......................................................................................................................................

U skladu sa članom 11. tačka 10. Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/19), stavlja se na uvid Trogodišnji plan rada KUCZ radi konsultacija sa širom javnosti i dobijanja komentara i preposuka. Rok za dostavljanja istih je 10 dana od dana objavljivanja na web stranici. Primjedbe možete dostaviti na naš e-mail: cz.tk@bih.net.ba

Trogodišnji plan rada KUCZ za period 2024.-2026. (objavljeno 26.3.2023. godine)


Trogodišnji plan rada KUCZ za period 2023.-2025. (objavljeno 26.3.2022. godine)


Trogodišnji plan rada KUCZ za period 2022.-2024. (objavljeno 26.3.2021. godine)

......................................................................................................................................
Polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu

Polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca

......................................................................................................................................

Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara - stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih lica za zaštitu od požara ......................................................................................................................................

Plan integriteta KUCZ TK
Plan borbe protiv korupcije KUCZ TK


Projekti

Odgovor sistema zaštite i spašavanja Tuzlanskog kantona na poplave 2014. godine i mjere za poboljšanje stanja (septembar 2015)Procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća područja Tuzlanskog kantona (mart 2013)

Izvod iz Procjene ugroženosti od požara Tuzlanskog kantona
(juli 2013.)

Plan zaštite od požara Tuzlanskog kantona
("Sl. novine TK", broj 15/13)

Glasilo Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla "Civilna zaštita"
Projekat: "Operativni centri civilne zaštite Tuzlanskog kantona"
(decembar 2009.)


Ostali dokumenti

Spisak pravnih lica kojima je KUCZ izdala rješenje po članu 128. stav 4. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (obuka zaposlenih)