselju Kerep na R.P. Kerep - Zelinje, takođe u je otežano i nepreporučljivo kretanje prema lokalnom putu za Međiđe i u prekidu je prilaz prema zaseoku Karajlić u MZ Kerep. U prekidu je sabraćaj na pravacu RP Gradačac – Srnice Donje – Gračanica u Srnicama Donjim (Izlila se rijeka Mala Tinja kod Bričić građe pilana) . Više objekata ugroženo. Ne preporučuje se kretanje u tim pravcima sa luksuznim vozilima. Alternativni saobraćajni pravac za Gračanicu Gradačac-Srebrenik-Gračanica. Velika površina poljoprivrednog zemljišta je pod vodom. Tokom dana angažovana su tri bagera na sanaciji nasipa i čišćenu u Kerepu, Zelinji Donjoj i Omeragićima. Danas u 16 sati Općinski načelnik općine Gradačac, na prijedlog OŠCZ Gradačac, je proglasio je stanje prirodne nepogode od klizišta i poplava na području ove općine.
Općina Gračanica Nivo vode na mjernom mjestu kod Karanovačkog mosta u 1730 sati je 435 cm što je više za 15 cm u odnosu na mjerenje u 14,00 sati (kritična tačka je 300 cm, kada se preduzimaju redovne mjere odbrane od poplava). Rijeka Spreča je poplavila preko 130 ha priobalnog i poljoprivrednog zemljišta. U MZ Lukavica Lukavačka rijeka prijeti nekoliko stambenih objekata. Nastava u OŠ je prekinuta. U MZ D.Orahovica Rašljevačka rijeka prijeti za nekoliko stambenih objekata. U naselju Korića Han pokrenuto je klizište koje ugrožava dva stambena objekta. Povučena je odluka o prestanku stanja prirodne nepogode koja je donesena jučer tako da je na snazi Odluka o stanju prirodne nepogode donešena 05.05.2014.
Općina Doboj Istok Voda prijeti za dvadesetak objekata u naselju Luke u MZ Klokotnica i jedan lokalni put. Rijeka Spreča je poplavila oko 200 ha poljoprivrednog zemljišta u priobalnom području. Angažovana je mehanizacija u naselju Luke a službe OSCZ su na terenu. U Maloj Brijesnici angažovana mehanizacija na raščišćavanju. Dva odrona su prijavljena u naseljima Gnječe (Klokotnica) i u V.Brijesnica lokalitet Narci.
Općina Kalesija Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu u Kalesiji je 243 cm i viši je za 40 cm u odnosu na mjerenje jutros u 13 sati. U MZ Prnjavor ugroženo je 6 stambenih objekata od lokalnih vodotoka. U ovoj MZ angažovana je mehanizacija. Putna komunikacija Kalesija – Tuzla u naselju Prnjavor je prohodna samo jednom trakom i to otežano zbog vode na kolovozu. Put ispod nadvožnjaka Kalesija Gojčin je u prekidu, a uskoro će zbog nadolazeće vode biti u prekidu i alternativni put. Veća površina poplavljenog zemljišta uslijed izljevanja rijeke Spreče je u naseljima Donji Rainci i Čanići.
Općina Kladanj Na području općine Kladanj na snazi je odluka o proglašenju stanja prirodne nepogode od klizišta i poplava. U naselju Dubrava, MZ Stupari, izlila se rijeka Suha i tom prilikom poplavila 10 stambenih i pomoćnih objekata. Na terenu su službenici OSCZ Kladanj a angažovana je i radna mašina. Na lokalitetu Plandišta ugrožen je drugi most visokim vodostajem rijeke Drinjače. Na području gradskog kupališta izlila se rijeka Drinjača u blizini restorana Tisovac. Evakuisano je 10 porodica u naselju Stupari za koje će biti obezbjeđen alternativni smještaj u javnim objektima.
Općina Tuzla Na području općine Tuzla na snazi je odluka o proglašenju stanja prirodne nepogode od klizišta i poplava.
Općina Lukavac Na području općine Lukavac na snazi je odluka o proglašenju stanja prirodne nepogode od klizišta i poplava. Na području MZ Orahovica poplavljeno je 30 do 40 kuća a u MZ Turija poplavljeno je oko 50 stambenih objekata. Presječen je put u MZ Orahovica kod škole, aktivirana su 3 klizišta koja direktno ugrožavaju putnu komunikaciju. Na terenu su pripadnici VJ Lukavac koji pomažu stanovništvu na spašavanju imovine. PU Lukavac vrši zabrani saobraćaja na putnim pravcima koji su u prekidu te saobraćaj usmjerava na alternaativne pravce.
Općina Srebrenik Na području općine Srebrenik Općinski načelnik je proglasio stanje prirodne nepogode od poplave i klizišta sa vremenom nastanka u 13,00 sati. Vodostaj rijeke Tinje u 15,00 sati iznosi 3,80 m sa tendencijom rasta. Poplavljeno je oko 30 stambenih i oko 70 pomoćnih objekata. Objekti su poplavljeni u naseljima: Bare, Kiseljak, Špionica, Tinja, Ormanica. Vodenom bujicom presječeni putni pravci za naselja: Hrgove i Kosicu. Jedan most na rijeci uništen. Poplavljeno je cca 200 ha poljoprivredne površine. U naselju Podorašje poplavleno su 3 stambene kuće i vrši se evakuacija preostalih mještana iz pomenutih kuća.
Općina Sapna Danas u 16 sati Općinski načelnik općine Sapna, na prijedlog OŠCZ Sapna, je proglasio je stanje prirodne nepogode od klizišta i poplava na području ove općine.
Općina Živinice Na području općine Živinice izlile su se rijeke Gostelja, Oskova i Spreča. Od 12,10 sati u prekidu je M 18 Tuzla – Sarajevo u naselju Đurđevik. U naselju Stari Đurđevik i Đurđevik Dom poplavljeno je 10-tak objekata. U naselju Strašanj izlile su se rijeke Spreča i Oskova i ugrozile jedan stambeni objekat. U naselju Ciljuge površinski vodotoci su poplavili nekoliko stambenih objekata. U naselju Đurđevik se vrši evakuacija više porodica iz njihovih stambenih objekata. Na području općine Živinice Općinski načelnik je proglasio stanje prirodne nepogode od poplave i klizišta.


Vanredni izvještaj na dan 14.05.2014. u 15,00 sati

Tuzla, 14.05.2014.

Vodostaj na brani HA Modrac u 14,00 sati iznosio je 198,62 m.n.m., u odnosu na mjerenje jutros u 10,00 nivo je viši za 14 cm (tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 73,6 m3/s.

Zbog izlijevanja vode na kolovoz, obustavljen je saobraćaj na dionicama magistralnih puteva M-18 Kladanj-Živinice (u mjestima Stupari i Đurđevik) i M-19.2 Kladanj-Vlasenica (u mjestu Ravne), kao i na regionalnim putevima: R-467 Zavidovići-Ribnica-Olovo i Olovo-Han Pijesak (u mjestu Pjenovac), R-465 Zavidovići-Maglaj-Doboj, R-445 Visoko-Ilijaš (u mjestu Čekrekčije) i R-460 Gračanica-Srnice. Podsjećamo da se na dionici M-4 Simin Han-Kalesija (u mjestu Babajići), zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvija naizmjenično-jednom trakom, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac.

Općina Banovići Održana je Vanredna sjednica OŠCZ Banovići. U periodu do 13 sati OSCZ Banovići je zaprimila 9 prijava za poplavljene objekte u naseljima Repnik, Brezovača, Oskova, Pribitkovići i Grivice. Poplave su prouzrokovali lokalni potoci i začepljeni odvodi. Aktivirano je i jedno klizište u naselju Tulovići.

Općina Čelić Na regionalnom putu R-459 , na potezu Ratkovići – Brnjik, radna mašina je očistila je začepljen odvod i omogućila oticanje nakupljene vode tako da je nastavljeno neometano saobraćanje na ovom regionalnom putu. Na području općine Čelić priobalno su se izlile rijeke Šibošnica i Gnjica. Zasad nema ugroženih i poplavljenih stambenih objekata.

Općina Gradačac Na području općine Gradačac u naseljima Kerep i Srnice Donje priobalno se izlila rijeka Mala Tinja. Također ima problema i sa lateralnim kanalom u kojem je vodostaj visok te prijeti njegovo izljevanje.

Općina Gračanica Nivo vode na mjernom mjestu kod Karanovačkog mosta u 14,30 sati je 410 cm što je više za 45 cm u odnosu na mjerenje jutros u 1030 sati(kritična tačka je 300 cm, kada se preduzimaju redovne mjere odbrane od poplava). Rijeka Spreča je poplavila preko 130 ha priobalnog i poljoprivrednog zemljišta. U naselju Pašalići angažovana mehanizacija na raščišćavanju nagomilanog materijala i pročepljenju odvoda na regionalnom putu Gračanica – Srebrenik.

Općina Doboj Istok Poplavljeno je desetak objekata u naselju Luke u MZ Klokotnica i jedan lokalni put. Rijeka Spreča je poplavila oko 200 ha poljoprivrednog zemljišta u priobalnom području. Angažovana je mehanizacija u naselju Luke a službe OSCZ su na terenu.

Općina Kalesija Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu u Kalesiji je 200 cm i viši je za 22 cm u odnosu na mjerenje jutros u 10 sati. U MZ Prnjavor ugroženo je 6 stambenih objekata od lokalnih vodotoka a u 2 je prodrla voda kao i u jedan poslovni objekat. Putna komunikacija Kalesija – Tuzla u naselju Prnjavor je prohodna samo jednom trakom i to otežano zbog vode na kolovozu. Put ispod nadvožnjaka Kalesija Gojčin je u prekidu, a uskoro će zbog nadolazeće vode biti u prekidu i alternativni put. Veća površina poplavljenog zemljišta uslijed izljevanja rijeke Spreče je u naseljima Donji Rainci i Čanići. Na području Tojšića rijeka Gribaja je poplavila pijačni prostor u Tojšićima.

Općina Kladanj U naselju Dubrava, MZ Stupari, izlila se rijeka Suha i tom prilikom poplavila 10 stambenih i pomoćnih objekata. Na terenu su službenici OSCZ Kladanj a angažovana je i radna mašina. Na lokalitetu Plandišta ugrožen je drugi most visokim vodostajem rijeke Drinjače. Na području gradskog kupališta izlila se rijeka Drinjača u blizini restorana Tisovac. Na magistralnom putu Kladanj- Vlasenica-Ravne voda se izlila i otežava saobraćaj na ovoj relaciji. Općinski načelnik općine Kladanj, na prijedlog općinskog štaba civilne zaštite Kladanj, donio je odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode od poplava na području općine Kladanj.

Općina Teočak Na području općine Teočak došlo je do aktiviranja 3 klizišta u MZ Jasikovac, MZ Stari Teočak –Tursunovo Brdo i MZ Bilalići – Uzunovići koja ugrožavaju tri lokalna asfaltna puta u ovim naseljima. Na području MZ Snježnica došlo je do aktiviranja odrona u dužini od 10 m ispod glavne putne komunikacije za naselje Gajeve koja je ugrožena ovim odronom.

Općina Tuzla U naselju Simin Han, kod skretanja za G.Tuzlu, rijeka Jala je oborila vrbu i ugrozila jedan most. U naselju G. Pasci izlio se lokalni potok na potezu Pasci – Ljubače. Aktivirana su dva klizišta u naselju Dragunja, kod pravoslavne crkve, i u ul. Branislava Nušića. U MZ Bukinje ugrožena su 3 objekta obližnjeg potoka koji se izlio u ovom naselju. U ul. Krečanska br. 21 uslijed visokog novoa rijeke Jale i začepljenih odvoda voda je prodrla u nekoliko pom. objekata (garaža).

Općina Lukavac Na području MZ Orahovica poplavljeno je 30 do 40 kuća a u MZ Turija poplavljeno je oko 50 stambenih objekata. Presječen je put u MZ Orahovica kod škole, aktivirana su 3 klizišta koja direktno ugrožavaju putnu komunikaciju. Na terenu su pripadnici VJ Lukavac koji pomažu stanovništvu na spašavanju imovine. PU Lukavac vrši zabrani saobraćaja na putnim pravcima koji su u prekidu te saobraćaj usmjerava na alternaativne pravce. Općinski načelnik općine Lukavac je na prijedlog općinskog šaba civilne zaštite donio odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode od poplava.

Općina Srebrenik Na području općine Srebrenik nivo rijeke Tinje u 12,30 sati iznosio je 350 cm, što je za 20 cm više u odnosu na mjerenje jutros u 11 sati. VJ Srebrenik je intervenisala i crpila vodu u naseljima Breze i novo naselje Kiseljak. Općinski načelnik općine Srebrenik je na prijedlog općinskog šaba civilne zaštite donio odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode od poplava i klizišta.

Općina Sapna Svi vodotoci na području općine su u porastu. Prijavljeno je jedno klizište u MZ Kobilići na poljoprivrednom zemljištu.

Općina Živinice Na području općine Živinice izlile su se rijeke Gostelja, Oskova i Spreča. Od 12,10 sati u prekidu je M 18 Tuzla – Sarajevo u naselju Đurđevik. U naselju Stari Đurđevik i Đurđevik Dom poplavljeno je 10-tak objekata. U naselju Strašanj izlile su se rijeke Spreča i Oskova i ugrozile jedan stambeni objekat.Stanje prirodne nesreće proglašeno u Lukavcu, Kladnju i Srebreniku

Tuzla, 14.05.2014.

U općinama Lukavac, Kladanj i Srebrenik danas je proglašeno stanje prirodne nesreće. Vanredne sjednice općinskih štabova CZ biće danas održane u gotovo svim općinama na području TK. 


