AKTUELNOSTI

Dnevni izvještaj Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite (.doc)


MOŽETE NAS NAĆI I NA ADRESI:

www.kucz.tk


Rijeka Tinja se izlila na području općine Srebrenik

Srebrenik, 17.04.2014.

Obilne padavine u posljednja 2 dana uzrokovale su značajan porast vodostaja svih rijeka na području Tuzlanskog kantona. Na području općine Srebrenik, rijeka Tinja je poplavila:
- u naselju Bare 7 stambenih objekata,
- u Špionici Centar 2 stambena objekta i poplavljen je put u centru kod mostića,
- pristupni put za naselja Cerik, Tutnjevac, Špionica Srednja i Kosica, čime je odsječeno oko 500 domaćinstava.
Klizište u naselju Memići je presjeklo put za Crveno Brdo, MZ Jasenica.
U područnoj školi u Babunovićima je do daljnjeg je odgođena nastava zbog vremenskih neprilika.

Vatrogasna jedinica je angažovana na terenu, gdje se sa pumpama nastoji ublažiti djelovanje nadzemnih i podzemnih voda, prvenstveno u podrumskim prostorijama. OSCZ Srebrenik djeluje u stanju neposredne opasnosti od poplava. Angažovana je mehanizacija pravnih lica koja dostavlja ugroženim objektima vreće sa pijeskom. Uključena je i mehanizacija na čišćenju zapušenih odvoda.

Trenutni nivo rijeke Tinje je 315 cm i stagnira, (kritična tačka kada se preduzimaju redovne odbrane od poplava 300 cm), ali obzirom na najavu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda da se i u narednim danima mogu očekivati padavine, može se pretpostaviti da će doći do novih plavljenja. Iz OSCZ Srebrenik apeluju na građane da se aktivno uključe u zaštitu od poplava, svako u skladu sa svojim mogućnostima, ne ugrožavajući svoj život. Preporučuje se izmještanje namještaja i tehnike na više spratove u stambenim objektima koji su inače ugroženi poplavama. U područjima koja su ugrožena klizištima, potrebno je spriječiti prodor vode u zemljanu masu.

U ostalim općinama Tuzlanskog kantona nisu prijavljene poplave, situacija se prati. U Kladnju je u pojedinim predjelima zabilježena visina sniježnog pokrivača od 30 cm. Povremeno dolazi do zastoja i blokade saobraćaja. Nanijete su štete na plastenicima i voćnjacima.
Na najugroženijim lokacijama je angažovana mehanizacija koja je normalizovala stanje.
U Gradačcu, na području naselja Kerep došlo je do djelomičnog izljevanja Međićke rijeke, tako da je otežan prilaz prema zaseoku Karajlić u MZ Kerep. Ostali vodotoci su uglavnom u svojim koritima i za sada ne prijeti izljevanje istih. U vrijeme pripreme izvještaja (15,15) dobili smo informaciju da je došlo do prekida saobraćaja na RP Gradačac - Gračanica (Srnice Donje, za putnička vozila).

Fotografije


ODRŽANA 1. REDOVNA SJEDNICA KANTONALNOG ŠTABA CZ U 2014. GODINI

Tuzla, 16.04.2014.

Na 1. redovnoj sjednici KŠCZ u 2014. godini razmatran je slijedeći dnevni red:

1.
Konstituiranje novog saziva KŠCZ.
(izvjestilac: Zdenko Tadić)
2. Razmatrajne prijedloga Poslovnika o radu KŠCZ
(izvjestilac: Izudin Karić)
3.
Informacija o demonstracijama građana TK od 05.02. do 07.02.2014. godine
(izvjestilac: Dragan Pelemiš)
4.
Razmatranje i davanje mišljenja na Izvještaj o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2013. godini
(izvjestilac: Zdenko Tadić)
5. Tekuća pitanja
a) Razmatranje zahtjeva za podršku organizacije 21. kantonalnog takmičenja ekipa CK u pružanju prve pomoći
(podnosilac zahtjeva Crveni križ TK)

Nakon konstituiranja Kantonalnog štaba civilne zaštite u novom sazivu, pristupilo se razmatranju i usvajanju inoviranog Poslovnika o radu.
Kantonalni štab je upoznat sa informacijom o demonstracijma građana TK od 05.02. do 07.02.2014. godine, i poduzetim aktivnostima u oblasti zaštite i spašavanja.
KŠCZ je razmatrao Izvještaj o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2013. godini. Izvještaj je jednoglasno usvojen.
KŠCZ je razmatrao zahtjev Crvenog križa TK za podršku organizacije 21. kantonalnog takmičenja ekipa CK u pružanju prve pomoći. KŠCZ je dao punu podršku aktivnostima koje provodi organizacija crvenog križa, te je dogovoreno da se o zahtjevu Crvenog križa TK raspravlja na slijedećoj sjednici KŠCZ, nakon usvojanja Plana potrošnje sredstava posebne naknade u 2014. godini.Općini Srebrenik Beacon Plus status za 2013. godinu

Srebrenik, 03.04.2014.

U organizaciji Misije OSCE u BiH i Vijeća Evrope, u partnerstvu sa Savezom općina i gradova RS, Savezom općina i gradova Federacije BiH, Brčko Distriktom, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i Ministarstvom pravde Federacije Bosne i Hercegovine, u septembru 2005. godine, zvanično je postavljena Beacon shema (sadašnji Beacon Plus - najbolje prakse) u Bosni i Hercegovini, a s ciljem prepoznavanja i nagrađivanja najboljih praksi na općinskom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini. Tada je općina Srebrenik osvojila 1 Beacon status iz teme: Efikasno strateško planiranje“. Stjecanje Beacon statusa predstavlja prestižnu nagradu i potvrdu da je Općina korak ispred u odnosu na druge i da je spremna da svojim radom i dostignućima razmjenjuje primjere najboljih iskustava iz prakse.
U okviru osmog kruga Beacon Plus – najbolje prakse, učešće u takmičenju uzela je i općina Srebrenik. Općina Srebrenik je aplicirala za Beacon status za temu „Civilna zaštita – funkcioniranje jedinica lokalne samouprave u hitnim situacijama (elementarne nepogode)“. Savjetodavna komisija izvršila je provjere i posjetila je kandidate koji su ušli u uži izbor, te nakon prezentacije, svoje prijedloge za izbor Beacon općina dostavila Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i Ministarstvom pravde FBiH. Od velikog broja prijavljenih kandidata, jednoglasno je donešena odluka da se na temu „Funkcionisanje jedinica lokalne samouprave u vanrednim situacijama“ Beacon status dodijeli općini Srebrenik. Nagradu za ovu temu je dobila i općina Bijeljina.
Dana, 27.03.2014. godine u Brčkom (u sali Skupštine Brčko Distrikta) upriličena je i održana svečana ceremonija povodom dodjele priznanja i nagrada Beacon Plus - najbolje prakse za 2013. godinu. Ovom prilikom predstavljene su općine koje su ponijele Beacon status i podijelile su svoje dobre prakse s ostalim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Ispred općine Srebrenik priznanje i nagradu je preuzeo Bajro Imširović – šef službe za civilne zaštitu. Studiju izučavanja slučaja općine Srebrenik na temu „Funkcionisanje jedinica lokalne samouprave u vanrednim situacijama“ možete u pdf. formatu preuzeti ovdje: Studija izucavanja slucaja.pdf


VLADA TK IMENOVALA KANTONALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Tuzla, 08.04.2014.

