P O Z I V
NA 1. SASTANAK DIREKTORA KUCZ
SA RUKOVODIOCIMA OPĆINSKIH SLUŽBI CIVILNE ZAŠTITE
U 2009. GODINI

Za sastanak je predviđen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izvod iz zapisnika sa 5. redovnog sastanka (Izvjestilac: Ljiljana Pavljašević)

2. Informacija o donešenim dokumentima:

a) Okvirni Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH. (Izvjestilac: Izudin Karić)
b) Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijlnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na TK (Izvjestilac: Izudin Karić)
c) Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području TK za period 2008. – 2009. godina. (Izvjestilac: Mesud Tanović)

3. Odluka o kriterijima za dodjelu pomoći općinama iz neutrošenih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. (Izvjestilac: Zdenko Tadić)

4. Deminiranje:

a.) Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uklanjanja neeksplodiranih ubojitih sredstava u 2008. godini (Izvjestilac: Benedin Pejić)
b.) Lista prioroteta deminiranja u 2009. godini za područje TK (Izvjestilac: Zdenko Tadić)
c.) Informacija o realizaciji Memoranduma sufinanciranog deminiranja iz 2008. godine i planovima u 2009. godini (Izvjestilac: Zdenko Tadić)
d.) Informacija o rezltatima deminiranja u 2009. godini (Izvjestilac: Benedin Pejić)

5. Informacija o aktivnostima u borbi protiv zaraznih bolesti životinja:

a.) Bruceloza (Izvjestilac: Mesud Tanović)
b.) Influenca A H1N1 (Izvjestilac: Mesud Tanović)

6. Odgovori na dopise iz FUCZ

7. Potrošnja prikupljenih sredstava za izradu i održavanje skloništa (Izvjestilac: Izudin Karić)

8. Tekuća pitanja


Sastanak će se održati u KUCZ u srijedu, 27.05.2009. godine u 09,00 sati

DIREKTOR

Zdenko Tadić

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"