Obustavljen saobraćaj na M-18

Tuzla, 14.05.2014.

Od 12:10 sati, zbog izlijevanja vode na kolovoz, obustavljen je saobraćaj na dionici magistralnog puta M-18 Kladanj-Živinice (u mjestu Đurđevik). Saobraćaj se odvija alternativnim pravcima preko Banovića i Ribnice. 


Vanredni izvještaj na dan 14.05.2014. u 11,00 sati

Tuzla, 14.05.2014.

Intenzivne kišne padavine znatnog obima tokom protekla 24 sata uzrokovale su porast nivoa vodotoka na području TK te njihovo izljevanje iz korita na pojedinim mjestima. Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 10,00 sati iznosio je 198,48 m.n.m., u odnosu na mjerenje jutros u 07,00 nivo je viši za 7 cm (tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 73,5 m3/s.

Općina Gračanica Nivo vode na mjernom mjestu kod Karanovačkog mosta u 10,30 sati je 365 cm što je više za 20 cm u odnosu na mjerenje jutros u 07 sati(kritična tačka je 300 cm, kada se preduzimaju redovne mjere odbrane od poplava). Rijeka Spreča je poplavila preko 60 ha priobalnog i poljoprivrednog zemljišta. Nema ugroženih stambenih, privrednih ni infrastrukturnih objekata.

Općina Doboj Istok Poplavljeno je desetak objekata u naselju Luke u MZ Klokotnica i jedan lokalni put. Rijeka Spreča je poplavila oko 150 ha poljoprivrednog zemljišta u priobalnom području.

Općina Kalesija Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu u Kalesiji je 168 cm i viši je za 40 cm u odnosu na mjerenje jutros u 07 sati. U naselju Tojšići priobalno je izlila rijeka Gribaja. U naselju Rainci i Čanići priobalno je izlila je rijeka Spreča. Trenutno nema poplavljenih i ugroženih objekata.

Općina Kladanj U naselju Dubrava, MZ Stupari, izlila se rijeka Suha i tom prilikom poplavila 10 stambenih i pomoćnih objekata. Na terenu su službenici OSCZ Kladanj a angažovana je i radna mašina. U 10:40 obustavljena je nastava u OŠ Stupari zbog visine rijeka Suha i Gostelja. Jedna zgrada OŠ Stupari se nalazi u blizini rijeke Suha a druga u blizini rijeke Gostelja. Na području gradskog kupališta izlila se rijeka Drinjača u blizini restorana Tisovac.

Općina Čelić Na regionalnom putu R 459 , na potezu Ratkovići – Brnjik, otežano se saobraća zbog količine vode na kolovozu i začepljenih odvoda.

Općina Banovići U toku je hitna sjednica OŠCZ Banovići na kojoj će se sagledati trenutna situacija na području općine uslijed velikih kišnih padavina i porasta vodotoka na području općine.

Općina Tuzla U naselju Simin Han, kod skretanja za G.Tuzlu, rijeka Jala je oborila vrbu i ugrozila jedan most. U naselju G. Pasci izlio se lokalni potok na potezu Pasci – Ljubače.

Općina Srebrenik Na području općine Srebrenik nivo rijeke Tinje u 10 sati iznosio je 285 cm, što je za 42 cm više u odnosu na mjerenje jutros u 07 sati.


Narandžasto upozorenje za centralna i sjeveroistočna područja

Tuzla, 13.05.2014.

Federalni hidrometeorološki zavod je izdao narandžasto upozorenje za centralna i sjeveroistočna područja. Dana 14.05.2014. godine očekuje se 20-50 mm kiše, ponegdje i više od 50 mm.

Vodostaj na brani HA Modrac u 15 sati iznosio je 198,52 m.n.m., u odnosu na mjerenje jutros u 07,00 nivo je niži za 14 cm (tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 69,3 m3/s, jutros je iznosio 66,0 m3/s.
Vodostaj Spreče na mjernom mostu kod Karanovačkog mosta u 14,00 sati je 288 cm, dok je jutros u 7,00 bio 280,8 cm.

Načelnik općine Gračanica, na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite, donio je Odluku o prestanku stanja prirodne i druge nesreće.


Izvještaj na dan 06.05.2014. u 14,00 sati

Tuzla, 06.05.2014.

Zbog klizišta u naselju Babajići, magistralni put M – 4 Tuzla – Kalesija, je zatvoren za saobraćaj.
Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 199,62 m.n.m. i u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je viši za 29 cm. Ispust kroz temeljne otvore je 76 m3/s. U 10,00 sati vodostaj je iznosio 199,95 m.n.m. a u 14,00 sati vodostaj je iznosio 199,97 m.n.m. Ispust kroz temeljne otvore je 77 m3/s

Općina Doboj Istok: Pod vodom je oko 200 ha poljoprivrednog zemljišta. Angažovana je mehanizacija na raščišćavanju odrona na potezu puta između Velike i Male Brijesnice.

Općina Gračanica: U Sprečkom polju pod vodom preko 150 ha poljoprivrednog zemljišta. Vodostaj na mjernom mjestu Karanovac u 14 sati iznosio je 400 cm, što je niže u odnosu na mjerenje jutros u 07 sati za 16 cm. Prijavljena su dva nova klizišta na lokalitetima Makovci i Manovići u naselju G.Orahovica.

Općina Gradačac: Aktivirano je 5 klizišta u naseljima Rakija, Jelovče Selo, Mionica 1 i Krčevine.

Općina Kalesija: Prema izvještaju OSCZ Kalesija rijeka Spreča se povukla u korito, prijavljeno je pokretanje dva klizišta u naselju Salkići i naselju Petrovice – Lipovice.

Općina Kladanj: Evidentirano je 5 klizišta u naseljima Gojsalići, kod vodovodnog postrojenja u Stuparima, naselje Vitalj i samom Kladnju.

Općina Lukavac: Došlo je do aktiviranja dva klizišta na lokalitetima srpskog pravoslavnog groblja i na dionici puta Babice – Orahovica.

Općina Sapna: U MZ Sapna došlo je do aktiviranja starog klizišta koje ugrožava jedan stambeni i više pomoćnih objekata.

Općina Srebrenik: Prijavljena su 3 klizišta u naseljima Cage, Šehremi i Lisovići.

Općina Živinice: Rijeka Spreča je poplavila priobalno 10 ha poljoprivrednog zemljišta. U naselju G. Dubrave, došlo je do aktiviranja jednog klizišta.Stanje prirodne nesreće proglašeno i u općini Gračanica

Tuzla, 06.05.2014.

Zbog klizišta, magistralni put M – 4 Tuzla – Kalesija, je zatvoren za saobraćaj.
Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 199,62 m.n.m. i u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je viši za 29 cm. Ispust kroz temeljne otvore je 76 m3/s. U 10,00 sati vodostaj je iznosio 199,95 m.n.m.

Općina Gračanica: Dana 05.05.2014. godine održana je vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite na kojoj je razmatran izvještaj o posljedicama poplava i klizišta, te poduzetim mjerama na zaštiti ljudi i materijalnih dobara na području općine Gračanica. Na osnovu prijedloga štaba, Općinski načelnik Nusret Helić donio je Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode uzrokovane poplavama i klizištima na području općine Gračanica. Na području općine Gračanica, rijeka Spreča je poplavila oko 150 ha poljoprivrednog zemljišta. Vodostaj rijeke Spreče u 07,00 sati na mjernom mjestu Karanovac bio je 416 cm, a u 10,00 sati iznosio je 405 cm. Prijavljeno je 10 klizišta u MZ Donja Orahovica, MZ Gornja Orahovica, MZ G. Doborovci, MZ Prijeko Brdo, MZ Rašljeva, MZ Stjepan Polje, MZ Škahovica. U 25 MZ prijavljeno je oštećenje makadamskih puteva.

Općina Doboj Istok:
Pod vodom je oko 200 ha poljoprivrednog zemljišta. Prijavljeno je 5 klizišta i 2 odrona uslijed čega je ugroženo 2 stambena i više pomoćnih objekata i nekoliko lokalnih putnih komunikacija.

Općina Kalesija: U naselju Donji Rainci došlo je od priobalnog izlijevanja rijeke Spreče. Vodostaj rijeke Spreče u 7,00 sati u na mjernom mjestu Gojčin bio je 195 cm. Regionalni putni pravac Kalesija-Gojčin je zatvoren za mala vozila. Na području općine Kalesija prijavljeno je pokretanje 9 klizišta, i to u MZ Tojšići 3 klizišta, u naselju Lipovice 3 klizišta, Rainci G. 2 klizišta i Memići 1 klizište.

Općina Kladanj: Evidentirano je 5 klizišta u naseljima Gojsalići, kod vodovodnog postrojenja u Stuparima, naselje Vitalj i samom Kladnju.

Općina Živinice: Rijeka Spreča je poplavila priobalno 10 ha poljoprivrednog zemljišta. U naselju G. Dubrave, došlo je do aktiviranja jednog klizišta.

Općina Srebrenik: U toku protekla 24 sata Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik je imala 3 intervencije na na crpljenju vode u MZ Tinja, MZ Špionica i naselje Kiseljak.


Dnevni izvještaj Kantonalnog operativnog centra (05.05.2014. u 8 sati)

Tuzla, 05.05.2014.

Na osnovu izvještaja primljenih od OSCZ sa područja TK, stanje u oblasti zaštite i spašavanja u toku poslednja 24 sata bilo je slijedeće:

Na području TK saobraćaj se odvija po pretežno vlažnom kolovozu. Zbog klizišta, magistralni put M–4 Tuzla – Kalesija, je zatvoren za saobraćaj. Na magistralnom putu M–18, Olovo – Kladanj, radi sanacije mosta preko Ujića rijeke, saobraćaj se odvija naizmjenično jednom trakom. Na regionalnim putevima R–465 Gradačac–Gračanica u mjestu Srnice i R465a– Gradačac–Doboj u mjestu Kerep, zbog izlijevanja vode na kolovoz, na snazi je potpuna obustava saobraćaja. Na regionalnom putu Srebrenik – Falešići, u naselju Luka, radi odrona zemlje, saobraćaj se odvija otežano. Regionalni putni pravac Kalesija-Gojčin je zatvoren za sav saobraćaj.

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 199,62 m.n.m. i u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je viši za 29 cm. Ispust kroz temeljne otvore je 76 m3/s.

Općina Gračanica: Na području općine Gračanica, rijeka Spreča je poplavila oko 120 ha poljoprivrednog zemljišta. Lokalni vodotoci su na granici izlijevanja. Na dva lokaliteta, MZ Lohinja i TC Etna, voda je prelazila preko magistralnog puta. Vodostaj rijeke Spreče u 07,00 sati na mjernom mjestu Karanovac bio je 416 cm (na 300 cm se poduzimaju mjere zaštite od poplava).

Općina Doboj Istok:
Rijeka Spreča je poplavila oko 200 ha poljoprivrednog zemljišta u Sprečkom polju, voda od lokalnih vodotoka koja je ugrozila objekte u naselju Luke u MZ Klokotnica se postepeno povlači. Usljed neprekidnih padavina u protekla dva dana došlo je do reaktiviranja jednog klizišta u naselju Habibovići u MZ Klokotnica čijim djelovanjem je ugrožena bezbjednost dva stambena i nekoliko pomoćnih objekata. Također, došlo je do aktiviranja manjeg odrona uz lokalnu putnu komunikaciju Dolić-Babići koja još ne ugrožava neposredno odvijanja prometa ovom putnom komunikacijom. Također, putna komunikacija ka povratničkom naselju Suho Polje u opštini Doboj je zbog poplava bila u prekidu, kao i put koji iz pravca naselja Lukavica Rijeka vodi ka povratničkom naselju Sjenina i dalje ka Doboju.

Općina Srebrenik:
Profesionalna vatrogasna jedinica općine Srebrenik imala je intervenciju na gašenju požara (dimnjak) na stambenom objektu u naselju Vidikovac. U toku protekla 24 sata PVJ Srebrenik je imala 5 intervencija na poplavom zahvaćenim područjima i to : u naselju Rapatnica, gdje je došlo do poplavljanja kuće i jos dva pomoćna objekta; u naselju Babunovići, gdje je došlo do poplavljanja pomoćnog objekta (lakirnica); u naselju Kiseljak, gdje je došlo do poplavljanja dvorišta kuće; u naselju Hrgovi, gdje je došlo do poplavljanja jednog imanja; izvršeno je jedno izviđanje klizista u naselju Čifluk

Općina Gradačac: Na području općine Gradačac na nekoliko lokacija došlo je do izlijevanja lokalnih vodotoka. U naselju Kerep, uslijed izlijvanja potoka Zeljinka i Međićka, ugroženo je nekoliko stambenih objekata a saobraćaj na regionalnom putu Kerep – Zelinja odvija se otežano. Također, na regionalnom putu Gradačac – Ormanica, dionica Kerep – Ormanica, uslijed izlijevanja rijeke Mala Tinja, saobraćaj je u prekidu. Na putnom pravcu Gradačac – Srnice Donje – Gračanica također radi izlijevanja Male Tinje saobraćaj je u prekidu. Na ovom lokalitetu nekoliko stambenih objekata je ugroženo poplavama. Na križanju magistralnog puta Tuzla – Orašje i regionalnog puta Ormanica – Gradačac došlo je do izlijevanja Male Tinje te se saobraćaj odvijao otežano. U Donjim Ledenicama ugroženo je više objekata. Jedan stambeni objekat je poplavljen iz koga je evakuisana i zbrinuta jedna starija osoba u susjedni objekat kod rodbine. Stanje se normalizuje i plavne vode se povlače u svoje tokove usljed prestanka kiše. Štete će se naknadno procjeniti. VJ općine Gradačac vršila je crpanje vode iz poplavljenih objekata u naselja Gornji Hrgovi.