Vlada TK je na 2. redovnoj sjednici donijela Odluku o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite. Kantonalni štab civilne zaštite se osniva kao operativno-stručni organ koji neposredno rukovodi akcijama zaštite i spašavanja na području kantona i za obavljanje drugih poslova u zaštiti i spašavanju, u skladu sa zakonom i drugim propisima. Kantonalni štab obavlja poslove iz svoje nadležnosti samostalno, a za svoj je rad odgovoran Vladi Kantona, putem podnošenja godišnjeg izvještaja o radu.
Dio članova kantonalnog štaba je određen po položaju i funkciji (komandant, načelnik, sekretar Crvenog križa), a ostali članovi se postavljaju u skladu sa aktom o unutrašnjoj organizaciji štaba. Komandanta, načelnika i članove Kantonalnog štaba postavlja i razrješava Vlada Kantona, u skladu sa aktom o osnivanju i sastavu Kantonalnog štaba.
U skladu je sa ovom Odlukom, Vlada TK je donijela Rješenja o postavljenju članova Kantonalnog štaba civilne zaštite.
Za komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite postavljen je Samid Šarac, Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.
Za načelnika je postavljen se mr.sc. Zdenko Tadić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite.
Za članove su postavljeni:
1. Jadranka Duraković, sekretar Crvenog križa/krsta Tuzlanskog kantona,
2. Mr.sc. Midhat Dobrnjić, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - zadužen za policiju,
3. Bahir Imamović, pomoćnik ministra za rudarstvo i energetiku - zadužen za industriju, energetiku i rudarstvo,
4. Nedžad Djedović, pomoćnik ministra za zdravstvo - zadužen za zdravstvo,
5. Fahrudin Delić, pomoćnik ministra za prostorno uređenje - zadužen za prostorno uređenje i zaštitu okolice,
6. Nenad Lukanović, pomoćnik ministra trgovine, turizma i saobraćaja - zadužen za saobraćaj,
7. Bahrija Jusufović, pomoćnik ministra za trezor - zadužen za finansije,
8. Izudin Karić, sekretar Kantonalne uprave civilne zaštite - zadužen za obuku, planiranje i opće poslove,
9. Mr.sc. Dragan Pelemiš, pomoćnik direktora Kantonalne uprave civilne zaštite - zadužen za mjere zaštite i spašavanja,
10. Elvedin Kurbašić, šef Kantonalnog operativnog centra - zadužen za osmatranje, obavještavanje i uzbunjivanje
11. Benedin Pejić, stručni savjetnik za deminiranje u Kantonalnoj upravi civilne zaštite - zadužen za deminiranje i NUS-a.
Administrativne, materijalno-tehničke i druge poslove vezane za potrebe Kantonalnog štaba civilne zaštite obavljat će Ljiljana Pavljašević, stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove u Kantonalnoj upravi civilne zaštite.


VLADA TK UTVRDILA PRIJEDLOG PROGRAMA RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Tuzla, 08.04.2014.

Vlada TK je na 2. redovnoj sjednici utvrdila prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2013. do 2017. godine. Skupština TK je u oktobru 2013. godine u formi nacrta usvojila Program razvoja zaštite i spašavanja i uputila ga na javnu raspravu. Nakon isteka roka za provođenje javne rasprave, konstatovano je da su izjašnjenje u formi primjedbi i prijedloga dostavile općine: Gračanica, Lukavac, Sapna, Banovići i Tuzla, te Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice. Dio primjedbi i prijedloga je uvršten u prijedlog Programa razvoja. Skupština TK će na jednoj od narednih sjednica razmatrati prijedlog Programa razvoja.


MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV MINA

Tuzla, 04.04.2014.

U skladu sa odlukom Organizacije ujedinjenih nacija, 4. april se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv mina (International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action). Ovo je deseta godinu da se ovaj dan obilježava u Bosni i Hercegovini i kao takav predstavlja priliku za domaće vlasti i međunarodne organizacije da analiziraju dosadašnja dostignuća u oblasti protivminskih akcija, kao i da se još jednom skrene pažnja na problem mina i NUS-a u BiH i potraži rješenje za njegovu konačnu finalizaciju.
Povodom obilježavanja 4. aprila, Međunarodnog dana borbe protiv mina, centralna manifestacija će se održati 04. aprila 2014. godine u MZ Čekrečije, općina Visoko. Ove godine Dan borbe protiv mina se obilježava sa porukom “Korak više za sigurno okruženje, za razvoj i prosperitet BiH na putu ka Evropskoj uniji“. Tom prilikom, na manifestaciji će se obratiti Bakir Izetbegović, predsjedavajući Predsjedništva BiH, ambasador Peter Sorensen, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU, predstavnik/ca, Ministarstva civilnih poslova BiH, predstavnik/ca Zajedničke komisije za odbranu i bezbijednost Parlamentarne skupštine BiH, Amra Babić, načelnica Općine Visoko i predstavnik/ca organizacija koje provode projekte protivminskih akcija koje je finansirala EU kroz IPA 2011. Nakon obraćanja, zvanice će prisustvovati pokaznoj vježbi humanitarnog deminiranja od strane Oružanih snaga BiH i obići razvojne projekte u blizini lokacija deminiranih zahvaljujući sredstvima EU iz IPA 2011.
Problem postojanja mina u svijetu trenutno pogađa 68 zemalja, među kojima jedno od vodećih mjesta zauzima Bosna i Hercegovina.
Prema zvaničnim podacima u cijelom svijetu je položeno preko 110 miliona kopnenih mina. Od 1975. godine širom svijeta od eksplozija mina osakaćeno je ili ubijeno preko milion ljudi. Statistički podaci govore da je polaganje mina 25 do 100 puta brže nego uklanjanje istih.
Sve negativne posljedice koje su prozrokovane proizvodnjom i upotrebom pješadijskih mina ozbiljnije su shvaćene tek 90-ih godina. Kao rezultat ovoga svatanja u decembru 1997. godine predstavnici mnogih zemalja potpisali su Konvenciju o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje, uvoza i izvoza protupješadijskih mina te o njihovom uništavanju. Konvencija je poznata pod nazivom „Otavski sporazum“.
Bosna i Hercegovina je minama jedna od najkontaminiranijih zemlja u Evropi. Pretpostavlja se da je još uvijek preko 2,5% teritorija BiH i dalje prekriveno minama. Deminiranje kontaminiranih površina odvija se veoma usporenim tempom i u direktnoj je ovisnosti od raspoloživih finansijskih sredstva izdvojenih za ove namjene. Slabljenje interesa stranih donatora za problem mina u BiH obavezuje domaće organe vlasti u značajnije uključivanje u obezbjeđivanje finansijskih sredstava za deminiranje. Od 1996. godine u BiH od mina su stradale 1.723 osobe, od čega 600 smrtno, među kojima je 46 deminera. Na području Tuzlanskog kantona od kraja rata zabilježeno je preko 200 nesreća u kojima je smrtno stradalo 119, a teže i lakše su ozlijeđene 133 osobe.
Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv mina u BiH je od posebnog značaja i važnosti. U obilježavanje ovoga Dana uključene su organizacije kao što su Međunarodni crveni križ, Centar za uklanjanje mina u BiH, Civilna zaštita, OS BiH, UNICEF, UNDP, UNICEF, EUFOR, ITF, Ministarstvo civilnih poslova u BiH i dr.

Zapamtite, mina je najgori izum čovječanstva.

Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla


PRIMOPREDAJA DEMINIRANOG TERERNA, Porebrice - 6, Gradačac

Gradačac, 31.03.2014.

