Tuzla, 12.02.2009.

Informacija sa press konferencije Kantonalne uprave civilne zaštite

Na press konferenciji koja je održana danas u zgradi Vlade TK, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zdenko Tadić govorio je o Ugovoru o nastavku rada Kantonalnog tima civilne zaštite na operacijama deminiranja i uklanjanjanja neeksplodiranih ubojitih sredstava za 2009. godinu, te o sufinansiranju deminiranja na području TK u 2008. godini. Beneden Pejić, stručni savjetnik u KU CZ, iznio je podatke o rezultatima Kantonalnog tima civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje neeksplodiranih ubojitih sredstava na području TK u 2008. godini, kao i ostvarenim rezultatima na deminiranju i trajnom obilježavanju minskih polja na području TK u 2008. godini.
Predstavnik MAK-a (Minsko-akcioni centar za uklanjanje mina, Regionalni ured u Tuzli) Nedžad Kukuruzović iznio je listu prioriteta deminiranja na području TK i Plan deminiranja u izvedbi Kantonalnog tima civilne zaštite za 2009. godinu.GLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"