Općina Kalesija: Prema izvještaju OSCZ Kalesija, u naselju Donji Rainci došlo je od priobalnog izlijevanja rijeke Spreče. Vodostaj rijeke Spreče u 7,00 sati u na mjernom mjestu Gojčin bio je 195 cm. Regionalni putni pravac Kalesija-Gojčin je zatvoren za sav saobraćaj.

Općina Živinice: Prema informacijama iz OSCZ Živinice, rijeka Spreča se izlila na dva lokaliteta i ugrozila lokalne putne pravce. Radi se o naseljima Šerići i naselju Sokak u blizini stočne pijace. Ekipe OSCZ su na terenu radi procjene stanja. IVJ RMU Živinice vršila je crpanje vode iz dva poplavljena objekta u naselju Ciljuge.


Općina Tuzla: Dana 04.05.2014. godine, u naselju Moluhe, u ulici Fikreta Salihovića kod broja 287 došlo je do aktiviranja klizišta i slijeganja tla. Klizište je presjeklo glavni vod vodovodne mreže i putnu komunikaciju koja vodi do gradskog odlagališta smeća. Dana 04.05.2014. godine, na vanrednoj sjednici Općinskog štaba civilne zaštite Tuzla donesena je Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog poplava, klizišta i slijeganja zemljišta na području općine Tuzla. Odluka je donesena u 15,00 sati. Povjerenici MZ su mobilisani da prate stanje na terenu njihovih MZ te da o tome obavijeste Operativni Centar CZ. Novonastale probleme u MZ: Moluhe, Tušanj, Orašje, Solina, G.Tuzla Nikolići, Crvene Njive, Lipnica, Grabovica, Breške rješavat će se u toku današnjeg dana sa potrebnom mehanizacijom Vodovoda, Kompreda, PVJ i drugih, a akcijom će rukovoditi Općinski štab CZ.


Crveni meteo alarm za područje Tuzlanskog kantona

Tuzla, 04.05.2014.

Federalni hidrometeorološki zavod je jutros izdao crveno upozorenje za područje Tuzlanskog kantona. Crveno upozorenje znači da se očekuje  i više od 60 litara padavina po metru kvadratnom.Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 199,33 m.n.m., u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je niži za 15 cm (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U 12,00 sati nivo je iznosio 199,34 m.n.m.. Ispust kroz temeljne otvore je 74,6 m3/s. Vodostaj Jale u 12,00 sati iznosio je 139 cm.

Općina Gračanica: Nivo vode na mjernom mjestu kod Karanovačkog mosta u 11,00 sati je 410 cm, što je u roku od 5 sati porast za 16 cm. Rijeka Spreča je poplavila oko 120 ha priobalnog i poljoprivrednog zemljišta. Zbog povećanog vodostaja Rašljevačke rijeke u Donjoj Orahovici, a na zahtjev Vijeća MZ Donja Orahovica izdato je 200 komada vreća za potrebe punjenja sa pijeskom. Na Magistralnoj cesti M-112 usled nadolazećih potoka i nepostojanja odvodnih kanala u dijelu preko puta Etne i Donjoj Lohinji došlo je do ometanja saobraćaja o čemu je izvještena PU Gračanica. Prema prijavi predsjednika vijeća MZ Lukavica od posledica Lukavičke rijeke koja je u porastu ugrožen je jedan stambeni i jedan pomoćni objekat. Služba za civilnu zaštitu prati stanje na terenu.

Općina Srebrenik:
U toku jučerašnjeg dana uslijed obilnih kišnih padavina došlo je do porasta lokalnih potoka i začepljenja odvoda što je uzrokovalo plavljenje tri stambena objekta (porodične kuće) u naseljima Sladna, Luka i Uroža. VJ Srebrenik je izašla na lice mjesta i vršila crpljenje vode iz objekata na pomenutim lokacijama. Dana 03.05.2014. god. u 15,00 sati, prijavljeno je pokretanje klizišta na regionalnom putu Srebrenik – Falešići u naslju Luka.

Općina Gradačac: Zbog izlijevanja vode na kolovoz,na snazi je potpuna obustava saobraćaja na dionicama regionalnih puteva: R – 465 Gradačac – Gračanica u mjestu Srnice i R465a – Gradačac – Doboj u mjestu Kerep.

Općina Živinice: Rijeka Spreča se izlila u naseljima Šerići i Sokak, uslijed čega je otežan saobraćaj na lokalnim saobraćajnicama.

Općina Doboj Istok: Rijeka Spreča je poplavila oko 200 ha poljoprivrednog zemljišta u Sprečkom polju.

Općina Kalesija: Usljed obilnih kišnih padavina aktiviralo se klizište ispod tunela u Čaklovićima, naselje Babajići. Klizište je oštetilo 20 metara magistralnog puta M-4, Tuzla-Kalesija. Put je zatvoren za saobraćaj.Dnevni izvještaj Kantonalnog operativnog centra (30.04.2014. u 8 sati)

Tuzla, 30.04.2014.

Na osnovu izvještaja primljenih od OSCZ sa područja TK, stanje u oblasti zaštite i spašavanja u toku poslednja 24 sata bilo je slijedeće:

Na području Tuzlanskog Kantona ovoga jutra saobraćaj se odvija nesmetano po pretežno vlažnom kolovozu. Promet vozila, zbog izvođenja radova u naselju Čaklovići, na magistralom putu M – 4 Simin Han – Kalesija, se odvija naizmjenično, jednom trakom. Također, na magistralnom putu M – 18, Olovo – Kladanj, radi sanacije mosta preko Ujića rijeke, saobraćaj se odvija naizmjenično jednom trakom.

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 199,65 m.n.m. i u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je niži za 4 cm. Ispust kroz temeljne otvore je 75,6 m3/s.

Općina Srebrenik: Dana 29.04.2014.god. u periodu od 16,00-18,00 sati općinu Srebrenik je pogodilo nevrijeme praćeno pljuskom, uslijed kojeg je došlo do nakupljanja veće količine površinskih voda i izljevanja lokalnih potoka koji su prouzrokovali poplavu 5 stambenih objekata (privatnih kuća) u naseljima Tinja, Kiseljak, Centar Srebrenik i Lisovići. VJ Srebrenik je imala 12 intervencija uslijed poplava na pomenutom području. Nivo rijeke Tinje u 06 sati iznosio je 96 cm što je za 119 cm niže u odnosu na mjerenje vršeno sinoć u 19 sati (kritična tačka je 300).

Općina Tuzla: Dana 29.04.2014. godine, nakon velikog pljuska u večernjim satima, u naselju Dokanj kod broja 107. došlo je do urušavanja drvenog mosta čime je presječen put prema desetak domaćinstava. Ekipa OSCZ Tuzla je izlazila na teren a u toku dana će biti poduzete mjere na sanaciji šteta. Također, u ulici B. Nušića kod broja 81. bilo je poplavljeno 5 kuća. Pripadnici VJ Tuzla su intervenirali na crpljenju vode kao i ekipa JP Vodovod i kanalizacija.

Općina Doboj Istok: Rijeka Spreča je poplavila oko 100 ha poljoprivrednog zemljišta u Sprečkom polju. Nema ugroženih stambenih, privrednih ni infrastrukturnih objekata.

Općina Gračanica: Nivo vode na mjernom mjestu kod Karanovačkog mosta je 364 cm (kritična tačka je 300 cm, kada se preduzimaju redovne mjere odbrane od poplava). Vodostaj rijeke Spreče u protekla 24 sata porastao je za 4 cm. Rijeka Spreča je poplavila oko 80 ha priobalnog i poljoprivrednog zemljišta. Nema ugroženih stambenih, privrednih ni infrastrukturnih objekata.

Općina Kalesija: U naselju Memići lokalitet Hemlijaši pokrenuto je staro klizište koje jednim dijelom ugrožava lokalni put. Navedeno klizište je dužine 15 m, širine 13 m, visine 2,5 m.

„A“ tim civilne zaštite za preuzimanje i uništavanje NUS-a FUCZ/KUCZ Tuzla, vršio je preuzimanje i uništavanje NUS-a na području općine Kalesija.

Fotografije


Dnevni izvještaj Kantonalnog operativnog centra (29.04.2014. u 8 sati)

Tuzla, 29.04.2014.

Hidrometeorološki podaci: Temperatura 12°C, vlažnost 93%, pritisak 971 hPa, količina padavina 10 mm

Prema podacima dobivenim od OSCZ, na području TK je uslijed obilnih padavina prethodnih dana, došlo do značajnog porasta svih vodotoka.

Stanje na putevima: Na području Tuzlanskog kantona ovoga jutra saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnom ili mokrom kolovozu, uz slab do umjeren promet vozila.

Vodostaj: na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 199,69 m.n.m., u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je niži za 8 cm (tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 76,7 m3/s.

Kvalitet zraka: Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 28.04.2014. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Cerik i Doboj Istok.

Poplave:
Tuzla: Juče u poslijepodnevnim satima jako nevrijeme pogodilo je Tuzlu. Uz pljusak padao je i led (grad). Došlo je do nakupljanja veće količine vode na ulicama pa je tom prilikom u naselju Batva bio obustavljen i saobraćaj.

Gračanica: Nivo vode na mjernom mjestu kod Karanovačkog mosta je 360 cm (kritična tačka je 300 cm, kada se preduzimaju redovne mjere odbrane od poplava). Vodostaj rijeke Spreče u protekla 24 sata porastao je za 20 cm. Rijeka Spreča je poplavila oko 80 ha priobalnog i poljoprivrednog zemljišta. Nema ugroženih stambenih, privrednih ni infrastrukturnih objekata.

Doboj Istok: Rijeka Spreča je poplavila oko 120 ha poljoprivrednog zemljišta u Sprečkom polju, što je za 30 ha manje nego juče u isto vrijeme. Nema ugroženih stambenih, privrednih ni infrastrukturnih objekata.


Nove poplave na području TK

Tuzla, 25.04.2014.

Prema podacima dobivenim od OSCZ, na području TK je uslijed obilnih padavina prethodnih dana, došlo do značajnog porasta svih vodotoka.

Srebrenik: Zbog jakog kišnog nevremena, koje je juče oko 15,00 sati pogodilo veći dio općine Srebrenik, površinske vode su prodrle i u vrlo kratkom vremenu poplavile nekoliko ulica i kuća u mjestima Bare, Špionica, Repatnica, Luke i Centar Srebrenika. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik vršila je crpanje vode iz poplavljenih objekata. Vodostaj rijeke Tinje u 17,00 sati je iznosio 270 cm, a prema jutrošnjim podacima, u 7,00 sati vodostaj je iznosio 93 cm.

Gračanica: Vodostaj rijeke Spreče je u porastu, nivo vode na mjernom mjestu kod Karanovačkog mosta u 7,00 sati je iznosio 405 cm. Priobalno rijeka Spreča je poplavila oko 100 ha poljoprivrednog zemljišta.
Zbog velike količine kišnih padavina 23. i 24.04.2014.god., nadošli su lokalni vodotoci rijeke Rašlje u D. Orahovici i poplavili oko 20 stambenih objekata. U prekidu je bila i jedna traka magistralnog puta M-4 Tuzla-Doboj u dužini oko 300m od benzinske pumpe Nasko do raskršća za Petrovo. Štetu je pretrpjelo i 5 poslovnih objekata. Odnesen je jedan pješački most u naselju Rijeka kao i željezni pješački most na lokaciji Lučica, koji je uz pomoć mehanizacije morao biti izvučen iz vode, jer su naplavi koji su se stvorili na istome uzrokovali izlijevanje vode. Stanje u jutarnjim satima se smiruje, voda se povlači iz poplavljenih stambenih i privrednih objekata. Voda se povukla i sa dijela magistralnog puta M-4 na kome se saobraćaj odvija usporeno zbog naplavnog matrijala na cesti.

Doboj Istok: Pod vodom je oko 150 ha poljoprivrednog zemljišta u Sprečkom polju. Ugroženo više stambenih i pomoćnih objekata u naselju Luke, MZ Klokotnica.

Živinice: Pod vodom je oko 50 ha na lokalitetima Rudar, Barice, Suha i Šerići.

Vodostaj: na brani HA Modrac: jutros u 07,00 sati iznosio je 199,63 m.n.m., u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je viši za 29 cm (tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 76,3 m3/s.

Fotografije


Stanje na području TK na dan 23.04.2014.

Tuzla, 23.04.2014.

Srebrenik: Dana 22.04.2014 godine Općinski štab civilne zaštite je predložio a Općinski načelnik donio Odluku o proglašenju prestanka stanja prirodne nepogode od poplave i klizišta na području općine Srebrenik sa vremenom nastanka u 14,30 sati.
Gračanica: Vodostaj rijeke Spreče je u opadanju, nivo vode na mjernom mjestu kod Karanovačkog mosta je 310 cm (kritična tačka je 300 cm, kada se preduzimaju redovne mjere odbrane od poplava). Priobalno rijeka Spreča je poplavila oko 50ha poljoprivrednog zemljišta.
Doboj Istok: Pod vodom je oko 20 ha poljoprivrednog zemljišta u Sprečkom polju.

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 7 sati iznosio je 199,56 m.n.m. Ispust kroz temeljne otvore je 76,5 m3/s.


Vlada TK uvojila Izvještaj o radu KUCZ za 2013. godinu

Tuzla, 22.04.2014.

