Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla - LINKOVI

Organi javne uprave TK

Vlada TK


Skupština TK

MUP TK

Ministrstvo obrazovanja i nauke

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Općine na TK

Općina Banovići


Općina Čelić

Općina Doboj Istok

Grad Gračanica

Grad Gradačac

Općina Kalesija

Općina Kladanj

Općina Lukavac

Općina Sapna

Grad Srebrenik

Općina Teočak

Grad Tuzla

Grad živinice


Civilna zaštita u Bosni i Hercegovini


Ministarstvo sigurnosti/bezbjednosti BiH - Sektor za zaštitu i spašavanje

Federalna uprava civilne zaštite

Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske

Kantonalna uprava civilne zaštite ZE-DO kantona

Kantonalna uprava civilne zaštite Sarajevskog kantona

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNKCivilna zaštita u okruženju i EU, broj 112 u EU

Ravnateljstvo civilne zaštite Republike Hrvatske

Uprava Republike Slovenije za zašÄito in reševanje

MUP Republike Srbije - Sektor za vanredne situacije

MUP Republike Crne Gore - zaštita i spašavanje

European Civil Protection

112 - The European emergency number

EENA, the European Emergency Number Association