Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla

 

Adresa:
Bosne srebrene 56, 75 000 Tuzla
  (zgrada "Interšped" kod glavne autobuske-željezničke stanice u Tuzli)
   
Telefon:
+ 387 (0) 35 277 542
fax:
+ 387 (0) 35 361 161
e-mail:
cz.tk@bih.net.ba
   
Operativni centar, tel.:
+ 387 (0) 35 361 160, 308 501
fax:
+ 387 (0) 35 361 161
e-mail:
oc@kucztk.com.ba
   
Direktor uprave:
+ 387 (0) 35 228 075
Sekretar uprave:
+ 387 (0) 35 308 503
Pomoćnik direktora
+ 387 (0) 35 308 504
Šef KOC-a
+ 387 (0) 35 308 505
Inspektorat za ZiS
+ 387 (0) 35 308 508, 308 507
Stručni savjetnik za deminiranje i NUS
Stručni savjetnik za zaštitu i spašavanje

+ 387 (0) 35 308 506

Napomena: broj 277 746 više nije u funkcijiGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"