Tuzla, 09.03.2009.

POPLAVE U NEKOLIKO OPĆINA TUZLANSKOG KANTONA

Uslijed obilnih kišnih padavina i topljenja snijega, u više općina Tuzlanskog kantona u periodu od 07.03.2009. do 09.03.2009. godine došlo je do izljevanja rijeka i potoka na više mjesta.
Dana 07.03.2009. godine rijeka Spreča se izlila na području općina Gračanica, Kalesija i Doboj Istok i Živinice i poplavila ukupno više od 400 hektara poljoprivrednog zemljišta. U općini Kalesija lokalni put za Gojčin, Jelovo Brdo, Zelinu i Vukovinu bio je u prekidu za sva motorna vozila. U centru općine Sapna, zbog zagušenja na odvodima, stvorilo se jezero čime je bio obustavljen promet za sva motorna vozila iz više pravaca. U MZ Rastošnica, nabujao je lokalni potok i poplavio prizemlje jednog stambenog objekta. U općini Srebrenik je došlo do izljevanja rijeke Tinje i njenih pritoka iz korita na više mjesta, što je ugrozilo veći broj stambenih objekata, posebno u naseljenom mjestu Špionica Centar. Poplavljena su dva stambena objekta u naselju Ćehaje i nekoliko pomoćnih objekata, kao i objekat PTT-a u Špionici, te nekoliko desetina hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta. Lokalni put na relaciji Špionica-Cerik je bio u prekidu.
Vodostaj na HA Modrac u 13,00 sati iznosio je 199,76 m.n.m. (kritična tačka preliva je 199,94 m.n.m.), sa tendencijom rasta od oko 2 cm/h. Ukupno isticanje kroz temeljne otvore na brani HA Modrac je iznosilo 75,9 m3/s.

Stanje na dan 09.03.2009. godine:
Općina Doboj Istok: rijeka Spreča je poplavila preko 400 hektara poljoprivrednog zemljišta. Ugroženo je 6 stambenih i 2 poslovno-privredna objekta. Ugrožena su i 4 arteška bunara iz sistema vodovoda. Nivo rijeke Spreče je u laganom porastu.
Općina Gračanica: visina vodostaja rijeke Spreče u 7,00 sati na mjernom mjestu Most za Karanovac je iznosio 410 cm, i vodostaj rijeke Spreča je trenutno u stagnaciji. Poplavljeno je oko 200 hektara poljoprivrednog zemljišta. Održana je vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite na kojoj se raspravljalo o mjerama zaštite od poplava. Nakon što se upoznao sa situacijom, a na prijedlog Općindkog štaba CZ Gračanica, Općinski načelnik je donio Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće uslijed poplava na dijelu područja općine – dolina rijeke Spreče od MZ Miričina do izlaza iz MZ Stjepan Polje. Odluka je stupila na snagu dana 09.03.2009. godine u 15,00 sati. Na sjednici Štaba CZ doneseno je još nekoliko zaključaka i to:
- da općinska komisija za procjenu šteta u roku od sedam dana nakon povlačenja vode u korito Spreče izvrši procjenu šteta i da se izvještaj dostavi Kantonalnom Štabu CZ i Federalnom Štabu CZ;
- poslije povlačenja vode izvršiti deratizaciju poplavljenog područja,
- općinske službe se stavljaju na raspolaganje građanima koji se odluče da tuže JP „Spreča“ zbog pretrpljenih šteta,
- da se pripremi zbirni izvještaj o poplavama u sprečkom polju u posljednjih 10 godina, kao polazni materijal za rasprave o ovom problemu koje će inicirati Općina Gračanica,
- da se u sve ugrožene mjesne zajednice uputi zahtjev za pojačanu kontrolu vodoopskrbnih objekata, te da se voda za ljudsku upotrebu obavezno prije upotrebe prokuha.
Uposlenici Službe za civilnu zaštitu će i dalje pratiti stanje na terenu i preduzimati odgovarajuće mjere.
Općina Kalesija: vodostaj na rijeci Spreča je u značajnom opadanju, te se rijeka povlači u svoje korito. Pod vodom je oko 450 hektara poljoprivrednog zemljišta.
Općina Sapna: rijeka Sapna se povukla u svoje korito sa tendencijom daljeg opadanja nivoa. Angažovana ja OSCZ koja je obezbjedila kamione sa utovarivačima i u toku dana su očišćeni odvodi i dio ulice na kojem su se stvorile naslage kamenja.
Općina Srebrenik: rijeka Tinja se povukla u svoje korito na području MZ Špionica.
Općina Živinice: rijeka Spreča je sa tendencijom opadanja vodostaja. Poplavljeno je oko 200 hektara poljoprivrednih površina. Poplavljeno je 5 stambenih i 2 poslovna objekta. Na području općine Živinice u naseljima Sjever 1 i Sjever 2 vodom je okruženo oko 150 stambenih objekata. Na potezu od 25-30 metara regionalnog puta 469 Živinice-Dubrave-Kalesija voda dostiže visinu od 40 cm a saobraćaj je regulisan od strane službenika MUP-a.
Stanje na HA Modrac: vodostaj na HA Modrac u 05,30 sati je iznosio 200,37 m.n.m., u 07,00 sati iznosio je 200,38 m.n.m., a u 9,00 sati vodostaj je iznosio 200,39 m.n.m. Brzina rasta vodostaja je oko 0,5 cm/h i manja je u odnosu na prethodne sate. Ukupno isticanje kroz temeljne otvore na brani HA Modrac je 123,30 m3/s.