Vlada Tk je na svojoj 4. redovnoj sjednici, između ostalih, razmatrala i materijale KUCZ:

1. Usvojen Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite i pregled aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini. U toku 2013. godine obavljene su sve potrebne aktivnosti na pripremanju prostora, instaliranju opreme na terenu i u prostoru Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, instaliranje softvera, tehnički prijem i kontrola rada instalirane opreme. Aktivnosti na pripremi i zvaničnom puštanju u rad su u toku i bit će realizovani početkom 2014. godine. U 2013. godini uspješno je nastavljen projekat sufinansiranog deminiranja. Potpisan je ugovor o sufinansiranom deminiranju i donesena Odluka o udruživanju sredstava posebne naknade sa općinama: Čelić, Gradačac, Kalesija, Lukavac i Sapna, u zajedničkom projektu deminiranja. Finansiranje projekata se vrši u omjeru: 90% donatorska sredstva EU, 5% TK i 5% općine, čime će se omogućiti deminiranje preko 715.000 m2 terena. U suradnji sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva TK, Rudnikom krečnjaka Vijenac, Sisecam Soda Lukavac, dogovoreno je sufinansiranje poslova deminiranje sumnjivih površina u krugu Rudnika krečnjaka „Vijenac" koje su onemogućavale dalje razvijanje procesa proizvodnje. Projekti u Rudniku krečnjaka „Vijenac" u Lukavcu su sufinansirani od Evropske Unije od 60%, Kantona od 10%) i Rudnika sa 30%, ukupne vrijednosti radova koje je izvela profesionalna kompanija „PRO VITA" iz Orašja. Također je relizovan drugi projekt sufinansiranog deminiranja kroz koji je bilo uključeno 5 novih projekata između lokalne zajednice i Ambasade Njemačke. Poslovi su realizovani na osnovu ranije potpisanog ugovora o partnerstvu sa profesionalnom kompanijom „DEMIRA" e.V. Deutsche Minenräumer prema kojima je lokalna zajednica zajednički sufinansirala navedene radove sa 10 % ukupne vrijednosti. Na taj način su realizovani projekti na općinama Banovići, Gračanica i Gradačac. Ukupno je kroz projekat sufinansiranog deminiranja deminirano 1.011.292,40 m² uz ostvarenu korist TK u iznosu od 1.520.739,10 KM.

2. Vlada je razmatrala i usvojila donijela Programa rada Kantonalne uprave civilne zaštite za 2014. godinu.

3. Vlada TK je razmatrala procjenu štete na zgradi "Soda So" u kojoj je bila smještena kantonalna vlada, a koja je stradala u protestima početkom februara ove godine. Dogovoren je sastav stručne komisije, koju sačinjavaju stručni vještaci iz resornih ministarstava i uprava kao i iz Solane DD Tuzla. Komisiju će aktivirati općinski načelnik, a zadatak komisije će biti da izvrši procjenu štete na objektu zgrade "Soda So", gdje je bila smještena kantonalna vlada. Vlada je donijela je Zaključak kojim zadužuje Glavnu centralnu popisnu komisiju da uradi zbirni izvještaj o procjeni štete na objektu "Soda So" u Tuzli i dostavi ga preko Kantonalne uprave civilne zaštite Općinskoj komisiji za procjenu šteta Tuzla.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK


Stanje na području TK na dan 21.04.2014.

Tuzla, 21.04.2014.

Prema informacijama prikupljenim od OSCZ na području TK, nakon kišnih i snježnih padavina proteklih dana, na području Kantona situacija se nije u potpunosti normalizovana na području općina Srebrenik, Gračanica i Doboj Istok.

Srebrenik: Uz pomoć timova civilne zaštite uspostavljena je putna komunikacija prema naselju Memići. Na području općine Srebrenik više nema neprohodnih puteva. I dalje je na snazi stanje prirodne nepogode od poplave i klizišta na području općine.
Gračanica: Vodostaj rijeke Spreče je u opadanju, visina vodostaja na mjernom mjestu kod Karanovačkog mosta je 320 cm (kritična tačka je 300 cm, kada se preduzimaju redovne mjere odbrane od poplava). Priobalno rijeka Spreča je poplavila oko 50 ha poljoprivrednog zemljišta.
Doboj Istok: Rijeka Spreča se izlila i poplavila oko 100 ha poljoprivrednog zemljišta u Sprečkom polju.

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 7 sati iznosio je 199,84 m.n.m. u odnosu na mjerenje jučer u 7 nivo je viši za 4 cm (tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 76,5 m3/s.


Na području općine Srebrenik proglašeno stanje prirodne nesreće

Srebrenik, 18.04.2014.

Zbog izlijevanja rijeke Tinje i njenih pritoka iz korita, te površinskih voda, izazvano obilnim padavinama Općinski načelnik je na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite svojom Odlukom proglasio stanje prirodne nepogode od poplave i klizišta na području općine Srebrenik sa vremenom nastanka u 07:00 sati. Općinski štab CZ u cilju provođenja akcija zaštite i spašavanja je donio dvije naredbe i to:
1. Naredba o angažovanju i upotrebi snaga i sredstava civilne zaštite
2. Naredba o provođenju mjera zaštite i spašavanja

Fotografije


Rijeka Tinja se izlila na području općine Srebrenik

Srebrenik, 17.04.2014.

Obilne padavine u posljednja 2 dana uzrokovale su značajan porast vodostaja svih rijeka na području Tuzlanskog kantona. Na području općine Srebrenik, rijeka Tinja je poplavila:
- u naselju Bare 7 stambenih objekata,
- u Špionici Centar 2 stambena objekta i poplavljen je put u centru kod mostića,
- pristupni put za naselja Cerik, Tutnjevac, Špionica Srednja i Kosica, čime je odsječeno oko 500 domaćinstava.
Klizište u naselju Memići je presjeklo put za Crveno Brdo, MZ Jasenica.
U područnoj školi u Babunovićima je do daljnjeg je odgođena nastava zbog vremenskih neprilika.

Vatrogasna jedinica je angažovana na terenu, gdje se sa pumpama nastoji ublažiti djelovanje nadzemnih i podzemnih voda, prvenstveno u podrumskim prostorijama. OSCZ Srebrenik djeluje u stanju neposredne opasnosti od poplava. Angažovana je mehanizacija pravnih lica koja dostavlja ugroženim objektima vreće sa pijeskom. Uključena je i mehanizacija na čišćenju zapušenih odvoda.

Trenutni nivo rijeke Tinje je 315 cm i stagnira, (kritična tačka kada se preduzimaju redovne odbrane od poplava 300 cm), ali obzirom na najavu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda da se i u narednim danima mogu očekivati padavine, može se pretpostaviti da će doći do novih plavljenja. Iz OSCZ Srebrenik apeluju na građane da se aktivno uključe u zaštitu od poplava, svako u skladu sa svojim mogućnostima, ne ugrožavajući svoj život. Preporučuje se izmještanje namještaja i tehnike na više spratove u stambenim objektima koji su inače ugroženi poplavama. U područjima koja su ugrožena klizištima, potrebno je spriječiti prodor vode u zemljanu masu.

U ostalim općinama Tuzlanskog kantona nisu prijavljene poplave, situacija se prati. U Kladnju je u pojedinim predjelima zabilježena visina sniježnog pokrivača od 30 cm. Povremeno dolazi do zastoja i blokade saobraćaja. Nanijete su štete na plastenicima i voćnjacima.
Na najugroženijim lokacijama je angažovana mehanizacija koja je normalizovala stanje.
U Gradačcu, na području naselja Kerep došlo je do djelomičnog izljevanja Međićke rijeke, tako da je otežan prilaz prema zaseoku Karajlić u MZ Kerep. Ostali vodotoci su uglavnom u svojim koritima i za sada ne prijeti izljevanje istih. U vrijeme pripreme izvještaja (15,15) dobili smo informaciju da je došlo do prekida saobraćaja na RP Gradačac - Gračanica (Srnice Donje, za putnička vozila).

Fotografije


ODRŽANA 1. REDOVNA SJEDNICA KANTONALNOG ŠTABA CZ U 2014. GODINI

Tuzla, 16.04.2014.

Na 1. redovnoj sjednici KŠCZ u 2014. godini razmatran je slijedeći dnevni red:

1.
Konstituiranje novog saziva KŠCZ.
(izvjestilac: Zdenko Tadić)
2. Razmatrajne prijedloga Poslovnika o radu KŠCZ
(izvjestilac: Izudin Karić)
3.
Informacija o demonstracijama građana TK od 05.02. do 07.02.2014. godine
(izvjestilac: Dragan Pelemiš)
4.
Razmatranje i davanje mišljenja na Izvještaj o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2013. godini
(izvjestilac: Zdenko Tadić)
5. Tekuća pitanja
a) Razmatranje zahtjeva za podršku organizacije 21. kantonalnog takmičenja ekipa CK u pružanju prve pomoći
(podnosilac zahtjeva Crveni križ TK)

Nakon konstituiranja Kantonalnog štaba civilne zaštite u novom sazivu, pristupilo se razmatranju i usvajanju inoviranog Poslovnika o radu.
Kantonalni štab je upoznat sa informacijom o demonstracijma građana TK od 05.02. do 07.02.2014. godine, i poduzetim aktivnostima u oblasti zaštite i spašavanja.
KŠCZ je razmatrao Izvještaj o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2013. godini. Izvještaj je jednoglasno usvojen.
KŠCZ je razmatrao zahtjev Crvenog križa TK za podršku organizacije 21. kantonalnog takmičenja ekipa CK u pružanju prve pomoći. KŠCZ je dao punu podršku aktivnostima koje provodi organizacija crvenog križa, te je dogovoreno da se o zahtjevu Crvenog križa TK raspravlja na slijedećoj sjednici KŠCZ, nakon usvojanja Plana potrošnje sredstava posebne naknade u 2014. godini.Općini Srebrenik Beacon Plus status za 2013. godinu

Srebrenik, 03.04.2014.

U organizaciji Misije OSCE u BiH i Vijeća Evrope, u partnerstvu sa Savezom općina i gradova RS, Savezom općina i gradova Federacije BiH, Brčko Distriktom, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i Ministarstvom pravde Federacije Bosne i Hercegovine, u septembru 2005. godine, zvanično je postavljena Beacon shema (sadašnji Beacon Plus - najbolje prakse) u Bosni i Hercegovini, a s ciljem prepoznavanja i nagrađivanja najboljih praksi na općinskom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini. Tada je općina Srebrenik osvojila 1 Beacon status iz teme: Efikasno strateško planiranje“. Stjecanje Beacon statusa predstavlja prestižnu nagradu i potvrdu da je Općina korak ispred u odnosu na druge i da je spremna da svojim radom i dostignućima razmjenjuje primjere najboljih iskustava iz prakse.
U okviru osmog kruga Beacon Plus – najbolje prakse, učešće u takmičenju uzela je i općina Srebrenik. Općina Srebrenik je aplicirala za Beacon status za temu „Civilna zaštita – funkcioniranje jedinica lokalne samouprave u hitnim situacijama (elementarne nepogode)“. Savjetodavna komisija izvršila je provjere i posjetila je kandidate koji su ušli u uži izbor, te nakon prezentacije, svoje prijedloge za izbor Beacon općina dostavila Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i Ministarstvom pravde FBiH. Od velikog broja prijavljenih kandidata, jednoglasno je donešena odluka da se na temu „Funkcionisanje jedinica lokalne samouprave u vanrednim situacijama“ Beacon status dodijeli općini Srebrenik. Nagradu za ovu temu je dobila i općina Bijeljina.
Dana, 27.03.2014. godine u Brčkom (u sali Skupštine Brčko Distrikta) upriličena je i održana svečana ceremonija povodom dodjele priznanja i nagrada Beacon Plus - najbolje prakse za 2013. godinu. Ovom prilikom predstavljene su općine koje su ponijele Beacon status i podijelile su svoje dobre prakse s ostalim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Ispred općine Srebrenik priznanje i nagradu je preuzeo Bajro Imširović – šef službe za civilne zaštitu. Studiju izučavanja slučaja općine Srebrenik na temu „Funkcionisanje jedinica lokalne samouprave u vanrednim situacijama“ možete u pdf. formatu preuzeti ovdje: Studija izucavanja slucaja.pdf


VLADA TK IMENOVALA KANTONALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Tuzla, 08.04.2014.

Vlada TK je na 2. redovnoj sjednici donijela Odluku o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite. Kantonalni štab civilne zaštite se osniva kao operativno-stručni organ koji neposredno rukovodi akcijama zaštite i spašavanja na području kantona i za obavljanje drugih poslova u zaštiti i spašavanju, u skladu sa zakonom i drugim propisima. Kantonalni štab obavlja poslove iz svoje nadležnosti samostalno, a za svoj je rad odgovoran Vladi Kantona, putem podnošenja godišnjeg izvještaja o radu.
Dio članova kantonalnog štaba je određen po položaju i funkciji (komandant, načelnik, sekretar Crvenog križa), a ostali članovi se postavljaju u skladu sa aktom o unutrašnjoj organizaciji štaba. Komandanta, načelnika i članove Kantonalnog štaba postavlja i razrješava Vlada Kantona, u skladu sa aktom o osnivanju i sastavu Kantonalnog štaba.
U skladu je sa ovom Odlukom, Vlada TK je donijela Rješenja o postavljenju članova Kantonalnog štaba civilne zaštite.
Za komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite postavljen je Samid Šarac, Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.
Za načelnika je postavljen se mr.sc. Zdenko Tadić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite.
Za članove su postavljeni:
1. Jadranka Duraković, sekretar Crvenog križa/krsta Tuzlanskog kantona,
2. Mr.sc. Midhat Dobrnjić, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - zadužen za policiju,
3. Bahir Imamović, pomoćnik ministra za rudarstvo i energetiku - zadužen za industriju, energetiku i rudarstvo,
4. Nedžad Djedović, pomoćnik ministra za zdravstvo - zadužen za zdravstvo,
5. Fahrudin Delić, pomoćnik ministra za prostorno uređenje - zadužen za prostorno uređenje i zaštitu okolice,
6. Nenad Lukanović, pomoćnik ministra trgovine, turizma i saobraćaja - zadužen za saobraćaj,
7. Bahrija Jusufović, pomoćnik ministra za trezor - zadužen za finansije,
8. Izudin Karić, sekretar Kantonalne uprave civilne zaštite - zadužen za obuku, planiranje i opće poslove,
9. Mr.sc. Dragan Pelemiš, pomoćnik direktora Kantonalne uprave civilne zaštite - zadužen za mjere zaštite i spašavanja,
10. Elvedin Kurbašić, šef Kantonalnog operativnog centra - zadužen za osmatranje, obavještavanje i uzbunjivanje
11. Benedin Pejić, stručni savjetnik za deminiranje u Kantonalnoj upravi civilne zaštite - zadužen za deminiranje i NUS-a.
Administrativne, materijalno-tehničke i druge poslove vezane za potrebe Kantonalnog štaba civilne zaštite obavljat će Ljiljana Pavljašević, stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove u Kantonalnoj upravi civilne zaštite.