Dana 31.03.2014.g., od strane OSBiH, izvršena je primopredaja deminiranog terena na lokaciji Porebrice, zadatak ID: 13370, površine 197.918,10 m2 . Primopredaji su, osim predstavnika OSBiH, prisustvovali i predstavnici regionalnog ureda BHMAC-a Tuzla i predstavnici Službe CZ općine Gradačac.
Demineri OSBiH su prilikom izvođenja deminiranja na navedenom radilištu pronašli : 14 protivpješadijskih rasprskavajućih odskočnih mina, 2 protivpješadijske rasprskavajuće mine 2A, i 1 neeksplodirano ubojno sredstvo.
Trenutno je u toku deminiranje na lokaciji Porebrice, zadatak ID: 13468, Porebrice – 4, površine 18.773,03 m2, deminiranje vrše demineri OSBiH.
PREGLED REZULTATA DEMINIRANJA NA PODRUČJU TK U 2014. GODINI
Rbr
LOKACIJA - naziv projekta
Općina
PM
AKCIJA
Izvođač
Površina
u radu m2
Početak
radova
Završetak
radova
1
Porebrice 6. Gradačac
TI
OS BiH
251.490,00
03.03.14.
31.03.14.
2
VB Kozlovac 1C Tuzla
TI
OS BiH
73.047,00
03.03.14.
3
MZ Treštenica 2c Banovići
TI
OS BiH
88.869,29
03.03.14.
4
LK Cerik Grebici-Bare Lukavac
TI
DOK-ING
118.942,40
11.02.14.
20.02.14.
5
Porebrice 6. Gradačac
čišćenje
OS BiH
18.773,03
03.03.14.
6
Vis tt 1. polj.površine Kalesija
TI
FUCZ
15.306,55
12.02.14.
26.02.14.
7
D. Skipovac-vodovod Gračanica
TI
POINT
43.917,14
16.01.14.
20.02.14.
8
Kalesija Grad – Olanovica 3 Kalesija
TI
FUCZ
128.339,00
26.02.14.
9
Kazin Tuk Spreča Kalesija
TI
OS BiH
103.500,00
10.03.14.
10
Miladići Mekotići,put. pojas Čelić
TI
DEMIRA
40.207,69
20.03.14.
11
Ćorkin potok, Papratnica Teočak
TI
DEMIRA
37.553,52
20.03.14.
12
Kazin Tuk Spreča, nasip 3. Kalesija
TI
OS BiH
93.459,00
21.03.14.
13
Kazin Tuk, 1A Kalesija
TI
OS BiH
42.458,00
01.04.14.
UKUPNO
1.055.862,62
429.656,09

POLAGANJE ISPITA ZA PROFESIONALNOG VATROGASCA

Tuzla, 27.03.2014. godine

Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzlanskog kantona je u skladu sa članom 106. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (,,Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09) i Uredbom o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva (,,Službene novine Federacije BiH", broj 93/12), organizovala polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca.
Pismena prijava za polaganje ispita vatrogasca, dostavlja se Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona (adresa: Bosne srebrene 56, 75000 Tuzla) putem općinske službe civilne zaštite u čijem sastavu je profesionalna vatrogasna jedinica koja upućuje vatrogasca - pripravnika na polaganje ispita, na propisanom obrascu, 60 dana prije početka redovnog ispitnog roka.
Prijavu za polaganje ispita podnosi organ uprave civilne zaštite općine, grada i kantona u kojem je lice, koje se prijavljuje za ispit, zaposleno.
Uz prijavu se prilažu ovjerene kopije:
1. original ili ovjerenu kopiju diplome o zavrsenoj školi - fakultetu, odnosno o stručnoj kvalifikaciji;
2. uvjerenje o vremenu provedenom na pripravničkom stažu - obuci u profesionalnoj vahogasnoj jedinici;
3
. dokaz o uplati troškova za polaganje ispita (uplatnica)

Troškove polaganja ispita snosi organ uprave civilne zaštite općine, grada i kantona koji je kandidata uputio da polaže ispit u iznosu od 300,00 KM (tristotine konvertibilnih maraka). Sredstva za polaganje ispita uplaćivati na depozitni račun Budžeta Tuzlanskog kantona broj: 1321000256000080, otvorenog kod NLB banke d.d. Tuzla, vrsta prihoda 722612, budžetska organizacija 2601001, općina 094, sa naznakom „Za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca".

Uredba o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva

Prijava za polaganje ispita

Rješenje o troškovima polaganja ispita za profesionalnog vatrogasca


Primjer popunjene uplatnice


POLAGANJE ISPITA ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU PRI KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE

Tuzla, 25.03.2014. godine

Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzlanskog kantona je u skladu sa članom 128. stav 5. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (,,Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09) i Programom polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu (,,Službene novine Federacije BiH", broj 67/13), organizovala polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu za zaposlena lica, koja su općim aktom pravnog lica, državnog organa ili druge institucije određena da se staraju za provođenje poslova zaštite od požara, kao i lica raspoređena na službi zaštite od požara.

Prijave za polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu kandidati podnose poštom Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona (adresa: Bosne srebrene 56, 75000 Tuzla), najmanje 30 dana prije početka redovnog ispitnog roka (aprilski, junski, septembarski i novembarski) na Obrascu broj 1, putem pravnog lica, državnog organa ili druge institucije kod koje je kandidat u radnom odnosu.
Uz prijavu se prilažu ovjerene kopije:
1. Svjedočanstvo/diploma o završenoj školi/fakultetu,
2. Ugovor o radu ili rješenje o postavljenju na radno mjesto,
3. Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu,
4. Rodni list (ukoliko je kandidat promijenio prezime nakon završetka škole/fakulteta),
5. Dokaz o uplati troškova za polaganje ispita (uplatnica)

Troškove polaganja ispita snosi pravno lice, državni organ ili druga institucija u kojoj je kandidat zaposlen u iznosu od 150,00 KM (stotinupedeset konvertibilnih maraka). Sredstva za polaganje ispita uplaćivati na depozitni račun Budžeta Tuzlanskog kantona broj: 1321000256000080, otvorenog kod NLB banke d.d. Tuzla, vrsta prihoda 722612, budžetska organizacija 2601001, općina 094, sa naznakom „Za polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu".

Program polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu

Obrazac broj 1 (Prijava za polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu

Rješenje o troškovima polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu

Primjer popunjene uplatnice


SASTANAK DIREKTORA KUCZ SA RUKOVODIOCIMA OSCZ NA PODRUČJU TK

Tuzla, 20.03.2014. godine

Dana 20.03.214. godine održan je 1. sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima općinskih službi civilne zaštite u 2014. godini. Na sastanku je razmatran slijedeći dnevni red:

1.
Izvod iz zapisnika sa 4. redovnog sastanka direktora KUCZ sa rukovodiocima OSCZ u 2013.godini, Izvod iz zapisnika sa tematskog sastanka struktura civilne zaštite TK i OSBiH održanog 14.11.2013. godine i 29.01.2014. godine.
(izvjestilac: Ljiljana Pavljašević)
2. Informacija o demonstracijama građana TK od 05 do 07.02.2014. godine i poduzetim aktivnostima u oblasti zaštite i spašavanja.
(izvjestilac: Zdenko Tadić)
3.
Informacija o ostvarenim rezultima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području TK u 2013.godini.
(izvjestilac: Benedin Pejić)
4.
Lista prioriteta deminiranja na području TK za 2014. godinu
(izvjestilac: Benedin Pejić)
5. Obilježavanje sumnjivih površina na području TK.
(izvjestilac: Irfan Pehlić, Nedžad Kukuruzović)
6. Saradnja OSCZ i pravnih lica u implementaciji propisa u oblasti zaštite i spašavanja na području TK.
(izvjestilac: Zdenko Tadić)
7. Tekuća pitanja

Sastanku je prisustvovao Nedžad Kukuruzović, predstavnik regionalnog ureda BH MAC-a u Tuzli.

Nakon što su usvojeni zapisnici sa prethodnih sastanaka, razmatrana je Informacija o mjerama zaštite i spašavanja koje su poduzete tokom demonstracija građana od 05.02. do 07.02.2014. godine. U diskusiju se uključio veći broj prisutnih. Istaknuto je da se sredstva za zaštitu i spašavanje moraju korisiti isključivo u namjene predviđene zakonom, te da je nužno opremanje vatrogasnih jedinica.
Prisutni su upoznati sa informacijom o deminiranju u 2013. godini i sa listom prioriteta na području TK u 2014. godini.
Nedžad Kukurozović je upoznao prisutne sa realizacijom IPA programa "Land release", koji se provodi u oblasti humanitarnog deminiranja na području odgovornosti četiri regionalna ureda Centra za uklanjanje mina (Mostar, Travnik, Pale i Tuzla). Projektom je obuhvaćeno 70 ugroženih lokalnih zajednica na području 23 općine u BiH. Primjenom procedura ciljanog tehničkog izviđanja se očekuje da se provjere postojeće informacije i prikupe nove, kako bi se u konačnom ishodu definisale stvarne granice miniranosti, a preostali dio teritorije-zemljišta oslobodio i predao krajnjim korisnicima na upotrebu. Pored 70 km² minski sumnjive površine, za koju se očekuje da će biti oslobođena i vraćena krajnjim korisnicima na upotrebu, predviđeno je i definisanje oko 30 km² kroz projekte protivminskog djelovanja. BH MAC-a intenzivno radi na izmjenama i dopunama postojećih standardnih operativnih procedura o minskom izviđanju u BiH što će imati direktne posljedice na kvalitet projekata PMA i broj pronađenih mina.
Zaključeno je da OSCZ treba da pruže punu podršku BH MAC-u realizaciji ovog projekta, te da se održi poseban tematski sastanak na kojem će biti prezentirane nove standardne operativne procedure.
Od Federalne uprave CZ se traži da se preciziraju obaveze i nadležnosti OSCZ u poslovima deminiranja i uklanjanja neeksplodiranih ubojitih sredstava.
Kada je riječ o saradnji OSCZ i pravnih lica u implementaciji propisa u oblasti zaštite i spašavanja na području TK, zaključeno je da nedostaje koordinacija sa pravnim licima, te je potrebno da se pravna lica upoznaju sa svojim obavezama u provođenju zakonom propisanih obaveza.