Stanje na dan 10.03.2009. godine:
Općina Doboj Istok: rijeka Spreča se polagano povlači, i dalje je poplavljeno oko 400 hektara poljoprivrednog zemljišta i jedan arteški bunar u MZ Stanić Rijeka, te se građani snabdjevaju pitkom vodom iz alternativnih izvora. Stambeni i privredni objekti u dijelovima MZ Klokotnica i MZ Stanić Rijeka koji se nalaze između magistralnog puta M-4 i rijeke Spreče i dalje su ugroženi. Poplavljena su dva privredna subjekta i tri privatne kuće
Općina Gračanica: visina vodostaja rijeke Spreče u 9,20 sati na mjernom mjestu Most za Karanovac je iznosio 420 cm, i vodostaj rijeke Spreča je trenutno u stagnaciji. Poplavljeno je oko 170 hektara poljoprivrednog zemljišta. Pod vodom su četiri stambena objekta, od kojih je jedan neuseljen, te dva vikend objekta. Voda se postepeno povlači iz dva poplavljena privredna objekta firmi "Roading" i "Isowood".Putna komunikacija za Petrovo, koja je tokom jučerašnjeg dana bila pod vodom, danas je prohodna.
Općina Kalesija: vodostaj na rijeci Spreča je u značajnom opadanju, te se rijeka povlači u svoje korito. Pod vodom je oko 150 hektara poljoprivrednog zemljišta.Putna komunikaija Kalesija-Jelovo Brdo-Gojčin je bila u prekidu, jer je bio poplavljen podvožnjak, ali je padom nivoa vode ova komunikacija prohodna za teretna vozila.
Općina Sapna: rijeka Sapna se povukla u svoje korito sa tendencijom daljeg opadanja nivoa. Na terenu se pojavio veliki broj klizišta, vrši se račišćavanje putnih komunikacija.
Općina Živinice: rijeka Spreča se povlači u svoje korito, poplavljeno je oko 100 hektara zemljišta. Svi putni pravci su prohodni.
Stanje na HA Modrac: vodostaj na HA Modrac u 07,00 sati je iznosio 200,49 m.n.m., u 09,00 sati iznosio je 200,50 m.n.m., brzina rasta vodostaja je oko 0,5 cm/h. Očekuje se da će do prestanka rasta vodostaja doći u večernjim satima.

Stanje na dan 11.03.2009. godine:
Općina Doboj Istok: Rijeka Spreča se još uvijek nije povukla, uposlenici Službe za civilnu zaštitu prate stanje na terenu i u slučaju potrebe će preduzimati odgovarajuće mjere.
Općina Gračanica: visina vodostaja rijeke Spreče u 7,00 sati na mjernom mjestu Most za Karanovac je iznosio 420 cm. I dalje je poplavljeno oko 170 hektara poljoprivrednog zemljišta i četiri stambena objekta. Svi putni pravci su prohodni.
Općina Kalesija: Pod vodom je još oko 100 hektara poljoprivrednog zemljišta. Na lokalnom putu Kalesija-Jelovo Brdo-Gojčin u podvožnjaku je 30 cm. Prolaz je dozvoljen samo za teretna vozila.
Općina Živinice: Poplavljeno je oko 100 hektara zemljišta. Svi putni pravci su prohodni.
Stanje na HA Modrac: vodostaj na HA Modrac u 07,00 sati je iznosio 200,49 m.n.m., i u laganom je opadanju.

Uposlenici Općinskih službi civilne zaštite redovito prate stanje na terenu, te razmjenjuju informacije sa Kantonalnim operativnim centrom civilne zaštite, izvještavaju Općinske načelnike, komandante Općinskih štabova, preduzeća ugrožena od poplava i stanovništvo.

 

Fotografije (izvor: www.srebrenik.ba)  
Poplavljene dvije kuće u Ćehajama
Poplavljen je i put za Cerik
   
Fotografije (izvor: www.zivinice.ba)  
Poplavljena kuća i imanje Matije Miškića
Pod vodom bila i prva etaža salona Malagić
   
Fotografije (izvor:www.opcina-gracanica.ba)  

 

POVRATAKGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"