ZAVRŠENO DEMINIRANJE PROJEKTA "OBALA I KORITO RIJEKE SPREČE 10"

Dana 05.05.2009.godine, Deminerska organizacija “Udruženje za eliminaciju mina - UEM” iz Sarajeva završila je projekat deminiranja ”Obala i korito rijeke Spreče 10” ukupne površine od 44.204,92 m2.
Radi se o projektu I kategorije sa Općinske liste prioriteta deminiranja i tehničkog izviđanja za područje Donje Lohinje, Općina Gračanica. Na zadatku je bila angažovana jedna mašina tipa ”HERKULES”, dva manuelna tima od 14 deminera i dvije prege (prega je tim kojeg čine kerovođa i pas za otkrivanje eksploziva - mina).
Sa ovim projektom ukupna deminirana površina na području općine Gračanica iznosi 281.547,00 m2, a od toga 175.049,73 m2 se odnosi na Obalu i korito rijeke Spreče.
Projekat je finansiran iz sredstava budžeta općine Gračanica (26.000,00 KM), Vlade Tuzlanskog kantona - Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla (26.000,00 KM) i Internacionalnog fonda povjerenja za deminiranje i pomoć žrtvama od mina Republike Slovenije putem donatorskih sredstava Vlade Sjedinjenih Američkih država (78.510,00 KM).
Na svečanoj primopredaji deminiranog terena, pored predstavnika izvođača radova, gospodina Mustafe Kadribegovića prisustvovali su: Općinski načelnik općine Gračanica, gospodin Nusret Helić, šef općinske službe CZ, gospodin Mustafa Bajić, Direktor Kantonalne uprave CZ Tuzla, gospodin Zdenko Tadić, pomoćnik direktora Kantonalne uprave CZ Tuzla, gospodin Mesud Tanović, predsjednik vijeća MZ Donja Lohinja, gospodin Šestan Husejn i predstavnici Televizije Tuzlanskog kantona i Radio Gračanice.

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"