RB

ID

DEM

LOKACIJA-NAZIV PROJEKTA OPĆINA

PM

AKCIJA

POVRŠINA
IZVOĐAČ

POČETAK

RADOVA

ZAVRŠETAK

RADOVA

UKUPNO

ZAVRŠENO

1
12598
Avramovina-Porebrice Gradačac
TI
NPA
03.03.09
20.05.09
92.080,00
2
12599
Avramovina-Vučkovci Gradačac
TI
NPA
03.03.09
23.04.09
98.947,00
3
11398
Avramovina 3/1 Gradačac
čišćenje
NPA
03.03.09
23.04.09
28.611,00
4
12607
Prelovina 6,7,8 Sapna
čišćenje
15.123,00
CIDC
16.03.09
5
12465
Markovići - Careva kuća Kalesija
TI
KUCZ
17.03.09
06.05.09
9.000,00
6
12604
Obala i korito rijeke Spreče 2 Gračanica
TI
Reaseuro
19.03.09
01.04.09
15.111,00
7
12543
Trapala Jelovača Lukavac
čišćenje
Stop mines
23.03.09
14.05.09
16.287,83
8
12484
Vida 2A Lipovci Gradačac
TI
40.401,56
OS BiH
01.04.09
9
12610
Mehmedovići-Hemlijaši Kalesija
čišćenje
BH Demining
01.04.09
20.04.09
34.000,00
10
12535
DV 10 kV - T brdo Teočak
TI
Pro Vita
02.04.09
21.04.09
7.560,00
11
12624
VB Kozlovac 1c Tuzla
TI
73.047,00
OS BiH
02.04.09
12
12605
Obala i korito rijeke Spreče 5 Gračanica
TI
Reaseuro
06.04.09
20.04.09
15.447,00
13
12606
MZ Stanić Rijeka - Komarevac Doboj Istok
TI
Pro Vita
07.04.09
20.04.09
10.237,00
14
12597
Nezuk Potkućina 2 Sapna
TI
Pro Vita
08.04.09
20.04.09
8.703,00
15
12641
Pelemiši 1 Kladanj
TI
Detektor
09.04.09
15.05.09
28.989,00
16
12630
Tabaljka kovačevići Sapna
čišćenje
CIDC
13.04.09
28.04.09
1.456,00
17
12623
Kovačica groblje Tuzla
čišćenje
CIDC
14.04.09
20.05.09
14.989,00
18
12618
Obala i korito rijeke Spreče 10 Gračanica
TI
UEM
17.04.09
05.05.09
44.205,00
19
12605
OŠ Tursunovo brdo Teočak
TI
46.354,00
Pro Vita
21.04.09
20
12627
Poljašnica put i okućnice Tuzla
čišćenje
13.409,31
CIDC
04.05.09
21
12534
Kazin Tuk I Kalesija
TI
162.003,31
KUCZ
04.05.09
22
12642
Vučinovići Kladanj
TI
29.995,00
Detektor
04.05.09
23
12616
Međunarodni aerodrom TZ Tuzla
TI
53.042,00
OS BiH
04.05.09
24
12661
Tramošnica-Liporašće IV Gradačac
TI
30.840,50
Detektor
14.05.09
U K U P N O  
464.215.68
425.622,83

 

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"