Tuzla, 10.04.2009.

PRIJEM DELEGACIJE DRŽAVNOG MINISTARSTVA SIGURNOSTI - SEKTOR ZA CIVILNU ZAŠTITU
I FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

Dana 10.04.2009. u radnoj posjeti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona boravila je delegacija Državnog ministarstva sigurnosti - Sektora za civilnu zaštitu i Federalne uprave civilne zaštite. Posjeta je upriličena radi sagledavanja stanja u sistemu zaštite i spašavanja na području TK, unapređenja suradnje na svim razinama i razvoja i jačanja sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na nivou BiH.

Delegaciju Ministarstva sigurnosti BiH su sačinjavali:
- Samir Agić, pomoćnik ministra za civilnu zaštitu,
- Milivoje Popović, šef odsjeka za međunarodnu saradnju i koordinaciju,
- Idriz Brković, šef odsjeka za strateško planiranje, mjere zaštite i spašavanja
- Samir Huseinbašić, šef odsjeka za strukturu i obuku

Delegaciju Federalne uprave civilne zaštite sačinjavali su:
- Alija Tihić, direktor Federalne uprave civilne zaštite
- Mirsad Teskeredžić, pomoćnik direktora za operativno planiranje, mjere zaštite i spašavanja i vatrogastvo

Prijemu je kao domaćin, osim predstavnika Kantonalne uprave civilne zaštite, prisustvao komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite Sead Mujanović.

Iako su stvorene sve normativne pretpostavke, donesen krovni zakon o spašavanju ljudi i imovine, usklađeni entitetski i kantonalni zakoni, uspostavljen poseban odjel u Ministarstvu sigurnosti BiH, naša zemlja još uvijek nije spremna da kvalitetno odgovori u slučaju moguće velike nesreće ili katastrofe, poput nedavne serije zemljotresa u Italiji. Zakon tek treba provesti odnosno da treba opremiti službe zaštite i spašavanja.
Sagledavajući stanje u sistemu zaštite i spašavanja u BiH, pa tako i Tuzlanskom kantonu, predstavnici kantonalnog, federalnog te državnog nivoa vlasti u BiH, na današnjem sastanku, konstatovali su da BiH još puno toga treba da uradi kako bi se sistem zaštite doveo na nivo, koji bi u narednim godinama mogao da odgovori svim zahtjevima koje prirodne i druge nepogode mogu da izazovu.

"Sistem civilne zaštite u BiH za sada se ne bi mogao nositi i odgovoriti zahtjevima u slučaju većih zemljotresa kakav se nedavno dogodio u Italiji, te je Ministarstvo sigurnosti BiH potpisalo bilateralne sporazume sa drugim državama koje bi u tom slučaju mogle pomoći. U ovom momentu imamo potpisane bilateralne sporazume sa Hrvatskom, Crnom Gorom, Makedonijom, radi se i na završnim aktivnostima potpisivanja sporazuma sa Rusijom i Bugarskom, a započeli su pregovori sa Srbijom", kazao je Samir Agić, pomoćnik ministra za civilnu zaštitu u BiH.

"Doneseni su: federalni plan i procjena ugroženosti, a Vlada Federacije BiH je donijela i određene uredbe koje se tiču formiranja službi i jedinica za zaštitu i spašavanje, koje bi u toku ove godine trebale biti u potpunosti opremljene. Na proljeće očekujemo da realizujemo i jednu zajedničku vježbu svih organizovanih snaga civilne zaštite sa oružanim snagama. U nerednih mjesec dana Dom naroda trebao bi usvojiti i Zakon o protivpožarnoj zaštiti i vatrogastvu, čime bi sistem Civilne zaštite u FBiH bio potpuno uvezan", istako je Alija Tihić, direktor Federalne uprave civilne zaštite.

"U ovom trenutku nismo kvalitetno opremljeni i organizirani, ali očekujem da ćemo uz pomoć entitetske uprave te formiranjem Sektora zaštite i spašavanja na nivou države, biti u prilici da ovaj sistem podignemo na veći nivo", istakao je Zdenko Tadić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona.

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"