ITALIJANSKA DELEGACIJA U POSJETI
VLADI TUZLANSKOG KANTONA

U povodu otvaranja Međunarodnog civilnog centra civilne zaštite u Gračanici u posjeti Vladi Tuzlanskog kantona danas je boravila delegacija iz Italije.

Projekat otvaranja Međunarodnog centra civilne zaštite ima dva cilja: prvi je da se stvori zajednička struktura civilne zaštite za svih pet opština koje participuraju u projektu, a drug je da se kroz zajedničko djelovanje tih opština pomogne u prevazilaženju problema proisteklih iz rata.

„Kako je rijeka Spreča u proteklom ratu bila linija razdvajanja, nakon rata na ovom području ostao je veliki broj neuklonjenih ubojnih sredstava koji sada predstavljaju veliku prepreku regulaciji toka rijeke i preveniranju plavljenja okolnog područja.“ Istakao je nadanašnjem sastanku Zdenko Tadić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite.

Imajući u vidu ovu povezanost deminiranja s jedne strane i zaštite i regulacije vodotoka, kao ekološkog projekta gosti iz Italije su istakli da bi se određeni dio sredstava za deminiranje mogao dobiti i iz fondova koji se bave zaštitom vodotoka, odnosno životne sredine u cjelosti.

„Projekat je rezultat saradnje provincije Arezzo i Ministarstva vanjskih poslova Italije, te Međunarodnog fonda solidarnosti i ima za cilj da spoji zvanične institucije i jedan volonterski sektor u model, koji je u Italiji već dugo godina aktivan, a koji bi trebao da bude implementiran i u dolini rijeke Spreče. Ovaj model predviđa jaču saradnju institucija i volonterskog sektora, kako bi se educirani građani, u sitacijama kada zvaničnim strukturama to treba, na primjer u slučajevima poplave, zemljotresa i sl., mogli uključiti i do određene mjere samozaštititi, te na taj način pomoći institicijama da što adekvatnije reaguju.“ Rekao je Vincenzo Cessarelli, predsjednik Provincije Arezzo iz Italije.

Kako bi se praktično pokazao značaj ove saradnje, ali i saradnje provincije Arezzo i opština Lukavac, Gračanica, Doboj Istok, Petrovo i Doboj, krajem mjeseca septembra ove godine planirano je i održavanje vježbe u okvirima civilne zaštite.

Današnjem sastanku u ime Vlade Tuzlanskog kantona osim direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Zdenka Tadića prisustvovao je i Ministar finansija TK Sead Bećirović, a pored predsjednika provincije Arezzo iz italije, gospodina Ceccarelli-a delegaciju iz Italije činili su savjetnik predsjednika Angelo Maria Cardone, direktor sektora za civilnu zaštitu Nikola Visi, ekspert za civilnu zaštitu Paolo Emilio Cherubini i koordinator projekta Francesco Baroni.


(www.vladatk.kim.ba)

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"