VLADA TK UTVRDILA PRIJEDLOG PROGRAMA RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Tuzla, 08.04.2014.

Vlada TK je na 2. redovnoj sjednici utvrdila prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2013. do 2017. godine. Skupština TK je u oktobru 2013. godine u formi nacrta usvojila Program razvoja zaštite i spašavanja i uputila ga na javnu raspravu. Nakon isteka roka za provođenje javne rasprave, konstatovano je da su izjašnjenje u formi primjedbi i prijedloga dostavile općine: Gračanica, Lukavac, Sapna, Banovići i Tuzla, te Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice. Dio primjedbi i prijedloga je uvršten u prijedlog Programa razvoja. Skupština TK će na jednoj od narednih sjednica razmatrati prijedlog Programa razvoja.


MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV MINA

Tuzla, 04.04.2014.

U skladu sa odlukom Organizacije ujedinjenih nacija, 4. april se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv mina (International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action). Ovo je deseta godinu da se ovaj dan obilježava u Bosni i Hercegovini i kao takav predstavlja priliku za domaće vlasti i međunarodne organizacije da analiziraju dosadašnja dostignuća u oblasti protivminskih akcija, kao i da se još jednom skrene pažnja na problem mina i NUS-a u BiH i potraži rješenje za njegovu konačnu finalizaciju.
Povodom obilježavanja 4. aprila, Međunarodnog dana borbe protiv mina, centralna manifestacija će se održati 04. aprila 2014. godine u MZ Čekrečije, općina Visoko. Ove godine Dan borbe protiv mina se obilježava sa porukom “Korak više za sigurno okruženje, za razvoj i prosperitet BiH na putu ka Evropskoj uniji“. Tom prilikom, na manifestaciji će se obratiti Bakir Izetbegović, predsjedavajući Predsjedništva BiH, ambasador Peter Sorensen, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU, predstavnik/ca, Ministarstva civilnih poslova BiH, predstavnik/ca Zajedničke komisije za odbranu i bezbijednost Parlamentarne skupštine BiH, Amra Babić, načelnica Općine Visoko i predstavnik/ca organizacija koje provode projekte protivminskih akcija koje je finansirala EU kroz IPA 2011. Nakon obraćanja, zvanice će prisustvovati pokaznoj vježbi humanitarnog deminiranja od strane Oružanih snaga BiH i obići razvojne projekte u blizini lokacija deminiranih zahvaljujući sredstvima EU iz IPA 2011.
Problem postojanja mina u svijetu trenutno pogađa 68 zemalja, među kojima jedno od vodećih mjesta zauzima Bosna i Hercegovina.
Prema zvaničnim podacima u cijelom svijetu je položeno preko 110 miliona kopnenih mina. Od 1975. godine širom svijeta od eksplozija mina osakaćeno je ili ubijeno preko milion ljudi. Statistički podaci govore da je polaganje mina 25 do 100 puta brže nego uklanjanje istih.
Sve negativne posljedice koje su prozrokovane proizvodnjom i upotrebom pješadijskih mina ozbiljnije su shvaćene tek 90-ih godina. Kao rezultat ovoga svatanja u decembru 1997. godine predstavnici mnogih zemalja potpisali su Konvenciju o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje, uvoza i izvoza protupješadijskih mina te o njihovom uništavanju. Konvencija je poznata pod nazivom „Otavski sporazum“.
Bosna i Hercegovina je minama jedna od najkontaminiranijih zemlja u Evropi. Pretpostavlja se da je još uvijek preko 2,5% teritorija BiH i dalje prekriveno minama. Deminiranje kontaminiranih površina odvija se veoma usporenim tempom i u direktnoj je ovisnosti od raspoloživih finansijskih sredstva izdvojenih za ove namjene. Slabljenje interesa stranih donatora za problem mina u BiH obavezuje domaće organe vlasti u značajnije uključivanje u obezbjeđivanje finansijskih sredstava za deminiranje. Od 1996. godine u BiH od mina su stradale 1.723 osobe, od čega 600 smrtno, među kojima je 46 deminera. Na području Tuzlanskog kantona od kraja rata zabilježeno je preko 200 nesreća u kojima je smrtno stradalo 119, a teže i lakše su ozlijeđene 133 osobe.
Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv mina u BiH je od posebnog značaja i važnosti. U obilježavanje ovoga Dana uključene su organizacije kao što su Međunarodni crveni križ, Centar za uklanjanje mina u BiH, Civilna zaštita, OS BiH, UNICEF, UNDP, UNICEF, EUFOR, ITF, Ministarstvo civilnih poslova u BiH i dr.

Zapamtite, mina je najgori izum čovječanstva.

Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla


PRIMOPREDAJA DEMINIRANOG TERERNA, Porebrice - 6, Gradačac

Gradačac, 31.03.2014.

Dana 31.03.2014.g., od strane OSBiH, izvršena je primopredaja deminiranog terena na lokaciji Porebrice, zadatak ID: 13370, površine 197.918,10 m2 . Primopredaji su, osim predstavnika OSBiH, prisustvovali i predstavnici regionalnog ureda BHMAC-a Tuzla i predstavnici Službe CZ općine Gradačac.
Demineri OSBiH su prilikom izvođenja deminiranja na navedenom radilištu pronašli : 14 protivpješadijskih rasprskavajućih odskočnih mina, 2 protivpješadijske rasprskavajuće mine 2A, i 1 neeksplodirano ubojno sredstvo.
Trenutno je u toku deminiranje na lokaciji Porebrice, zadatak ID: 13468, Porebrice – 4, površine 18.773,03 m2, deminiranje vrše demineri OSBiH.
PREGLED REZULTATA DEMINIRANJA NA PODRUČJU TK U 2014. GODINI
Rbr
LOKACIJA - naziv projekta
Općina
PM
AKCIJA
Izvođač
Površina
u radu m2
Početak
radova
Završetak
radova
1
Porebrice 6. Gradačac
TI
OS BiH
251.490,00
03.03.14.
31.03.14.
2
VB Kozlovac 1C Tuzla
TI
OS BiH
73.047,00
03.03.14.
3
MZ Treštenica 2c Banovići
TI
OS BiH
88.869,29
03.03.14.
4
LK Cerik Grebici-Bare Lukavac
TI
DOK-ING
118.942,40
11.02.14.
20.02.14.
5
Porebrice 6. Gradačac
čišćenje
OS BiH
18.773,03
03.03.14.
6
Vis tt 1. polj.površine Kalesija
TI
FUCZ
15.306,55
12.02.14.
26.02.14.
7
D. Skipovac-vodovod Gračanica
TI
POINT
43.917,14
16.01.14.
20.02.14.
8
Kalesija Grad – Olanovica 3 Kalesija
TI
FUCZ
128.339,00
26.02.14.
9
Kazin Tuk Spreča Kalesija
TI
OS BiH
103.500,00
10.03.14.
10
Miladići Mekotići,put. pojas Čelić
TI
DEMIRA
40.207,69
20.03.14.
11
Ćorkin potok, Papratnica Teočak
TI
DEMIRA
37.553,52
20.03.14.
12
Kazin Tuk Spreča, nasip 3. Kalesija
TI
OS BiH
93.459,00
21.03.14.
13
Kazin Tuk, 1A Kalesija
TI
OS BiH
42.458,00
01.04.14.
UKUPNO
1.055.862,62
429.656,09

POLAGANJE ISPITA ZA PROFESIONALNOG VATROGASCA

Tuzla, 27.03.2014. godine

Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzlanskog kantona je u skladu sa članom 106. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (,,Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09) i Uredbom o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva (,,Službene novine Federacije BiH", broj 93/12), organizovala polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca.
Pismena prijava za polaganje ispita vatrogasca, dostavlja se Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona (adresa: Bosne srebrene 56, 75000 Tuzla) putem općinske službe civilne zaštite u čijem sastavu je profesionalna vatrogasna jedinica koja upućuje vatrogasca - pripravnika na polaganje ispita, na propisanom obrascu, 60 dana prije početka redovnog ispitnog roka.
Prijavu za polaganje ispita podnosi organ uprave civilne zaštite općine, grada i kantona u kojem je lice, koje se prijavljuje za ispit, zaposleno.
Uz prijavu se prilažu ovjerene kopije:
1. original ili ovjerenu kopiju diplome o zavrsenoj školi - fakultetu, odnosno o stručnoj kvalifikaciji;
2. uvjerenje o vremenu provedenom na pripravničkom stažu - obuci u profesionalnoj vahogasnoj jedinici;
3
. dokaz o uplati troškova za polaganje ispita (uplatnica)

Troškove polaganja ispita snosi organ uprave civilne zaštite općine, grada i kantona koji je kandidata uputio da polaže ispit u iznosu od 300,00 KM (tristotine konvertibilnih maraka). Sredstva za polaganje ispita uplaćivati na depozitni račun Budžeta Tuzlanskog kantona broj: 1321000256000080, otvorenog kod NLB banke d.d. Tuzla, vrsta prihoda 722612, budžetska organizacija 2601001, općina 094, sa naznakom „Za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca".

Uredba o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva

Prijava za polaganje ispita

Rješenje o troškovima polaganja ispita za profesionalnog vatrogasca


Primjer popunjene uplatnice


POLAGANJE ISPITA ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU PRI KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE

Tuzla, 25.03.2014. godine

Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzlanskog kantona je u skladu sa članom 128. stav 5. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (,,Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09) i Programom polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu (,,Službene novine Federacije BiH", broj 67/13), organizovala polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu za zaposlena lica, koja su općim aktom pravnog lica, državnog organa ili druge institucije određena da se staraju za provođenje poslova zaštite od požara, kao i lica raspoređena na službi zaštite od požara.

Prijave za polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu kandidati podnose poštom Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona (adresa: Bosne srebrene 56, 75000 Tuzla), najmanje 30 dana prije početka redovnog ispitnog roka (aprilski, junski, septembarski i novembarski) na Obrascu broj 1, putem pravnog lica, državnog organa ili druge institucije kod koje je kandidat u radnom odnosu.
Uz prijavu se prilažu ovjerene kopije:
1. Svjedočanstvo/diploma o završenoj školi/fakultetu,
2. Ugovor o radu ili rješenje o postavljenju na radno mjesto,
3. Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu,
4. Rodni list (ukoliko je kandidat promijenio prezime nakon završetka škole/fakulteta),
5. Dokaz o uplati troškova za polaganje ispita (uplatnica)

Troškove polaganja ispita snosi pravno lice, državni organ ili druga institucija u kojoj je kandidat zaposlen u iznosu od 150,00 KM (stotinupedeset konvertibilnih maraka). Sredstva za polaganje ispita uplaćivati na depozitni račun Budžeta Tuzlanskog kantona broj: 1321000256000080, otvorenog kod NLB banke d.d. Tuzla, vrsta prihoda 722612, budžetska organizacija 2601001, općina 094, sa naznakom „Za polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu".

Program polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu

Obrazac broj 1 (Prijava za polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu

Rješenje o troškovima polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu

Primjer popunjene uplatnice


SASTANAK DIREKTORA KUCZ SA RUKOVODIOCIMA OSCZ NA PODRUČJU TK

Tuzla, 20.03.2014. godine

Dana 20.03.214. godine održan je 1. sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima općinskih službi civilne zaštite u 2014. godini. Na sastanku je razmatran slijedeći dnevni red:

1.
Izvod iz zapisnika sa 4. redovnog sastanka direktora KUCZ sa rukovodiocima OSCZ u 2013.godini, Izvod iz zapisnika sa tematskog sastanka struktura civilne zaštite TK i OSBiH održanog 14.11.2013. godine i 29.01.2014. godine.
(izvjestilac: Ljiljana Pavljašević)
2. Informacija o demonstracijama građana TK od 05 do 07.02.2014. godine i poduzetim aktivnostima u oblasti zaštite i spašavanja.
(izvjestilac: Zdenko Tadić)
3.
Informacija o ostvarenim rezultima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području TK u 2013.godini.
(izvjestilac: Benedin Pejić)
4.
Lista prioriteta deminiranja na području TK za 2014. godinu
(izvjestilac: Benedin Pejić)
5. Obilježavanje sumnjivih površina na području TK.
(izvjestilac: Irfan Pehlić, Nedžad Kukuruzović)
6. Saradnja OSCZ i pravnih lica u implementaciji propisa u oblasti zaštite i spašavanja na području TK.
(izvjestilac: Zdenko Tadić)
7. Tekuća pitanja

Sastanku je prisustvovao Nedžad Kukuruzović, predstavnik regionalnog ureda BH MAC-a u Tuzli.

