VLADA TK
Tuzla, 03.02.2009. godine

USVOJENE INFORMACIJE O DEMINIRANJU U 2008. GODINI NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA NA 73. REDOVNOJ SJEDNICI VLADE TK

 

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informacije o rezultatima Kantonalnog tima civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2008. godini.
Tim A Kantonalnog tima civilne zaštite je u okviru poslova pronalaženja, prikupljanja, prevoženja i uništavanja minsko-eksplozivnih i neekspolodiranih ubojitih sredstava po zahtjevu općinskih službi civilne zaštite uradio 580 zadataka. To ovaj tim svrstava u sami vrh u poređenju sa ostalim timovima u Federaciji BiH. Prikupljeno je i uništeno 15.349 komada neeksplodiranih ubojitih sredstava i 23,4 kg eksploziva raznih vrsta.
Komponeneta B Kantonalnog tima za deminiranje zadužen je za pregled i čišćenje kontaminiranih terena. U 5 općina Tuzlanskog kantona ovaj tim je pregledao i očistio površinu od 125.902,05 metara kvadratnih. Kantonalni tim je na projektu Bučje-Visori trajno obilježio teren površine 479.100 metara kvadratnih, a učestvovao je i u izvlačenju unesrećenih lica. Nažalost u 2008. godini u općinama Lukavac i Kalesija dogodile su se tri minoincidenta u kojima su tri osobe smrtno stradale, a dvije su teže i dvije lakše povrijeđene.
Tim za mašinsku podršku uklanjanju i uništavanju NUS-a Federalne uprave civilne zaštite u oktobru prošle godine radio na čišćenju ostataka u ratu porušenih šest objekata na području općine Čelić.

Vlada je danas usvojila i Informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o ukupnim rezultatima deminiranja i trajnog obilježavanja minskih polja na području Tuzlanskog kantona u 2008. godini. Planirano je bilo deminiranje ukupno 1.921.983,38 metara kvadratnih. Plan je realizovan sa 36,66% odnosno deminirano je 704.653,77 metara kvadratnih. Direktor KU CZ je istakao da je u 2008. godini bilo značajno smanjenje angažovanja oružanih snaga na deminiranju u Tuzlanskom kantonu u odnosu na 2007. godinu. U zaključcima je istaknuta potreba da se angažman Oružanih snaga BiH, kada su u pitanju poslovi deminiranja na ovom području, ne smanjuje odnosno da se u narednom periodu poveća.
Vlada Tuzlanskog kantona je u prošloj godini, u skladu sa Memorandumom o razumijevanju sa Međunarodnim fondom za deminiranje i pomoć žrtvama mina, usmjerila 100.000,00 KM za sufinansiranje deminiranja. Dio sredstava izdvojile su i općine Gračanica, Gradačac, Kalesija, Lukavac, Tuzla i Sapna, kako bi se obezbijedilo 50% neophodnih sredstava. Za deminiranje 133.051 metara kvadratnih u ovih pet općina bilo je neophodno obezbijediti 185.518,59 eura. 50% ovih sredstava obezbijeđeno je iz donacija Vlade Sjedinjenih Američkih Država. Kako je u dijelu sredstava koje su obezbijedile općine neodstajalo još 26.568,48 eura, predstavnici američke vlade su prihvatili da doniraju i ovaj dio sredstava.
U Informaciji koju je danas usvojila Vlada Tuzlanskog kantona naglašena je potreba da se i u ovoj godini nastavi projekat sufinansiranja kojim se u istom omjeru, koliko se za ove namjene izdvoji sredstava iz budžeta kantona i općina, obezbjeđuje i donatorskih sredstava.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila i Listu prioriteta deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2009. godinu. Listom prioriteta Regionalnog ureda BH MAC-a Tuzla planirano je ukupno čišćenje 523.872,91 metara kvadratni i tehničko izviđanje na površini od 3.583.162,59 metara kvadratnih.
Kantonalni tim civilne zaštite planira očistiti 16.000,00 metara kvadratnih i tehnički izvidjeti površinu od 168.000,00 metara kvadratnih.

- Informacija o rezultatima Kantonalnog tima civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje neeksplodiranih ubojitih sredstava na podrucju Tuzlanskog kantona u 2008. godini
- Informacija o ostvarenim rezultatima na deminiranju i trajnom obilježavanju minskih polja na podrucju Tuzlanskog kantona u 2008. godini
- Lista prioriteta deminiranja (čišćenja i tehničkog izvđanja) na području Tuzlanskog kantona za 2009. godinu

http://www.vladatk.kim.baGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"