Tuzla, 04.04.2011.

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV MINA

Sukladno odluci Organizacije ujedinjenih nacija, 4. april se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv mina. Problem postojanja mina u svijetu trenutno pogađa 68 zemalja, među kojima jedno od vodećih mjesta zauzima Bosna i Hercegovina. Pored masovnog strdanja i ranjavanja civilnog stanovništva, problem postojanja zaostalih mina direktno utiče i na ekonomski razvoj zemlje koja je bila zahvaćena ratom.
Prema zvaničnim podacima u cijelom svijetu je položeno preko 110 miliona kopnenih mina. Od 1975. godine širom svijeta od eksplozija mina osakaćeno je ili ubijeno preko milion ljudi. Statistički podaci govore da je polaganje mina 25 do 100 puta brže nego uklanjanje istih.
Sve negativne posljedice koje su prozrokovane proizvodnjom i upotrebom pješadijskih mina ozbiljnije su shvaćene tek 90 godina, kada su svjetske humanitarne organizacije digle svoj glas u borbi protiv ovog zla svjetskih razmjera. U to su se doba mine naveliko proizvodile, i posjedovale su ih sve vojske na svijetu. Tada je shvaćeno kako bi nastavak proizvodnje i širenja trgovine doveo do katastrofe sa nesagledivim posljedicama.
U decembru 1997. godine predstavnici mnogih zemalja potpisali su Konvenciju o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje, uvoza i izvoza protupješadijskih mina te o njihovom uništavanju. Konvencija je poznata pod nazivom Otavski sporazum. Međutim, mnogi izražavaju svoju rezerviranost kada je u pitanju potpuno provođenje odredbi ove Konvencije. Naime, opće je poznato da Rusija i Mijanmar (bivša Burma) kao i neke nedržavne skupine još uvijek koriste ove mine.
Bosna i Hercegovina je minama najkontaminiranija zemlja u Evropi. Pretpostavlja se da je još uvijek preko 3,5% teritorija BiH i dalje prekriveno minama i da preko 900.000 ljudi je ugroženo minama ili NUS-om.
Deminiranje kontaminiranih površina odvija se veoma usporenim tempom i u direktnoj je ovisnosti od raspoloživih finansijskih sredstva izdvojenih za ove namjene. Slabljenje interesa stranih donatora za problem mina u BiH obavezuje domaće organe vlasti u značajnije uključivanje u obezbjeđivanje finansijskih sredstava za deminiranje.
Od 1996. godine do danas u BiH od mina je stradalo 1.636 osoba. Na području Tuzlanskog kantona od kraja rata bilježimo preko 200 nesreća u kojima je smrtno stradalo 109, a teže i lakše su ozlijeđene 123 osobe.
Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv mina u BiH je od posebnog značaja i važnosti. U obilježavanje ovoga Dana uključene su organizacije kao što su Međunarodni crveni križ, Centar za uklanjanje mina u BiH, UNICEF, UNDP, UNICEF, EUFOR, ITF, Ministarstvo civilnih poslova u BiH i dr.


Zapamtite, mina je najgori izum čovječanstva.

Benedin Pejić, stručni savjetnik za deminiranje i NUS-a

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"