Banovići, potpisan ugovor o deminiranju

Nakon potpisanog sporazuma sa Ambasadom Japana o dodjeli grant sredstava Općina Banovići je za poslove deminiranja izdvojila sredstva u vrijednosti od 300.000 KM. Općinski Načelnik je poduzeo sve neophodne aktivnosti kako bi se što prije pokrenula implementacija projekta deminiranja u MZ Treštenica, naselje Mihajlovići.

Nakon provedenog postupka javne nabavke kao najpovoljniji ponuđač izabrana je firma „Derim“ iz Orašja, te je ovih dana i potpisan ugovor sa pomenutom firmom. Vrijednost ugovora za realizaciju ovog projekta je 140.000 KM , a ovih dana očekuje se i početak izvođenja radova.
Cilj ovakvih projekata jeste da se lokalnom stanovništvu obezbjede uslovi za obrađivanje novih površina koje su tokom rata bile poprište sukoba. Na taj način će se podstaknuti ekonomski razvoj i povećati poljoprivredna aktivnost na području Banovića. Pored toga, povećat će se sigurnost građana.

(www.opcina-banovici.com.ba)

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"