INFORMACIJA O OSTVARENIM REZULTATIMA DEMINIRANJA I UNIŠTAVANJA NEEKSPLODIRANIH UBOJITIH SREDSTAVA NA PODRUČJU TK U 2013. GODINI

Tuzla, 18.03.2014. godine

Deminerska sezona 2013. može se ocijeniti kao jedna od najuspješnijih od početka izvođenja operacija humanitarnog deminiranja. Zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima i produžetku deminerske sezone sve do početka mjeseca decembra 2013. godine, uspješno je realizovan do sada najveći broj zadataka, a deminirana površina je na rekordnom nivou. U realizaciji projekata u toku 2013. godine na poslovima deminiranja, pored tima civilne zaštite i deminerskih timova OS BiH, bile su angažovane i druge domaće i strane kompanije i organizacije među kojima su i HO "Pro Vita”, "IVŠA", UG "Demira”, "Stop mines", "DOK-ING" i "Detektor". U toku 2013. godine deminirano je 1.752.550,5 m2.
Vlada TK potpisala je ugovore o partnerstvu, prema kojima je lokalna zajednice (Kanton – 5% i općina – 5%) zajednički sufinansirala 10% vrijednosti deminerskih poslova koji su dogovoreni na području Tuzlanskog kantona. Sa donatorima je također dogovoreno da se tih 10% učešća ponovno vrati u lokalnu zajednicu i bude usmjereno na socijalno – ekonomske projekte u lokalnoj zajednici.
Kao i svih prethodnih godina deminiranje u najvećoj mjeri zavisi od donatorskih sredstava koja se direktno ili preko Međunarodnog fonda za deminiranje i pomoć žrtvama od mina implementiraju u BiH. Najveći donatori su Vlade SAD, Njemačke, Norveške i Japana. Kada je u pitanju ostvareni rezultat deminiranja po općinama može se konstatovati, da kao i prošlih nekoliko godina, najintenzivniji radovi su bili na području općina Gradačac i Lukavac. Pored 29 projekata koji su okončani i za koje su izdati certifikati o završnoj kvaliteti urađenog deminiranja, u procesu je ostalo 6 projekata od kojih su 3 na samom završetku. Na području Tuzlanskog kantona još uvijek se kao sumnjiva površina vodi 91.251.367 m2 ili 3,45% od ukupne površine kantona. Tokom 2013. godine pripadnici "A” tima civilne zaštite, kao jedine organizovane grupe osposobljene i opremljene za izvođenje poslova preuzimanja, prevoženja, privremenog skladištenja i uništavanja NUS-a, ispunili su 323 zadatka i 196 uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava.

Informacija


IZMJENA FEDERALNE ODLUKE O KRITRIJIMA ZA DODJELU POMOĆI ZA OTKLANJANJE ŠTETA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Sarajevo, 17.03.2014. godine

Vlada Federacije izmjenila je i dopunila Odluku o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća. Izmijenjenom Odlukom predviđeno je da su kantoni i općine, kojima je dodijeljena jednokratna pomoć, dužni u roku od šest mjeseci dostaviti Vladi Federacije, odnosno Federalnom štabu izvještaj o utrošku sredstava. Također dužni su dodijeljena neutrošena, kao i nenamjenski utrošena sredstva vratiti iz nekih drugih vlastitih izvora. Odluku o povratu sredstava donosit će Vlada Federacije i Federalni štab civilne zaštite na prijedlog Federalne komisije za procjenu šteta. U obrazloženju Odluke navodi se da i nakon brojnih upozorenja, pojedine općine kojima je dodijeljena pomoć nisu podnijele izvještaj sa kompletnom finansijskom dokumentacijom o utrošku dodijeljenih sredstava, te je Federalna komisija za procjenu šteta morala predložiti Vladi Federacije BiH, odnosno Federalnom štabu civilne zaštite, vraćanje dodijeljenih sredstva. Obzirom na to da ranijom Odlukom nije predviđen osnov za predlaganje takve Odluke, pristupilo se njenoj izmjeni i dopuni.


PREKID AKTIVNOSTI PRIPADNIKA TIMOVA CIVILNE ZAŠTITE ZA UNIŠTAVANJE NUS-A I DEMINIRANJE TUZLA „A“ I „B

Tuzla, 17.03.2014. godine

Prema dopisu Federalne uprave civilne zaštite, odnosno Sektora za organizaciju deminiranja i uklanjanja NUS-a, obavještavamo vas da će timovi civilne zaštite za uništavanje NUS-a – Tuzla "A" i tim za deminiranje - Tuzla "B" privremeno prestati sa izvođenjem svih vrsta operacija iz svoga djelokruga rada u periodu od 14.03.2014. godine do daljeg. Angažiranje pripadnika timova civilne zaštite u sklopu operacije „Brzi odgovor“ moći će se provoditi sukladno uputama FUCZ. Razlog za ovu obustavu u djelovanju timova je prestanak važenja dokumentacije (ljekarsko, osiguranje i akreditacija) koja je obavezna za svakog pripadnika tima.


UREDBA O ORGANIZIRANJU SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U TUZLANSKOM KANTONU

Tuzla, 07.03.2014. godine

Dana 16.01.2014. godine Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Uredbu o organiziranju službi zaštite i spašavnja u Tuzlanskom kantonu. Ovom Uredbom određuju se pravne osobe, odnosno udruge u kojima se formiraju službe zaštite i spašavanja, koje će djelovati na području Tuzlanskog kantona, vrste službi koje se formiraju, utvrđuju zadaci tih službi, način popune službe ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima, određuje organ civilne zaštite Kantona koji će zaključiti ugovor sa pravnom osobom, odnosno udrugom, o međusobnim pravima i obvezama u obavljanju poslova zaštite i spašavanja kada se angažiraju za potrebe Kantona i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad tih službi. Uredba je objavljena u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", broj 2/14.

Tekst Uredbe


U SREBRENIKU I GRAČANICI OBILJEŽEN DAN CIVILNE ZAŠTITE

Srebrenik, 28.02.2014.

Dana 28.02.2014.g., u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku, održana je svečana proširena sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Srebrenik (OpŠCZ), kojom je na prigodan način obilježen 1. mart, Dan civilne zaštite BiH i Svjetski Dan civilne zaštite.
Zaslužnim pojedincima uručena su priznanja za doprinos u unapređenju stanja u oblasti zaštite i spašavanja na području ove općine. Pismene pohvale su dobili „Crveni krst“ općine Srebrenik, Klub spasilaca „Gradina“ Srebrenik, Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik, Dobrovoljna vatrogasna jedinica Vatrogasnog društva Srebrenik, Vatrogasni podmladak Vatrogasnog društva Srebrenik, Policijska stanica Srebrenik, Služba hitne pomoći JZU „Dom zdravlja“ Srebrenik, Klub terenaca „4x4“ Srebrenik i Gorska služba spašavanja Srebrenik, a zahvalnice Zdenko Tadić, direktor Kantonalne uprave CZ TK-a i Pašan Grbo, predsjednik Kluba spasilaca „2000“ Sarajevo.Gračanica, 28.02.2014.

