Tuzla, 26.03.2009.

ODRŽANA 79. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2008. godinu i Program rada ove Uprave za 2009. godinu. Tokom prošle godine Kantonalna uprava civilne zaštite je uz redovne aktivnosti koje su najdirektnije vezane za zaštitu i spašavanje sprovela i niz drugih aktivnost koje se tiču kvalitetnije saradnje sa strukturama civilne zaštite na terenu i rješavanja pitanja iz zajedničke nadležnosti organa civilne zaštite. Ova pitanja su razmatrnana na sjednicama Kolegija KU CZ i sastanaka direktora KU CZ sa šefovima općinskih službi civilne zaštite. Održane su i tri redovne i dvije vanredne sjednice Kantonalnog štaba civilne zaštite te tri sastanka Kantonalnog koordinatora za deminiranje sa općinskim koordinatorima.
U toku prošle godine Kantonalni tim civilne zaštite završio je četiri projekta deminiranja, a dio projekata će biti završen u ovoj godini.
U dijelu koji se tiče prikupljanja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava u prošloj godini je došlo do blagog povećanja broja uništenih sredstava, u odnosu na ranije periode.
Tokom prošle godine urađeno je niz informacija i izvještaja, a Vlada Tuzlanskog kantona je u vezi sa djelokrugom rada i aktivnosti Kantonalne uprave civilne zaštite usvojila niz važnih dokumenata među kojima i Prijedlog Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu.
U okviru mjera spašavanja i zaštite zabilježena je evakuacija 4 porodice u općini Tuzla, zbog velikih oštećenja četiri stana izazvanih jakim olujnim vjetrom. Zabilježeno je 1.438 požara ali su to uglavnom bili požari manjeg intenziteta i na sreću nije registrovan niti jedan požar velikih razmjera. Prema podacima JP "Šume" TK DD Kladanj štete od šumskih požara u prošloj godini u šumskim gazdinstvima i privatnim šumama iznosile su nešto više od 53 hiljade KM.
U ovom Izvještaju ocijenjeno je da tokom 2008. godine značajno poboljšana efikasnost rada svih struktura civilne zaštite.

Programom rada za 2009. godinu koji je Vlada danas usvojila planirano je niz aktivnosti koje su u skladu sa zakonskim propisima i ovlaštenjima Kantonalne uprave civilne zaštite.
Osim kontinuiranog praćenja stanja zaštite od prirodnih i drugih nesreća i pripremljenosti struktura civilne zaštite i drugih subjekata čija je nadležnost spašavanje ljudi i materijalnih dobara, među planiranim aktivnostima je i izrada Plana zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program rada za izradu Plana zaštite i spašavanja.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA U 2008. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2008. godini.
Zakonskim propisima regulisano je da 30% ovih sredstava pripada kantonima u kojima se ta sredstva ostvare. Riječ je o namjenskim sredstvima i ona se mogu koristiti za pripremanje, opremanje i obuku kantonalnog štaba, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite koje organizira kanton, opremanje i osposobljavanje privrednih društava i pravnih lica kada postavljeni zadaci u ovoj oblasti nadilaze njihove materijalne mogućnosti, saniranje dijela šteta nastalih prirodnom ili drugom nesrećom i istraživačke i razvojne projekte od značaja za organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.
U 2008. godini na području Tuzlanskog kantona za potrebe zaštite i spašavanja prikupljeno je 983.060,25 KM, a u periodu 2004-2008. godina ukupno 2.853.476,74 KM.
Ovim sredstvima raspolaže Kantonalna uprava odnosno Kantonalni štab civilne zaštite.
U skladu sa propisima i usvojenim planovima u periodu 2004-2007. godina ukupno je utrošeno 558.959,64 KM, a u 2008. godini utrošeno je ukupno 39.664,52 KM.
Neutrošenih 2.257.216,78 KM preneseno je u 2009. godinu. Potrošnja i plan prihoda po ovom osnovu u 2009. godini bit će utvrđeni Planom utroška sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koji će donijeti Kantonalna uprava civilne zaštite uz prethodno pribavljeno mišljenje Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Dokumente možete pogledati ovdje

(Izvor: http://www.vladatk.kim.ba/Vlada/Informacije/2009/79_red_sjednica_Vlade_TK_260309.html)

POVRATAKGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"