Nakon što su usvojeni zapisnici sa prethodnih sastanaka, razmatrana je Informacija o mjerama zaštite i spašavanja koje su poduzete tokom demonstracija građana od 05.02. do 07.02.2014. godine. U diskusiju se uključio veći broj prisutnih. Istaknuto je da se sredstva za zaštitu i spašavanje moraju korisiti isključivo u namjene predviđene zakonom, te da je nužno opremanje vatrogasnih jedinica.
Prisutni su upoznati sa informacijom o deminiranju u 2013. godini i sa listom prioriteta na području TK u 2014. godini.
Nedžad Kukurozović je upoznao prisutne sa realizacijom IPA programa "Land release", koji se provodi u oblasti humanitarnog deminiranja na području odgovornosti četiri regionalna ureda Centra za uklanjanje mina (Mostar, Travnik, Pale i Tuzla). Projektom je obuhvaćeno 70 ugroženih lokalnih zajednica na području 23 općine u BiH. Primjenom procedura ciljanog tehničkog izviđanja se očekuje da se provjere postojeće informacije i prikupe nove, kako bi se u konačnom ishodu definisale stvarne granice miniranosti, a preostali dio teritorije-zemljišta oslobodio i predao krajnjim korisnicima na upotrebu. Pored 70 km² minski sumnjive površine, za koju se očekuje da će biti oslobođena i vraćena krajnjim korisnicima na upotrebu, predviđeno je i definisanje oko 30 km² kroz projekte protivminskog djelovanja. BH MAC-a intenzivno radi na izmjenama i dopunama postojećih standardnih operativnih procedura o minskom izviđanju u BiH što će imati direktne posljedice na kvalitet projekata PMA i broj pronađenih mina.
Zaključeno je da OSCZ treba da pruže punu podršku BH MAC-u realizaciji ovog projekta, te da se održi poseban tematski sastanak na kojem će biti prezentirane nove standardne operativne procedure.
Od Federalne uprave CZ se traži da se preciziraju obaveze i nadležnosti OSCZ u poslovima deminiranja i uklanjanja neeksplodiranih ubojitih sredstava.
Kada je riječ o saradnji OSCZ i pravnih lica u implementaciji propisa u oblasti zaštite i spašavanja na području TK, zaključeno je da nedostaje koordinacija sa pravnim licima, te je potrebno da se pravna lica upoznaju sa svojim obavezama u provođenju zakonom propisanih obaveza.


INFORMACIJA O OSTVARENIM REZULTATIMA DEMINIRANJA I UNIŠTAVANJA NEEKSPLODIRANIH UBOJITIH SREDSTAVA NA PODRUČJU TK U 2013. GODINI

Tuzla, 18.03.2014. godine

Deminerska sezona 2013. može se ocijeniti kao jedna od najuspješnijih od početka izvođenja operacija humanitarnog deminiranja. Zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima i produžetku deminerske sezone sve do početka mjeseca decembra 2013. godine, uspješno je realizovan do sada najveći broj zadataka, a deminirana površina je na rekordnom nivou. U realizaciji projekata u toku 2013. godine na poslovima deminiranja, pored tima civilne zaštite i deminerskih timova OS BiH, bile su angažovane i druge domaće i strane kompanije i organizacije među kojima su i HO "Pro Vita”, "IVŠA", UG "Demira”, "Stop mines", "DOK-ING" i "Detektor". U toku 2013. godine deminirano je 1.752.550,5 m2.
Vlada TK potpisala je ugovore o partnerstvu, prema kojima je lokalna zajednice (Kanton – 5% i općina – 5%) zajednički sufinansirala 10% vrijednosti deminerskih poslova koji su dogovoreni na području Tuzlanskog kantona. Sa donatorima je također dogovoreno da se tih 10% učešća ponovno vrati u lokalnu zajednicu i bude usmjereno na socijalno – ekonomske projekte u lokalnoj zajednici.
Kao i svih prethodnih godina deminiranje u najvećoj mjeri zavisi od donatorskih sredstava koja se direktno ili preko Međunarodnog fonda za deminiranje i pomoć žrtvama od mina implementiraju u BiH. Najveći donatori su Vlade SAD, Njemačke, Norveške i Japana. Kada je u pitanju ostvareni rezultat deminiranja po općinama može se konstatovati, da kao i prošlih nekoliko godina, najintenzivniji radovi su bili na području općina Gradačac i Lukavac. Pored 29 projekata koji su okončani i za koje su izdati certifikati o završnoj kvaliteti urađenog deminiranja, u procesu je ostalo 6 projekata od kojih su 3 na samom završetku. Na području Tuzlanskog kantona još uvijek se kao sumnjiva površina vodi 91.251.367 m2 ili 3,45% od ukupne površine kantona. Tokom 2013. godine pripadnici "A” tima civilne zaštite, kao jedine organizovane grupe osposobljene i opremljene za izvođenje poslova preuzimanja, prevoženja, privremenog skladištenja i uništavanja NUS-a, ispunili su 323 zadatka i 196 uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava.

Informacija


IZMJENA FEDERALNE ODLUKE O KRITRIJIMA ZA DODJELU POMOĆI ZA OTKLANJANJE ŠTETA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Sarajevo, 17.03.2014. godine

Vlada Federacije izmjenila je i dopunila Odluku o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća. Izmijenjenom Odlukom predviđeno je da su kantoni i općine, kojima je dodijeljena jednokratna pomoć, dužni u roku od šest mjeseci dostaviti Vladi Federacije, odnosno Federalnom štabu izvještaj o utrošku sredstava. Također dužni su dodijeljena neutrošena, kao i nenamjenski utrošena sredstva vratiti iz nekih drugih vlastitih izvora. Odluku o povratu sredstava donosit će Vlada Federacije i Federalni štab civilne zaštite na prijedlog Federalne komisije za procjenu šteta. U obrazloženju Odluke navodi se da i nakon brojnih upozorenja, pojedine općine kojima je dodijeljena pomoć nisu podnijele izvještaj sa kompletnom finansijskom dokumentacijom o utrošku dodijeljenih sredstava, te je Federalna komisija za procjenu šteta morala predložiti Vladi Federacije BiH, odnosno Federalnom štabu civilne zaštite, vraćanje dodijeljenih sredstva. Obzirom na to da ranijom Odlukom nije predviđen osnov za predlaganje takve Odluke, pristupilo se njenoj izmjeni i dopuni.


PREKID AKTIVNOSTI PRIPADNIKA TIMOVA CIVILNE ZAŠTITE ZA UNIŠTAVANJE NUS-A I DEMINIRANJE TUZLA „A“ I „B

Tuzla, 17.03.2014. godine

Prema dopisu Federalne uprave civilne zaštite, odnosno Sektora za organizaciju deminiranja i uklanjanja NUS-a, obavještavamo vas da će timovi civilne zaštite za uništavanje NUS-a – Tuzla "A" i tim za deminiranje - Tuzla "B" privremeno prestati sa izvođenjem svih vrsta operacija iz svoga djelokruga rada u periodu od 14.03.2014. godine do daljeg. Angažiranje pripadnika timova civilne zaštite u sklopu operacije „Brzi odgovor“ moći će se provoditi sukladno uputama FUCZ. Razlog za ovu obustavu u djelovanju timova je prestanak važenja dokumentacije (ljekarsko, osiguranje i akreditacija) koja je obavezna za svakog pripadnika tima.


UREDBA O ORGANIZIRANJU SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U TUZLANSKOM KANTONU

Tuzla, 07.03.2014. godine

Dana 16.01.2014. godine Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Uredbu o organiziranju službi zaštite i spašavnja u Tuzlanskom kantonu. Ovom Uredbom određuju se pravne osobe, odnosno udruge u kojima se formiraju službe zaštite i spašavanja, koje će djelovati na području Tuzlanskog kantona, vrste službi koje se formiraju, utvrđuju zadaci tih službi, način popune službe ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima, određuje organ civilne zaštite Kantona koji će zaključiti ugovor sa pravnom osobom, odnosno udrugom, o međusobnim pravima i obvezama u obavljanju poslova zaštite i spašavanja kada se angažiraju za potrebe Kantona i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad tih službi. Uredba je objavljena u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", broj 2/14.

Tekst Uredbe


U SREBRENIKU I GRAČANICI OBILJEŽEN DAN CIVILNE ZAŠTITE

Srebrenik, 28.02.2014.

Dana 28.02.2014.g., u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku, održana je svečana proširena sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Srebrenik (OpŠCZ), kojom je na prigodan način obilježen 1. mart, Dan civilne zaštite BiH i Svjetski Dan civilne zaštite.
Zaslužnim pojedincima uručena su priznanja za doprinos u unapređenju stanja u oblasti zaštite i spašavanja na području ove općine. Pismene pohvale su dobili „Crveni krst“ općine Srebrenik, Klub spasilaca „Gradina“ Srebrenik, Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik, Dobrovoljna vatrogasna jedinica Vatrogasnog društva Srebrenik, Vatrogasni podmladak Vatrogasnog društva Srebrenik, Policijska stanica Srebrenik, Služba hitne pomoći JZU „Dom zdravlja“ Srebrenik, Klub terenaca „4x4“ Srebrenik i Gorska služba spašavanja Srebrenik, a zahvalnice Zdenko Tadić, direktor Kantonalne uprave CZ TK-a i Pašan Grbo, predsjednik Kluba spasilaca „2000“ Sarajevo.Gračanica, 28.02.2014.

U povodu 1. marta Dana civilne zaštite u BiH i Svjetskog dana civilne zaštite danas je u kabinetu Općinskog načelnika održana svečana sjednica Općinskog štaba civilne zaštite. Komandant Općinskog štaba civilne zaštite Nusret Helić iskoristio je priliku da u svečanom referatu ukaže na vrijednosti sistema zaštite i spašavanja na području općine, te da podsjeti na ostvarene rezultate u toku protekle godine.
Priznanja i nagrade dobili su: Duraković Šefik, Sokolušić Ahmet, Gopo Sadeta, Džafo Munira i Hrvić Mustafa.


OBILJEŽEN DAN CIVILNE ZAŠTITE FBiH

Sarajevo, 04.03.2014.

Pripadnici struktura zaštite i spašavanja u Federaciji BiH danas su na prigodan način obilježili Dan Civilne zaštite (CZ) Federacije BiH - 1. mart, dan kada se slavi i Međunarodni dan civilne zaštite, a koji je ujedno i Dan zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine. Tim povodom u prostorijama Federalne uprave CZ u Sarajevu je upriličena svečana sjednica Federalnog štaba CZ na kojoj su kolektivima i pojedincima, koji su se u 2013. godini istaknuli nesebičnim angažmanom u sklopu sistema zaštite i spašavanja, uručena priznanja i nagrade:

- Plaketa Federalni premijer Nermin Nikšić i bivši direktor FUCZ Alija Tihić
- Zlatna značka

Anel Bureković, Enes Kačamaković i Mirhet Kokić iz Zenice, Drago Jarak iz Mostara, Josip Kolobarić iz Širokog Brijega i Metuzalem Kamišević iz Tešnja

- Pismena pohvala

Dobrovoljno vatrogasno društvo "Gorica" iz Gruda, Gorska služba spašavanja - stanica Jablanica, Gorska služba spašavanja Kantona 10 Livno, Služba za spašavanje s visina Travnik i Vatrogasno društvo "Tarčin", Isam Sendić iz Gradačca, Sead Vrana iz Sarajeva i Slaven Perić iz Usore.

- Pismena zahvalnica

Crveni križ općine Cazin, Gorska služba spašavanja - stanica Bihać i Policijska stanica Novi Grad Sarajevo, Akif Fazlić iz Ilijaša i Emir Bubalo iz Konjica, te Idriz Brković, Meliha Tabaković i Zora Pogarčić iz Sarajeva


OBILJEŽEN DAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA BiH

Sarajevo, 04.03.2014.

U organizaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, svečanom dodjelom priznanja i zahvalnica za humanost, požrtvovanje, savjestan rad i razvoj sistema zaštite i spašavanja u Sarajevu je danas obilježen 1. mart, Svjetski dan civilne zaštite i Dan zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine.
Okupljenima se obratio zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mladen Ćavar, predsjedavajući Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje
Obilježavanje ovog dana uvedeno je odlukom Generalne skupštine Međunarodne organizacije civilne odbrane (ICDO) 1990. godine, čime se obilježava stupanje na snagu Ustava Međunarodne organizacije civilne odbrane 1972. godine.
Na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, ICDO je dodijelio “Orden viteza” međunarodnog reda civilne zaštite Nenadu Ikoniću iz Ronilačkog sportskog kluba “Wolf” Foča za zasluge u spašavanju ljudskih života i promociju vrijednosti civilne zaštite.
Pohvale su dodijeljene komandantu Drugog bataljona 6. pješadijske brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, majoru Elviru Bešiću, za požrtvovanost i vođenje akcije gašenja požara u Kantonalnoj bolnici “Dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću, vatrogascu Vatrogasne jedinice Službe civilne zaštite Bihać Amiru Ćehiću za profesionalno i požrtvovano pristupanje ovoj akciji, kao i komandiru Vatrogasne jedinice “Lastva” Trebinje Zdravku Paranosu za savjestan i predan rad, te ostvarene rezultate u oblasti gašenja požara otvorenog prostora. Pohvale su dobili i Amer Imamović za građansku hrabrost u spašavanju slijepe nepokretne osobe iz zapaljene zgrade u Sarajevu, te načelnica Odjeljenja instrumentalne i inžinjerske seizmologije u Sektoru za seizmologiju Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Banjoj Luci Vesna Šipka. Pohvaljen je i šef Odjela za javnu sigurnost Brčko Distrikta Uroš Vojnović za odgovoran i stručan rad i doprinos uvođenju jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije 112.
Odlukom ministra sigurnosti, zahvalnica je dodijeljena pomoćniku direktora Federalne uprave civilne zaštite Ismetu Polji za 35-godišnji rad, zasluge i doprinos razvoju civilne zaštite i zaštite i spašavanja.
Zahvalnicu su dobili i djelatnik Agencije za upravljanje u vanrednim situacijama Kraljevine Danske Šefik Muhić, predstavnik međunarodne organizacije “Save the Children” Ahmed Pjano, predstavnik OSCE-a Sarnir Bašić, te predstavnik kompanije “Ericsson – Nikola Tesla” Zagreb Damir Burić. Zahvalnice su dodijeljene i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje Hrvatske, Ministarstvu Ruske Federacije za civilnu odbranu, vanredne situacije i otklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, Predsjedništvu Turske za upravljanje u katastrofama i kriznim situacijama, Brigadi vazdušnih snaga i protivvazdušne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kompaniji “Ericsson – Nikola Tesla” Zagreb, Ronilačkom klubu “BUK”, Udruženju građana Ronilački klub “Nemo” Brčko Distrikt i Crvenom krstu Brčko Distrikta.