U povodu 1. marta Dana civilne zaštite u BiH i Svjetskog dana civilne zaštite danas je u kabinetu Općinskog načelnika održana svečana sjednica Općinskog štaba civilne zaštite. Komandant Općinskog štaba civilne zaštite Nusret Helić iskoristio je priliku da u svečanom referatu ukaže na vrijednosti sistema zaštite i spašavanja na području općine, te da podsjeti na ostvarene rezultate u toku protekle godine.
Priznanja i nagrade dobili su: Duraković Šefik, Sokolušić Ahmet, Gopo Sadeta, Džafo Munira i Hrvić Mustafa.


OBILJEŽEN DAN CIVILNE ZAŠTITE FBiH

Sarajevo, 04.03.2014.

Pripadnici struktura zaštite i spašavanja u Federaciji BiH danas su na prigodan način obilježili Dan Civilne zaštite (CZ) Federacije BiH - 1. mart, dan kada se slavi i Međunarodni dan civilne zaštite, a koji je ujedno i Dan zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine. Tim povodom u prostorijama Federalne uprave CZ u Sarajevu je upriličena svečana sjednica Federalnog štaba CZ na kojoj su kolektivima i pojedincima, koji su se u 2013. godini istaknuli nesebičnim angažmanom u sklopu sistema zaštite i spašavanja, uručena priznanja i nagrade:

- Plaketa Federalni premijer Nermin Nikšić i bivši direktor FUCZ Alija Tihić
- Zlatna značka

Anel Bureković, Enes Kačamaković i Mirhet Kokić iz Zenice, Drago Jarak iz Mostara, Josip Kolobarić iz Širokog Brijega i Metuzalem Kamišević iz Tešnja

- Pismena pohvala

Dobrovoljno vatrogasno društvo "Gorica" iz Gruda, Gorska služba spašavanja - stanica Jablanica, Gorska služba spašavanja Kantona 10 Livno, Služba za spašavanje s visina Travnik i Vatrogasno društvo "Tarčin", Isam Sendić iz Gradačca, Sead Vrana iz Sarajeva i Slaven Perić iz Usore.

- Pismena zahvalnica

Crveni križ općine Cazin, Gorska služba spašavanja - stanica Bihać i Policijska stanica Novi Grad Sarajevo, Akif Fazlić iz Ilijaša i Emir Bubalo iz Konjica, te Idriz Brković, Meliha Tabaković i Zora Pogarčić iz Sarajeva


OBILJEŽEN DAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA BiH

Sarajevo, 04.03.2014.

U organizaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, svečanom dodjelom priznanja i zahvalnica za humanost, požrtvovanje, savjestan rad i razvoj sistema zaštite i spašavanja u Sarajevu je danas obilježen 1. mart, Svjetski dan civilne zaštite i Dan zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine.
Okupljenima se obratio zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mladen Ćavar, predsjedavajući Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje
Obilježavanje ovog dana uvedeno je odlukom Generalne skupštine Međunarodne organizacije civilne odbrane (ICDO) 1990. godine, čime se obilježava stupanje na snagu Ustava Međunarodne organizacije civilne odbrane 1972. godine.
Na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, ICDO je dodijelio “Orden viteza” međunarodnog reda civilne zaštite Nenadu Ikoniću iz Ronilačkog sportskog kluba “Wolf” Foča za zasluge u spašavanju ljudskih života i promociju vrijednosti civilne zaštite.
Pohvale su dodijeljene komandantu Drugog bataljona 6. pješadijske brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, majoru Elviru Bešiću, za požrtvovanost i vođenje akcije gašenja požara u Kantonalnoj bolnici “Dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću, vatrogascu Vatrogasne jedinice Službe civilne zaštite Bihać Amiru Ćehiću za profesionalno i požrtvovano pristupanje ovoj akciji, kao i komandiru Vatrogasne jedinice “Lastva” Trebinje Zdravku Paranosu za savjestan i predan rad, te ostvarene rezultate u oblasti gašenja požara otvorenog prostora. Pohvale su dobili i Amer Imamović za građansku hrabrost u spašavanju slijepe nepokretne osobe iz zapaljene zgrade u Sarajevu, te načelnica Odjeljenja instrumentalne i inžinjerske seizmologije u Sektoru za seizmologiju Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Banjoj Luci Vesna Šipka. Pohvaljen je i šef Odjela za javnu sigurnost Brčko Distrikta Uroš Vojnović za odgovoran i stručan rad i doprinos uvođenju jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije 112.
Odlukom ministra sigurnosti, zahvalnica je dodijeljena pomoćniku direktora Federalne uprave civilne zaštite Ismetu Polji za 35-godišnji rad, zasluge i doprinos razvoju civilne zaštite i zaštite i spašavanja.
Zahvalnicu su dobili i djelatnik Agencije za upravljanje u vanrednim situacijama Kraljevine Danske Šefik Muhić, predstavnik međunarodne organizacije “Save the Children” Ahmed Pjano, predstavnik OSCE-a Sarnir Bašić, te predstavnik kompanije “Ericsson – Nikola Tesla” Zagreb Damir Burić. Zahvalnice su dodijeljene i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje Hrvatske, Ministarstvu Ruske Federacije za civilnu odbranu, vanredne situacije i otklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, Predsjedništvu Turske za upravljanje u katastrofama i kriznim situacijama, Brigadi vazdušnih snaga i protivvazdušne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kompaniji “Ericsson – Nikola Tesla” Zagreb, Ronilačkom klubu “BUK”, Udruženju građana Ronilački klub “Nemo” Brčko Distrikt i Crvenom krstu Brčko Distrikta.


PRIMOPREDAJA DEMINIRANOG TERENA NA PODRUČJU OPĆINE KALESIJA

Kalesija, 25.02.2014.

Dana 26.02.2014. godine će biti izvršena ceremonija primopredaje deminiranog terena na zadatku „Vis 1. poljoprivredne površine“ na području općine Kalesija. Poslove čišćenja ovoga lokaliteta od zaostalih mina, minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojnih sredstava obavio je Tim civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a.

Rizična površina obrađena projektnom dokumentacijom se nalazila neposredno uz putnu komunikaciju Kalesija - Vis - Gojčin i obuhvatala je prostor od 15.307,00 m2 uglavnom poljoprivrednog zemljišta.

Sa radovima se započelo 14.11.2013. godine uz angažman Mašinskog tima civilne zaštite, koji je upotrebom deminerske mašine MU-4 obavio tehničku pripremu zemljišta. Zatim se pristupilo izradi i pregledu boksova 10 x 10 m. Krajem deminerske sezone radilište je konzervirano, a nastavak radova je započet 12.02.2014. godine. U proces deminiranja odmah je uključen i POEK (pas i čovjek) tim civilne zaštite koji je zajedničkim snagama sa pripadnicima tima civilne zaštite „B“ Tuzla uspješno okončao radove.
Tokom izvođenja radova pronađena je PMR- 2A - 1 komad.

Cjelokupan proces izvođenja deminerskih radova praćen je od strane inspektora Federalne uprave civilne zaštite kao i inspektora Regionalnog ureda BH MAC-a iz Tuzle.


INFORMACIJA O ANGAŽMANU VATROGASNIH JEDINICA TOKOM DEMONSTRACIJA

Tuzla, 10.02.2014.

Dana 07.02.2014. godine, nakon što su demonstarnti oko 14 sati prodrli u zgradu Vlade TK (zgrada Soda So),istu su zapalili. Po prijemu informacije da je zapaljena zgrada Kantonalne vlade, Kantonalna uprava civilne zaštite je stupila u kontakt sa općinskim službama civilne zaštite na području kantona i općinskim načelnicima općina Lukavac, Srebrenik i Kalesija. Na raspolaganje su stavljene vatrogasne jedinice na području ovih općina, koje su upućene prema Tuzli, kao ispomoć vatrogasnoj jedinici općine Tuzla.
Iz Srebrenika je prva ekipa od 4 vatrogasca krenula u ispomoć oko 14,30 sati sa cisternom, a druga ekipa od 3 vatrogasca je krenula u Tuzlu u 17,20 sati sa cisternom. Obje ekipe su učestvovale u gašenju požara na zgradi Vlade TK i općine Tuzla. Vrijeme povratka u Srebrenik je u 19,17 sati.
Iz Kalesije je oko 15,20 sati krenula ekipa sastavljena od komandira i 3 vatrogasca sa cisternom. Vatrogasci iz Kalesije su bili angažovani do 19,00 sati kada su se vratili na područje svoje općine. Za vrijeme gašenja požara tjelesne povrede je zadobio vatrogasac Musić Salko, koji je nakon ukazane medicinske pomoći na UKC-u Tuzla pušten na kućno liječenje.
Iz Lukavca je oko 14,30 sati krenula ekipa sastavljena od 4 vatrogasca sa cisternom. Nakon što su stigli u Tuzlu, javili su se vođi akcije gašenja požara, koji ih je stavio u pripravnost, jer nije bilo potrebe za njihovim angažmanom. Vrijeme povratka iz Tuzle je oko 17,10 sati.

