Tuzla, 13.05.2009. godine

Skupština Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o radu Kantonalne uprave za civilnu zaštitu

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila Odluku o kriterijima za dodjelu pomoći općinama iz neutrošenih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

U nastavku 43. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona prihvaćen je Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite i pregled aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona za 2008. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona na svojoj 86. redovnoj sjednici razmatrala je prijedlog i usvojila Odluku o kriterijima za dodjelu pomoći općinama iz neutrošenih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"