PRIMOPREDAJA DEMINIRANOG TERENA NA PODRUČJU OPĆINE KALESIJA

Kalesija, 25.02.2014.

Dana 26.02.2014. godine će biti izvršena ceremonija primopredaje deminiranog terena na zadatku „Vis 1. poljoprivredne površine“ na području općine Kalesija. Poslove čišćenja ovoga lokaliteta od zaostalih mina, minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojnih sredstava obavio je Tim civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a.

Rizična površina obrađena projektnom dokumentacijom se nalazila neposredno uz putnu komunikaciju Kalesija - Vis - Gojčin i obuhvatala je prostor od 15.307,00 m2 uglavnom poljoprivrednog zemljišta.

Sa radovima se započelo 14.11.2013. godine uz angažman Mašinskog tima civilne zaštite, koji je upotrebom deminerske mašine MU-4 obavio tehničku pripremu zemljišta. Zatim se pristupilo izradi i pregledu boksova 10 x 10 m. Krajem deminerske sezone radilište je konzervirano, a nastavak radova je započet 12.02.2014. godine. U proces deminiranja odmah je uključen i POEK (pas i čovjek) tim civilne zaštite koji je zajedničkim snagama sa pripadnicima tima civilne zaštite „B“ Tuzla uspješno okončao radove.
Tokom izvođenja radova pronađena je PMR- 2A - 1 komad.

Cjelokupan proces izvođenja deminerskih radova praćen je od strane inspektora Federalne uprave civilne zaštite kao i inspektora Regionalnog ureda BH MAC-a iz Tuzle.


INFORMACIJA O ANGAŽMANU VATROGASNIH JEDINICA TOKOM DEMONSTRACIJA

Tuzla, 10.02.2014.

Dana 07.02.2014. godine, nakon što su demonstarnti oko 14 sati prodrli u zgradu Vlade TK (zgrada Soda So),istu su zapalili. Po prijemu informacije da je zapaljena zgrada Kantonalne vlade, Kantonalna uprava civilne zaštite je stupila u kontakt sa općinskim službama civilne zaštite na području kantona i općinskim načelnicima općina Lukavac, Srebrenik i Kalesija. Na raspolaganje su stavljene vatrogasne jedinice na području ovih općina, koje su upućene prema Tuzli, kao ispomoć vatrogasnoj jedinici općine Tuzla.
Iz Srebrenika je prva ekipa od 4 vatrogasca krenula u ispomoć oko 14,30 sati sa cisternom, a druga ekipa od 3 vatrogasca je krenula u Tuzlu u 17,20 sati sa cisternom. Obje ekipe su učestvovale u gašenju požara na zgradi Vlade TK i općine Tuzla. Vrijeme povratka u Srebrenik je u 19,17 sati.
Iz Kalesije je oko 15,20 sati krenula ekipa sastavljena od komandira i 3 vatrogasca sa cisternom. Vatrogasci iz Kalesije su bili angažovani do 19,00 sati kada su se vratili na područje svoje općine. Za vrijeme gašenja požara tjelesne povrede je zadobio vatrogasac Musić Salko, koji je nakon ukazane medicinske pomoći na UKC-u Tuzla pušten na kućno liječenje.
Iz Lukavca je oko 14,30 sati krenula ekipa sastavljena od 4 vatrogasca sa cisternom. Nakon što su stigli u Tuzlu, javili su se vođi akcije gašenja požara, koji ih je stavio u pripravnost, jer nije bilo potrebe za njihovim angažmanom. Vrijeme povratka iz Tuzle je oko 17,10 sati.

Nakon nekoliko sati, požar na zgradi Vlade TK i na zgradi općine Tuzla je lokalizovan i ugašen.
Tokom noći 07./08.02. PVJ Tuzla je intervenisala u nekoliko navrata gaseći manje požare koji su izbijali u zgradi Vlade TK i zgradi općine.
Pomoć vatrogascima su pružile i kolege koje su angažovane u vatrogasnoj jedinici Termoelektrane Tuzla, kao i uposlenici Vodovoda i Komunalca koji su obezbjeđivali cisterne sa vodom.
Iako su građani nastojali omogućiti pristup zapaljenim objektima, pojedini demonstranti su ometali vatrogasce u intervenciji gašenja požara.

Dio vatrogasne opreme je uništen, a na vatrogasnim vozilima su pričinjene određene štete.SARADNJA CIVILNE ZAŠTITE I OS BiH U ODGOVORU NA PRIRODNE I DRUGE NESREĆE

Živinice, 29.01.2014.

Danas je u Komandi 5.pbr OS BiH na lokaciji kasarne i zračne luke „Dubrave“ Živinice održan jednodnevni radni sastanak na temu „Saradnja Civilne zaštite i OS BiH u odgovoru na prirodne i druge nesreće" Inicijatori i organizatori ovog sastanka bili su komandant 5.pbr brigadir dr. sc. Kenan Daudović i direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona (KUCZ TK) mr.sc. Zdenko Tadić. Navedenom sastanku, pored predstavnika 5.pbr i KUCZ TK, prisustvovali su i komandanti jedinica OS BIH razmještenih na lokaciji Dubrave, kao i delegacija OK OS BiH, predvođena brigadirom Draganom Nakićem. S druge strane, veoma brojnu delegaciju CZ, pored KUCZ TK, činili su i predstavnici Federalne uprave CZ, kao i pomoćnici načelnika općina za službu CZ svih općina Tuzlanskog kantona, dok je ispred Ministarstva sigurnosti BiH ovom radnom sasanku prisustvovao gospodin Semir Huseinbašić.

Učesnicima sastanka prvi se obratio gospodin Semir Huseinbašić koji je istakao „da je ovo prvi inicijalni sastanak na ovom nivou te da on svakako predstavlja temelj za širenje CVS na državnom nivou“. Dobrodošlicu učesnicima sastanka u ime svih jedinica, razmještenih na lokaciji kasarne i zračne luke „Dubrave“ Živinice, zaželio je komandant 5.pbr brigadir dr.sc. Kenan Dautović. Brigadir Dautović zahvalio se gospodinu Tadiću što je uspio organizirati dolazak predstavnika svih općina TK na današnji sastanak te naglasio značaj saradnje 5.pbr sa civilnim strukturama, izrazivši svoja očekivanja da će ovaj sastanak iznjedriti najbolja rješenja za pomoć OS BiH civilnom stanovništvu u slučajevima prirodnih i drugih nesreća.
Direktor KUCZ mr.sc. Zdenko Tadić u svom izlaganju upoznao je prisutne sa organizacijom i sistemom zaštite i spašavanja u FBiH te naglasio da samo kroz zajedničku saradnju i vježbe možemo biti spremni za učinkovito i zajedničko djelovanje. Na sastanku su, pored međusobnog upoznavanja, razmijenjene informacije i iskustva između predstavnika CZ, kao primarnih struktura iz ove oblasti i pripadnika OS BiH koji su čl. 4 Zakona o Odbrani BiH u obavezi pružati „pomoć civilnim organima u slučaju prirodnih i drugih nesreća“. Tokom sastanka pokušalo se doći do najboljih rješenja, kako OS BiH mogu pomoći civilnom stanovništvu. Po obimu i tematici rada bio je ovo dosada najopsežniji sastanak na navedenu temu. Zaključci za realizaciju zajedničkih projekata u 2014. godini bit će usaglašeni tokom februara. Zbog interesantnosti teme, sastank je propraćen od strane velikog broja medija.


Info- 5. pbr


POTPISANI UGOVORI O DODJELI POMOĆI OPĆINAMA

U Tuzli je 26.12.2013. godine upriličeno svečano potpisivanje ugovora o dodjeli i korištenju neutrošenih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća iz prethodnih godina. Općinama je dodjeljena pomoć u ukupnom iznosu od 600.000 KM, a sredstva su namjenskog karaktera i koristiće se za sufinansiranje projekata sanacije šteta nastalih djelovanjem prirodnih nesreća u iznosu od 250.000 KM i za sufinansiranje projekata razvoja sistema zaštite i spašavanja, na području TK u iznosu od 350.000 KM. Sredstva su dodijeljena u skladu sa Odlukom o kriterijima za dodjelu pomoći općinama iz neutrošenih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. Pri raspodjeli sredstava vodilo se računa o značaju pojedinih projekata za općine, principu solidarnosti prema ekonomski slabijim općinama, ali i princip udjela općina u ukupno prikupljenim sredstvima.

Na Javni poziv za raspodjelu neutrošenih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 12 općina je dostavilo svoje zahtjeve za sufinansiranje projekata.


(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Regionalna saradnja u oblasti zaštite i spašavanja

Srebrenik, 23.12.2013. godine

Dana 21.12.2013. godine u Srebreniku su u uzvratnoj posjeti boravili predstavnici Područnog ureda Državne uprave zaštite i spašavanja Vukovar i Hrvatske gorske službe spašavanja Vinkovci. Posjeta je protekla u duhu prijateljske radne atmosfere kao nastavak ranije započete saradnje tokom našeg boravka u Vukovaru i Vinkovcima.

Opširnije


Održana 2. vanredna sjednica KŠCZ u 2013. godini

Tuzla, 23.12.2013. godine

Zbog prekomjernog zagađanje zraka u posljednjih nekoliko dana, koje je zabilježeno sistemom za praćenje kvaliteta zraka u općinama Banovići i Tuzla, danas je održana 2. vanredna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Direktor KUCZ upoznao je prisutne o aktivnostima i mjerama koje su poduzete po saznanju da je došlo do prekoraćenja granične vrijednosti koncentracije sumpordioksida od 500 µg/m3 za epizodu UZBUNE. Obavješteni su općinski načelnici Tuzle i Banovića, te je upućen zahtjev da Općinski štabovi civilne zaštite održe vanrednu sjednicu, upoznaju se sa situacijom i obavijeste Kantonalni štab o poduzetim aktivnostima.

Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Božo Antunović je prisutne informisao o rezultatima mjerenja kvaliteta zraka u posljednjih nekoliko dana. Zabilježene su visoke koncentracije sumpordioksida, koji je na pojedinim mjernim stanicama povremeno premašivao i trostruku graničnu vrijednost epizode uzbune. Jutrošnji podaci su ohrabrujući, koncentracija sumpordioksida u Tuzli je smanjena ispod graničnih vrijednosti za epizodu pripravnosti, dok je situacija u Banovićima još uvijek nepovoljna, pošto je zabilježena koncentracija sumpordioksida koja je iznad granice epizode pripravnosti od 350 µg/m3 .

Na prijedlog komandanta štana, usvojeni su slijedeći zaključci:

1. Zadužuje se Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice da aktivno prati i analizira rezultate mjerenja kvaliteta zraka na mjernim stanicama i o tome izvještava Kantonalnu upravu civilne zaštite i općinske službe civilne zaštite i realizira epizodu – PRIPRAVNOST u skladu sa potrebama.

2. Zadužuju se općinski štabovi civilne zaštite općina Tuzla i Banovići da održe vanredne sjednice, upoznaju se sa rezultatima mjerenja zagađenja zraka, poduzmu potrebne aktivnosti u skladu sa navedenim planom i o tome obavijeste Kantonalni štab civilne zaštite.

3. Kantonalni štab civilne zaštite će u skladu sa poduzetim aktivnostima od strane općinskih štabova civilne zaštite i rezultatima mjerenja zagađenosti zraka od strane Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, analizirati situaciju i ako bude potrebno, predložiti Vladi TK postupke u skladu sa Planom interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka.