Nakon nekoliko sati, požar na zgradi Vlade TK i na zgradi općine Tuzla je lokalizovan i ugašen.
Tokom noći 07./08.02. PVJ Tuzla je intervenisala u nekoliko navrata gaseći manje požare koji su izbijali u zgradi Vlade TK i zgradi općine.
Pomoć vatrogascima su pružile i kolege koje su angažovane u vatrogasnoj jedinici Termoelektrane Tuzla, kao i uposlenici Vodovoda i Komunalca koji su obezbjeđivali cisterne sa vodom.
Iako su građani nastojali omogućiti pristup zapaljenim objektima, pojedini demonstranti su ometali vatrogasce u intervenciji gašenja požara.

Dio vatrogasne opreme je uništen, a na vatrogasnim vozilima su pričinjene određene štete.SARADNJA CIVILNE ZAŠTITE I OS BiH U ODGOVORU NA PRIRODNE I DRUGE NESREĆE

Živinice, 29.01.2014.

Danas je u Komandi 5.pbr OS BiH na lokaciji kasarne i zračne luke „Dubrave“ Živinice održan jednodnevni radni sastanak na temu „Saradnja Civilne zaštite i OS BiH u odgovoru na prirodne i druge nesreće" Inicijatori i organizatori ovog sastanka bili su komandant 5.pbr brigadir dr. sc. Kenan Daudović i direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona (KUCZ TK) mr.sc. Zdenko Tadić. Navedenom sastanku, pored predstavnika 5.pbr i KUCZ TK, prisustvovali su i komandanti jedinica OS BIH razmještenih na lokaciji Dubrave, kao i delegacija OK OS BiH, predvođena brigadirom Draganom Nakićem. S druge strane, veoma brojnu delegaciju CZ, pored KUCZ TK, činili su i predstavnici Federalne uprave CZ, kao i pomoćnici načelnika općina za službu CZ svih općina Tuzlanskog kantona, dok je ispred Ministarstva sigurnosti BiH ovom radnom sasanku prisustvovao gospodin Semir Huseinbašić.

Učesnicima sastanka prvi se obratio gospodin Semir Huseinbašić koji je istakao „da je ovo prvi inicijalni sastanak na ovom nivou te da on svakako predstavlja temelj za širenje CVS na državnom nivou“. Dobrodošlicu učesnicima sastanka u ime svih jedinica, razmještenih na lokaciji kasarne i zračne luke „Dubrave“ Živinice, zaželio je komandant 5.pbr brigadir dr.sc. Kenan Dautović. Brigadir Dautović zahvalio se gospodinu Tadiću što je uspio organizirati dolazak predstavnika svih općina TK na današnji sastanak te naglasio značaj saradnje 5.pbr sa civilnim strukturama, izrazivši svoja očekivanja da će ovaj sastanak iznjedriti najbolja rješenja za pomoć OS BiH civilnom stanovništvu u slučajevima prirodnih i drugih nesreća.
Direktor KUCZ mr.sc. Zdenko Tadić u svom izlaganju upoznao je prisutne sa organizacijom i sistemom zaštite i spašavanja u FBiH te naglasio da samo kroz zajedničku saradnju i vježbe možemo biti spremni za učinkovito i zajedničko djelovanje. Na sastanku su, pored međusobnog upoznavanja, razmijenjene informacije i iskustva između predstavnika CZ, kao primarnih struktura iz ove oblasti i pripadnika OS BiH koji su čl. 4 Zakona o Odbrani BiH u obavezi pružati „pomoć civilnim organima u slučaju prirodnih i drugih nesreća“. Tokom sastanka pokušalo se doći do najboljih rješenja, kako OS BiH mogu pomoći civilnom stanovništvu. Po obimu i tematici rada bio je ovo dosada najopsežniji sastanak na navedenu temu. Zaključci za realizaciju zajedničkih projekata u 2014. godini bit će usaglašeni tokom februara. Zbog interesantnosti teme, sastank je propraćen od strane velikog broja medija.


Info- 5. pbr


POTPISANI UGOVORI O DODJELI POMOĆI OPĆINAMA

U Tuzli je 26.12.2013. godine upriličeno svečano potpisivanje ugovora o dodjeli i korištenju neutrošenih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća iz prethodnih godina. Općinama je dodjeljena pomoć u ukupnom iznosu od 600.000 KM, a sredstva su namjenskog karaktera i koristiće se za sufinansiranje projekata sanacije šteta nastalih djelovanjem prirodnih nesreća u iznosu od 250.000 KM i za sufinansiranje projekata razvoja sistema zaštite i spašavanja, na području TK u iznosu od 350.000 KM. Sredstva su dodijeljena u skladu sa Odlukom o kriterijima za dodjelu pomoći općinama iz neutrošenih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. Pri raspodjeli sredstava vodilo se računa o značaju pojedinih projekata za općine, principu solidarnosti prema ekonomski slabijim općinama, ali i princip udjela općina u ukupno prikupljenim sredstvima.

Na Javni poziv za raspodjelu neutrošenih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 12 općina je dostavilo svoje zahtjeve za sufinansiranje projekata.


(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Regionalna saradnja u oblasti zaštite i spašavanja

Srebrenik, 23.12.2013. godine

Dana 21.12.2013. godine u Srebreniku su u uzvratnoj posjeti boravili predstavnici Područnog ureda Državne uprave zaštite i spašavanja Vukovar i Hrvatske gorske službe spašavanja Vinkovci. Posjeta je protekla u duhu prijateljske radne atmosfere kao nastavak ranije započete saradnje tokom našeg boravka u Vukovaru i Vinkovcima.

Opširnije


Održana 2. vanredna sjednica KŠCZ u 2013. godini

Tuzla, 23.12.2013. godine

Zbog prekomjernog zagađanje zraka u posljednjih nekoliko dana, koje je zabilježeno sistemom za praćenje kvaliteta zraka u općinama Banovići i Tuzla, danas je održana 2. vanredna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Direktor KUCZ upoznao je prisutne o aktivnostima i mjerama koje su poduzete po saznanju da je došlo do prekoraćenja granične vrijednosti koncentracije sumpordioksida od 500 µg/m3 za epizodu UZBUNE. Obavješteni su općinski načelnici Tuzle i Banovića, te je upućen zahtjev da Općinski štabovi civilne zaštite održe vanrednu sjednicu, upoznaju se sa situacijom i obavijeste Kantonalni štab o poduzetim aktivnostima.

Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Božo Antunović je prisutne informisao o rezultatima mjerenja kvaliteta zraka u posljednjih nekoliko dana. Zabilježene su visoke koncentracije sumpordioksida, koji je na pojedinim mjernim stanicama povremeno premašivao i trostruku graničnu vrijednost epizode uzbune. Jutrošnji podaci su ohrabrujući, koncentracija sumpordioksida u Tuzli je smanjena ispod graničnih vrijednosti za epizodu pripravnosti, dok je situacija u Banovićima još uvijek nepovoljna, pošto je zabilježena koncentracija sumpordioksida koja je iznad granice epizode pripravnosti od 350 µg/m3 .

Na prijedlog komandanta štana, usvojeni su slijedeći zaključci:

1. Zadužuje se Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice da aktivno prati i analizira rezultate mjerenja kvaliteta zraka na mjernim stanicama i o tome izvještava Kantonalnu upravu civilne zaštite i općinske službe civilne zaštite i realizira epizodu – PRIPRAVNOST u skladu sa potrebama.

2. Zadužuju se općinski štabovi civilne zaštite općina Tuzla i Banovići da održe vanredne sjednice, upoznaju se sa rezultatima mjerenja zagađenja zraka, poduzmu potrebne aktivnosti u skladu sa navedenim planom i o tome obavijeste Kantonalni štab civilne zaštite.

3. Kantonalni štab civilne zaštite će u skladu sa poduzetim aktivnostima od strane općinskih štabova civilne zaštite i rezultatima mjerenja zagađenosti zraka od strane Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, analizirati situaciju i ako bude potrebno, predložiti Vladi TK postupke u skladu sa Planom interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka.

Prilozi:
- Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka ("Sl. novine FBiH", broj: 1/12)
- Plan interventnih mjera u slučajevima izuzetka zagađenosti zraka, ("Sl. novine TK", broj: 6/12)


Održana 6. redovna sjednica KŠCZ u 2013. godini

Tuzla, 16.12.2013. godine

Održana je 6. redovna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite na kojoj je razmatran slijedeći dnevni red:

1.
Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 5. redovne sjednice KŠCZ u 2013. godini
(izvjestilac: Ljiljana Pavljašević, sekretar KŠCZ)
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za raspodjelu 250.000,00 KM sredstava posebne naknade u 2013. godini, kao pomoć općinama za sufinansiranje saniranja dijela šteta nastalih djelovanjem prirodne ili druge nesreće, na području TK.
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
3.
Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za raspodjelu 350.000,00 KM sredstava posebne naknade u 2013. godini, kao pomoć općinama za sufinansiranje projekata razvoja sistema zaštite i spašavanja, na području TK.
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
4.
Informacija o sufinansiranom deminiranju na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
5. Tekuća pitanja
  a) Zahtjev za finansiranje izrade i promociju knjige „Zaštita i spašavanje u Federaciji BiH“
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)

Nakon što je usvojen zapisnik sa 5. redovne sjednice, KŠCZ je nakon razmatranju prijedloga Odluka, dao saglasnost za raspodjelu 600.000 KM sredstava posebne naknade u 2013. godini, kao pomoć općinama, i to: 250.000 KM za sufinansiranje saniranja dijela šteta nastalih djelovanjem prirodne ili druge nesreće i 350.000 KM za sufinansiranje projekata razvoja sistema zaštite i spašavanja, na području TK. Pri raspodjeli sredstava vodilo se računa o značaju pojedinih projekata za općine, principu solidarnosti prema ekonomski slabijim općinama, ali i princip udjela općina u ukupno prikupljenim sredstvima. Na Odluku KŠCZ o dodjeli sredstava za sanaciju, saglasnost treba dati Vlada TK. Općinama će biti dodjeljena sredstva, za sanaciju:
- Banovići, 24.547,00 KM (Saniranje klizišta na putnom pravcu Elektroremont - Omazići)
- Čelić, 21.041,00 KM (Saniranje klizišta i lokalnih puteva na području općine Čelić; Sanacija oštećenog krova društvenog doma u MZ Ratkovići; Saniranje klizišta i odvodnja površinskih voda u MZ Gornji Humci)
- Doboj Istok, 21.041,00 KM (Uređenje lokalnog vodotoka „Dolić“ u MZ Klokotnica)
- Gračanica, 22.061,00 KM (Klizište na putu Gračanica-Lukavica i Klizište u MZ Doborovci)
- Gradačac, 24.547,00 KM (Klizište u ulici Esada Taslidžića; Klizište u MZ Mionica i Klizište u MZ Zeljina Donja)
- Kalesija, 17.534,00 KM (Klizište Crvena zemlja-Dubini; Klizište na rijeci Dubnici H. Polje; Klizište Zelina Vis i Klizište u naselju Ćive pored igrališta)
- Kladanj, 21.041,00 KM (Sanacija lokalnog puta za Nočajeviće; Sanacija lokalnog puta za Tarevo, Klizište MZ Turalići, lokalni put; Klizište na putu Kladanj-Brateljevići i Sanacija krova Vatrogasnog doma)
- Lukavac, 22.794,00 KM (Nužna sanacija Šikuljačke rijeke)
- Srebrenik, 24.547,00 KM (Sanacija gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Srebrenik nakon poplava i elementarnih nepogoda u 2013. godini)
. Tuzla, 26.300,00 KM (Sanacija klizišta „Slana banja“; Sanacija korita rijeke Joševica i Sanacija korita Dobrinjskog potoka)
- Živinice, 24.547,00 KM (Klizište u MZ Podgajevi-Zukići; Klizište u MZ Šerići; Klizište u MZ Priluk i Klizište u MZ Zelenika)

Sredstva za sufinansiranje projekata razvoja sistema zaštite i spašavanja u ukupnom iznosu od 350.000 KM će biti dodjeljena općinama:
- Banovići, 38.576,00 KM (Izrada Plana zaštite od požara na području općine Banovići i Uređenje korita rijeke Litve i Draganje (IZ))
- Čelić, 13.194,00 KM (Regulacija riječnog korita i mostova na rijeci Drenačici i mosta na rijeci Šibošnici)
- Doboj Istok, 37.678,00 KM (Prikupljanje i odvodnja oborinskih voda u naselju „Luke“, MZ Klokotnica i Izrada Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća i požara i izrada Plana zaštite od požara općine Doboj Istok)
- Gračanica, 22.561,00 KM (Stavljanje u funkciju repetitora Straževac i Nivelisanje terena i zatvaranje pukotina)
- Gradačac, 36.631,00 KM (Interventne mjere na produbljenju , škarpiranju, čišćenju i popravci nasipa na vodotocima u općini Gradačac)
- Kalesija, 26.165,00 KM (Provođenje preventivnih mjera iz Programa razvoja općine – čišćenje rijeke Kalesijce)
- Kladanj, 23.675,00 KM (Izrada Procjene ugroženosti od požara i Čišćenje korita rijeke Suhe i Gostelje)
- Sapna, 37.678,00 KM (Regulacija korita rijeka Sapna)
- Srebrenik, 44.481,00 KM (Izgradnja Vatrogasnog doma i Izrada procjene ugroženosti od požara)
. Tuzla, 29.250,00 KM (Čišćenje korita rijeke Jale i čišćenje korita rijeke Soline)
- Živinice, 40.111,00 KM (Adaptacija vojnih objekata; Uređenje potoka Jelač; Uređenje potoka Jelah; Uređenje potoka Jelač II; Uređenje odvodnih kanala na putu M18 i Uređenje potoka u MZ D.Dubrave)

Pojedinačne odluke, u skladu sa ovom odlukom i važećim propisima, donijet će direktor Kantonalne uprave civilne zaštite, a nakon toga će se između Kantonalne uprave civilne zaštite i općine, kojoj je pomoć dodijeljena, zaključiti Ugovor o korištenju sredstava posebne naknade.

KŠCZ je upoznat sa Informacijom o sufinansiranom deminiranju na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini
. U cilju ubrzavanja procesa deminiranja i umanjenja opasnost od mina na području TK, KUCZ je u saradnji sa OSCZ nastavila projekat sufinansiranog deminiranja. Projekat je realizovan sa Evropskom Unijom i Ambasadom Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost realizovanog projekta u 2013. godini je 1.724.490,70 KM i deminiranih 1.011.292,46 m2 sumnjive površine. Kanton, općine i Rudnik krečnjaka Vijenac su u navedenom projektu učestvovali sa 203.851,70 KM ili sa 11,8 %. Ostvarena je direktna dobit u vrijednosti od 1.520.739,10 KM. Ukupno ostvarena korist lokalne zajednice kroz projekt sufinansiranog deminiranja u 2013. godini je 1.520.739,10 KM odnosno deminiranih 1.011.292,40 m2.