Prilozi:
- Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka ("Sl. novine FBiH", broj: 1/12)
- Plan interventnih mjera u slučajevima izuzetka zagađenosti zraka, ("Sl. novine TK", broj: 6/12)


Održana 6. redovna sjednica KŠCZ u 2013. godini

Tuzla, 16.12.2013. godine

Održana je 6. redovna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite na kojoj je razmatran slijedeći dnevni red:

1.
Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 5. redovne sjednice KŠCZ u 2013. godini
(izvjestilac: Ljiljana Pavljašević, sekretar KŠCZ)
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za raspodjelu 250.000,00 KM sredstava posebne naknade u 2013. godini, kao pomoć općinama za sufinansiranje saniranja dijela šteta nastalih djelovanjem prirodne ili druge nesreće, na području TK.
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
3.
Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za raspodjelu 350.000,00 KM sredstava posebne naknade u 2013. godini, kao pomoć općinama za sufinansiranje projekata razvoja sistema zaštite i spašavanja, na području TK.
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
4.
Informacija o sufinansiranom deminiranju na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
5. Tekuća pitanja
  a) Zahtjev za finansiranje izrade i promociju knjige „Zaštita i spašavanje u Federaciji BiH“
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)

Nakon što je usvojen zapisnik sa 5. redovne sjednice, KŠCZ je nakon razmatranju prijedloga Odluka, dao saglasnost za raspodjelu 600.000 KM sredstava posebne naknade u 2013. godini, kao pomoć općinama, i to: 250.000 KM za sufinansiranje saniranja dijela šteta nastalih djelovanjem prirodne ili druge nesreće i 350.000 KM za sufinansiranje projekata razvoja sistema zaštite i spašavanja, na području TK. Pri raspodjeli sredstava vodilo se računa o značaju pojedinih projekata za općine, principu solidarnosti prema ekonomski slabijim općinama, ali i princip udjela općina u ukupno prikupljenim sredstvima. Na Odluku KŠCZ o dodjeli sredstava za sanaciju, saglasnost treba dati Vlada TK. Općinama će biti dodjeljena sredstva, za sanaciju:
- Banovići, 24.547,00 KM (Saniranje klizišta na putnom pravcu Elektroremont - Omazići)
- Čelić, 21.041,00 KM (Saniranje klizišta i lokalnih puteva na području općine Čelić; Sanacija oštećenog krova društvenog doma u MZ Ratkovići; Saniranje klizišta i odvodnja površinskih voda u MZ Gornji Humci)
- Doboj Istok, 21.041,00 KM (Uređenje lokalnog vodotoka „Dolić“ u MZ Klokotnica)
- Gračanica, 22.061,00 KM (Klizište na putu Gračanica-Lukavica i Klizište u MZ Doborovci)
- Gradačac, 24.547,00 KM (Klizište u ulici Esada Taslidžića; Klizište u MZ Mionica i Klizište u MZ Zeljina Donja)
- Kalesija, 17.534,00 KM (Klizište Crvena zemlja-Dubini; Klizište na rijeci Dubnici H. Polje; Klizište Zelina Vis i Klizište u naselju Ćive pored igrališta)
- Kladanj, 21.041,00 KM (Sanacija lokalnog puta za Nočajeviće; Sanacija lokalnog puta za Tarevo, Klizište MZ Turalići, lokalni put; Klizište na putu Kladanj-Brateljevići i Sanacija krova Vatrogasnog doma)
- Lukavac, 22.794,00 KM (Nužna sanacija Šikuljačke rijeke)
- Srebrenik, 24.547,00 KM (Sanacija gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Srebrenik nakon poplava i elementarnih nepogoda u 2013. godini)
. Tuzla, 26.300,00 KM (Sanacija klizišta „Slana banja“; Sanacija korita rijeke Joševica i Sanacija korita Dobrinjskog potoka)
- Živinice, 24.547,00 KM (Klizište u MZ Podgajevi-Zukići; Klizište u MZ Šerići; Klizište u MZ Priluk i Klizište u MZ Zelenika)

Sredstva za sufinansiranje projekata razvoja sistema zaštite i spašavanja u ukupnom iznosu od 350.000 KM će biti dodjeljena općinama:
- Banovići, 38.576,00 KM (Izrada Plana zaštite od požara na području općine Banovići i Uređenje korita rijeke Litve i Draganje (IZ))
- Čelić, 13.194,00 KM (Regulacija riječnog korita i mostova na rijeci Drenačici i mosta na rijeci Šibošnici)
- Doboj Istok, 37.678,00 KM (Prikupljanje i odvodnja oborinskih voda u naselju „Luke“, MZ Klokotnica i Izrada Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća i požara i izrada Plana zaštite od požara općine Doboj Istok)
- Gračanica, 22.561,00 KM (Stavljanje u funkciju repetitora Straževac i Nivelisanje terena i zatvaranje pukotina)
- Gradačac, 36.631,00 KM (Interventne mjere na produbljenju , škarpiranju, čišćenju i popravci nasipa na vodotocima u općini Gradačac)
- Kalesija, 26.165,00 KM (Provođenje preventivnih mjera iz Programa razvoja općine – čišćenje rijeke Kalesijce)
- Kladanj, 23.675,00 KM (Izrada Procjene ugroženosti od požara i Čišćenje korita rijeke Suhe i Gostelje)
- Sapna, 37.678,00 KM (Regulacija korita rijeka Sapna)
- Srebrenik, 44.481,00 KM (Izgradnja Vatrogasnog doma i Izrada procjene ugroženosti od požara)
. Tuzla, 29.250,00 KM (Čišćenje korita rijeke Jale i čišćenje korita rijeke Soline)
- Živinice, 40.111,00 KM (Adaptacija vojnih objekata; Uređenje potoka Jelač; Uređenje potoka Jelah; Uređenje potoka Jelač II; Uređenje odvodnih kanala na putu M18 i Uređenje potoka u MZ D.Dubrave)

Pojedinačne odluke, u skladu sa ovom odlukom i važećim propisima, donijet će direktor Kantonalne uprave civilne zaštite, a nakon toga će se između Kantonalne uprave civilne zaštite i općine, kojoj je pomoć dodijeljena, zaključiti Ugovor o korištenju sredstava posebne naknade.

KŠCZ je upoznat sa Informacijom o sufinansiranom deminiranju na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini
. U cilju ubrzavanja procesa deminiranja i umanjenja opasnost od mina na području TK, KUCZ je u saradnji sa OSCZ nastavila projekat sufinansiranog deminiranja. Projekat je realizovan sa Evropskom Unijom i Ambasadom Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost realizovanog projekta u 2013. godini je 1.724.490,70 KM i deminiranih 1.011.292,46 m2 sumnjive površine. Kanton, općine i Rudnik krečnjaka Vijenac su u navedenom projektu učestvovali sa 203.851,70 KM ili sa 11,8 %. Ostvarena je direktna dobit u vrijednosti od 1.520.739,10 KM. Ukupno ostvarena korist lokalne zajednice kroz projekt sufinansiranog deminiranja u 2013. godini je 1.520.739,10 KM odnosno deminiranih 1.011.292,40 m2.

KŠCZ je donio Odluku o odobravanju 5.000 KM za izdavanje i promociju knjige “Zaštita i spašavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine“, autora Zdenka Tadića. Knjiga je rezultat višegodišnjeg istraživanja, sadrži u sebi iskustvo autora, kao prvog čovjeka civilne zaštite Tuzlanskog kantona, iskustva kolega u KUCZ i OSCZ u provođenju i izgradnji sistema zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Knjiga će biti štampana u dva dijela.
Prvi dio obrađuje nesreće koje se mogu dogoditi u Federaciji Bosne i Hercegovine, sistem zaštite i spašavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini, finansiranje zaštite i spašavanja, inspekcijski nadzor i nedostatke propisa i njihove primjene u zaštiti i spašavanju.
Drugi dio knjige je posvećen organizaciji zaštite i spašavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, njenom funkcioniranju i optimalizaciji, rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja, opasnostima od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava, procjeni šteta i traženju pomoći.
Za troškove promocije knjige, koja će se obaviti pod pokroviteljstvom Kantonalnog štaba civilne zaštite, odobreno je 1.500 KM, a kao pomoć za izdavanje knjige odobreno je 3.500 KM.

KŠCZ je upoznat sa rezultatima 16. kantonalnog takmičenja iz programa "Upozoravanje na mine", koje je održano u Srebreniku. Domaćini takmičenja bili su Crveni križ Srebrenik i „Druga osnovna škola Srebrenik“. Suorganizator ovogodišnjeg takmičenja je Kantonalni štab civilne zaštite i Kantonalna uprava civilne zaštite. Prvo mjesto je osvojila ekipa  JU OŠ Vukovije, drugo mjesto zauzela je  ekipa JU OŠ Špionica iz Srebrenika, dok su se na treće mjesto plasirali  članovi ekipe JU OŠ Hasan Kikić iz Gradačca.
Također, KŠCZ je upoznat sa rezultatima XII Državnog takmičenje ekipa Crvenog križa iz pružanja prve pomoći koje je održano u Bijeljini. Na takmičenju je učestvovalo 11 ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, od čega je 6 ekipa bilo iz kategorije podmlatka i 5 ekipa iz kategorije omladine. Crveni križ općine Banovići, koji su predstavljali Tuzlanski kanton i Federaciju BiH je imao predstavnike u obje kategorije. Ekipa podmlatka O.Š "Banovići" je osvojila drugo mjesto. Ekipa omladine Tim mladih "Telemark" CK Banovići osvojila je prvo mjesto. Ostvareni rezultat je plasirao ekipu omladine na Evropsko prvenstvo koje će se održati slijedeće godine u Belgiji.


UKLONJENA I UNIŠTENA TEŠKA GRANATA PRONAĐENA U GRADAČCU

Sarajevo, 13.12.2013. godine

Stručni tim Federalne uprave civilne zaštite je jutros, u saradnji s Kantonalnom upravom civilne zaštite i općinskim službama civilne zaštite iz Gradačca i Kalesije, kao i drugim organima Tuzlanskog kantona, uklonio i uništio neeksplodirani artiljerijski projektil velike razorne moći pronađen u općini Gradačac. Riječ je o teškoj minobacačkoj mini kalibra 250 mm, ukupne mase 70 kg, punjene s 20 kg eksploziva, što je ekvivalent tri haubičke granate kalibra 155 mm ili avionske bombe od 50 kg. Uz asistenciju MUP-a Tuzlanskog kantona, koji je osigurao pratnju duž cijele trase kretanja kolone, granata je u ranim jutarnjim satima transportovana na poligon za uništavanje Vis u Kalesiji, gdje je uništena primjenom jedne od najsavremenijih metoda. Pri tome su izbjegnute jaka detonacija i fragmentacija, kao i druge neželjene posljedice koje je ovo neeksplodirano ubojno sredstvo, veoma velike razorne moći, moglo izazvati za stanovništvo ili okoliš. Operacija je počela rano jutros u 5.30 sati, a završena je u 10.30 sati. Federalna uprava civilne zaštite zahvaljuje svim učesnicima ove operacije na iskazanom strpljenju i pridržavanju mjera zaštite čije su provođenje zahtijevali nadležni državni organi, saopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite.


ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA U POVODU 130 GODINA POSTOJANJA I RADA DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA U TUZLI

Tuzla, 12.12.2013. godine

U povodu 130 godina postojanja i rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla danas je u amfiteatru Katoličkog školskog centra održana Svečana sjednica društva. Dobrovoljno vatrogasno društvo je dio bogate istorije tuzlanskog vatrogastva čiji se počeci službeno vezuju za 1883. godinu, kada su nadležne austrougarske vlasti povrdile Statut DVD-a. Društvo bila jedina operativna vatrogasna snaga na ovom području sve do 1948. godine kada je od kadrova iz društva formirana Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla.

Predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla Ibrahim Hadžić je u svom obraćanju prisutnim prezentirao istorijski razvoj društva. U dugogodišnjem postojanju bilo je velikih uspona i padova, kroz društvo je prošao veliki broj članova raznih generacija i postignuti su dobri rezultati kako na operativnom planu djelovanja društva tako i na edukativnom planu. Društvo je bilo uključeno u sva zbivanja na području općine Tuzla. Društvo danas broji oko 50 članova od čega je oko 30 operativnih članova. Među njima je i dvadeset novih vatrogasca koji su u avgustu položili ispit.

Prisutnima su se obratili i Jozo Nišandžić, predsjedavajući općinskog vijeća Tuzle i komandant općinskog štaba CZ, Zdenko Tadić, direktor KUCZ, Mesud Jusufović, predsjednik Vatrogasnog saveza FBiH, Mirza Salihspahić, bivši predsjednik društva, Terzić Salih, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornja Tuzla. Ovom prilikom zaslužnim pojedincima su uručene nagrade, dok su novim vatrogascima uručeni certifikati o položenom ispitu.


ODRŽAN RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA
ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE

Tuzla, 09.12.2013. godine

U prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite održan je radni sastanak sa predstavnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sastanku su
prisustvovali direktor KUCZ Zdenko Tadić, pomoćnik direktora Dragan Pelemiš i šef Kantonalnog operativnog centra Kurbašić Elvedin, dok su oružane snage predstavljali Komandant 5.pješačke brigade brigadir dr.sc. Kenan Dautović, pukovnik Dragan Marić, pukovnik Ćerim Rastoder i Velida Džuzdanović-Osmanović.
U razgovoru je istaknuta važnost saradnje civilnih organa vlasti sa Oružanim snagama BiH, a naročito u podršci koju mogu pružiti oružane snage u suzbijanju posljedica prirodnih i drugih nesreća.
Dogovoreno je da se u toku mjeseca januara održi zajednički sastanak oružanih snaga i struktura civilne zaštite na kojem će se međusobno upoznati sa načinima funkcionisanja i resursima kojima raspolažu obje strane, te načinima na koje se može ostvariti saradnja u oblasti zaštite i spašavanja. U tom smislu je dogovoreno da se planira održavanje zajedničkih obuka i vježbi.VLADA TK PRIHVATILA INFORMACIJU O SUFINANSIRANOM DEMINIRANJU

Tuzla, 02. decembar 2013. godine

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Informaciju o sufinansiranom deminiranju na području TK u 2013. godini. Kantonalna uprava civilne zaštite je u cilju ubrzavanja procesa deminiranja i umanjenja opasnost od mina na području TK, u saradnji sa općinskim službama civilne zaštite, nastavila projekat sufinansiranog deminiranja i u 2013. Projekat je realizovan sa Evropskom Unijom i Ambasadom Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost realizovanog projekta u 2013. godini je 1.724.490,70 KM i deminiranih 1.011.292,46 m2 sumnjive površine. Kanton, općine i Rudnik krečnjaka Vijenac su u navedenom projektu učestvovali sa 203.851,70 KM ili sa 11,8 %. Ostvarena je direktna dobit u vrijednosti od 1.520.739,10 KM. Ukupno ostvarena korist lokalne zajednice kroz projekt sufinansiranog deminiranja u 2013. godini je 1.520.739,10 KM odnosno deminiranih 1.011.292,40 m2.

Za komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite Vlada Tuzlanskog kantona danas je postavila Sead Hasić, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede a novi članovi su Zvonimir Iveljić, ministar industrije, energetike i rudarstva i Emir Hujdurović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK


Početna

 


GLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"