KŠCZ je donio Odluku o odobravanju 5.000 KM za izdavanje i promociju knjige “Zaštita i spašavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine“, autora Zdenka Tadića. Knjiga je rezultat višegodišnjeg istraživanja, sadrži u sebi iskustvo autora, kao prvog čovjeka civilne zaštite Tuzlanskog kantona, iskustva kolega u KUCZ i OSCZ u provođenju i izgradnji sistema zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Knjiga će biti štampana u dva dijela.
Prvi dio obrađuje nesreće koje se mogu dogoditi u Federaciji Bosne i Hercegovine, sistem zaštite i spašavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini, finansiranje zaštite i spašavanja, inspekcijski nadzor i nedostatke propisa i njihove primjene u zaštiti i spašavanju.
Drugi dio knjige je posvećen organizaciji zaštite i spašavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, njenom funkcioniranju i optimalizaciji, rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja, opasnostima od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava, procjeni šteta i traženju pomoći.
Za troškove promocije knjige, koja će se obaviti pod pokroviteljstvom Kantonalnog štaba civilne zaštite, odobreno je 1.500 KM, a kao pomoć za izdavanje knjige odobreno je 3.500 KM.

KŠCZ je upoznat sa rezultatima 16. kantonalnog takmičenja iz programa "Upozoravanje na mine", koje je održano u Srebreniku. Domaćini takmičenja bili su Crveni križ Srebrenik i „Druga osnovna škola Srebrenik“. Suorganizator ovogodišnjeg takmičenja je Kantonalni štab civilne zaštite i Kantonalna uprava civilne zaštite. Prvo mjesto je osvojila ekipa  JU OŠ Vukovije, drugo mjesto zauzela je  ekipa JU OŠ Špionica iz Srebrenika, dok su se na treće mjesto plasirali  članovi ekipe JU OŠ Hasan Kikić iz Gradačca.
Također, KŠCZ je upoznat sa rezultatima XII Državnog takmičenje ekipa Crvenog križa iz pružanja prve pomoći koje je održano u Bijeljini. Na takmičenju je učestvovalo 11 ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, od čega je 6 ekipa bilo iz kategorije podmlatka i 5 ekipa iz kategorije omladine. Crveni križ općine Banovići, koji su predstavljali Tuzlanski kanton i Federaciju BiH je imao predstavnike u obje kategorije. Ekipa podmlatka O.Š "Banovići" je osvojila drugo mjesto. Ekipa omladine Tim mladih "Telemark" CK Banovići osvojila je prvo mjesto. Ostvareni rezultat je plasirao ekipu omladine na Evropsko prvenstvo koje će se održati slijedeće godine u Belgiji.


UKLONJENA I UNIŠTENA TEŠKA GRANATA PRONAĐENA U GRADAČCU

Sarajevo, 13.12.2013. godine

Stručni tim Federalne uprave civilne zaštite je jutros, u saradnji s Kantonalnom upravom civilne zaštite i općinskim službama civilne zaštite iz Gradačca i Kalesije, kao i drugim organima Tuzlanskog kantona, uklonio i uništio neeksplodirani artiljerijski projektil velike razorne moći pronađen u općini Gradačac. Riječ je o teškoj minobacačkoj mini kalibra 250 mm, ukupne mase 70 kg, punjene s 20 kg eksploziva, što je ekvivalent tri haubičke granate kalibra 155 mm ili avionske bombe od 50 kg. Uz asistenciju MUP-a Tuzlanskog kantona, koji je osigurao pratnju duž cijele trase kretanja kolone, granata je u ranim jutarnjim satima transportovana na poligon za uništavanje Vis u Kalesiji, gdje je uništena primjenom jedne od najsavremenijih metoda. Pri tome su izbjegnute jaka detonacija i fragmentacija, kao i druge neželjene posljedice koje je ovo neeksplodirano ubojno sredstvo, veoma velike razorne moći, moglo izazvati za stanovništvo ili okoliš. Operacija je počela rano jutros u 5.30 sati, a završena je u 10.30 sati. Federalna uprava civilne zaštite zahvaljuje svim učesnicima ove operacije na iskazanom strpljenju i pridržavanju mjera zaštite čije su provođenje zahtijevali nadležni državni organi, saopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite.


ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA U POVODU 130 GODINA POSTOJANJA I RADA DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA U TUZLI

Tuzla, 12.12.2013. godine

U povodu 130 godina postojanja i rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla danas je u amfiteatru Katoličkog školskog centra održana Svečana sjednica društva. Dobrovoljno vatrogasno društvo je dio bogate istorije tuzlanskog vatrogastva čiji se počeci službeno vezuju za 1883. godinu, kada su nadležne austrougarske vlasti povrdile Statut DVD-a. Društvo bila jedina operativna vatrogasna snaga na ovom području sve do 1948. godine kada je od kadrova iz društva formirana Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla.

Predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla Ibrahim Hadžić je u svom obraćanju prisutnim prezentirao istorijski razvoj društva. U dugogodišnjem postojanju bilo je velikih uspona i padova, kroz društvo je prošao veliki broj članova raznih generacija i postignuti su dobri rezultati kako na operativnom planu djelovanja društva tako i na edukativnom planu. Društvo je bilo uključeno u sva zbivanja na području općine Tuzla. Društvo danas broji oko 50 članova od čega je oko 30 operativnih članova. Među njima je i dvadeset novih vatrogasca koji su u avgustu položili ispit.

Prisutnima su se obratili i Jozo Nišandžić, predsjedavajući općinskog vijeća Tuzle i komandant općinskog štaba CZ, Zdenko Tadić, direktor KUCZ, Mesud Jusufović, predsjednik Vatrogasnog saveza FBiH, Mirza Salihspahić, bivši predsjednik društva, Terzić Salih, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornja Tuzla. Ovom prilikom zaslužnim pojedincima su uručene nagrade, dok su novim vatrogascima uručeni certifikati o položenom ispitu.


ODRŽAN RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA
ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE

Tuzla, 09.12.2013. godine

U prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite održan je radni sastanak sa predstavnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sastanku su
prisustvovali direktor KUCZ Zdenko Tadić, pomoćnik direktora Dragan Pelemiš i šef Kantonalnog operativnog centra Kurbašić Elvedin, dok su oružane snage predstavljali Komandant 5.pješačke brigade brigadir dr.sc. Kenan Dautović, pukovnik Dragan Marić, pukovnik Ćerim Rastoder i Velida Džuzdanović-Osmanović.
U razgovoru je istaknuta važnost saradnje civilnih organa vlasti sa Oružanim snagama BiH, a naročito u podršci koju mogu pružiti oružane snage u suzbijanju posljedica prirodnih i drugih nesreća.
Dogovoreno je da se u toku mjeseca januara održi zajednički sastanak oružanih snaga i struktura civilne zaštite na kojem će se međusobno upoznati sa načinima funkcionisanja i resursima kojima raspolažu obje strane, te načinima na koje se može ostvariti saradnja u oblasti zaštite i spašavanja. U tom smislu je dogovoreno da se planira održavanje zajedničkih obuka i vježbi.VLADA TK PRIHVATILA INFORMACIJU O SUFINANSIRANOM DEMINIRANJU

Tuzla, 02. decembar 2013. godine

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Informaciju o sufinansiranom deminiranju na području TK u 2013. godini. Kantonalna uprava civilne zaštite je u cilju ubrzavanja procesa deminiranja i umanjenja opasnost od mina na području TK, u saradnji sa općinskim službama civilne zaštite, nastavila projekat sufinansiranog deminiranja i u 2013. Projekat je realizovan sa Evropskom Unijom i Ambasadom Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost realizovanog projekta u 2013. godini je 1.724.490,70 KM i deminiranih 1.011.292,46 m2 sumnjive površine. Kanton, općine i Rudnik krečnjaka Vijenac su u navedenom projektu učestvovali sa 203.851,70 KM ili sa 11,8 %. Ostvarena je direktna dobit u vrijednosti od 1.520.739,10 KM. Ukupno ostvarena korist lokalne zajednice kroz projekt sufinansiranog deminiranja u 2013. godini je 1.520.739,10 KM odnosno deminiranih 1.011.292,40 m2.

Za komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite Vlada Tuzlanskog kantona danas je postavila Sead Hasić, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede a novi članovi su Zvonimir Iveljić, ministar industrije, energetike i rudarstva i Emir Hujdurović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK

Početna


GLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"