DODJELA POMOĆI OPĆINAMA

Tuzla, 18.08.2009. godine

Na prijedlog KUCZ, Vlada Tuzlanskog kantona je na dana 21.05.2009. godine donijela Odluku o kriterijima za dodjelu pomoći općinama iz neutrošenih sredstava posebne naknade od prirodnih i drugih nesreća. KUCZ je izvršila prikupljanje i obradu zahtjeva za pomoć, te predložila Kantonalnom štabu CZ dodjelu sredstava općinama. Kantonalni štab je dao saglasnost da se iz neutrošenih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća izdvoje sredstva za:

a) Saniranje dijela šteta nastalim prirodnim i drugim nesrećama

1.
Općina Banovići, za saniranje šteta od klizišta
80.000 KM
 
2.
Općina Doboj Istok, za saniranje šteta od poplava i klizišta
60.000 KM
 
3.
Općina Gračanica, za saniranje šteta od poplava i klizišta
60.000 KM
 
4.
Općina Gradačac, za saniranje šteta od klizišta
80.000 KM
 
5.
Općina Kalesija, za saniranje šteta od klizišta
60.000 KM
 
6.
Općina Kladanj, za saniranje šteta od klizišta
80.000 KM
 
7.
Općina Lukavac, za saniranje šteta od polava i klizišta
80.000 KM
 
8.
Općina Sapna, za saniranje šteta od klizišta
80.000 KM
 
9.
Općina Srebrenik, za saniranje šteta od klizišta
60.000 KM
 
10.
Općina Živinice, za saniranje šteta od poplava i klizišta
60.000 KM
 
U K U P N O
700.000 KM
 

b) Provođenje preventivnih mjera

1.
Općina Gračanica, čišćenje vodotoka
10.000 KM
 
2.
Općina Kalesija, sanacija odvodnih kanala i korita rijeke Spreče
10.000 KM
 
3.
Općina Tuzla, regulacija korita rijeke Jale u G. Tuzli i Slavinovićima
130.000 KM
 
4.
Općina Živinice, za saniranje šteta od poplava i klizišta
60.000 KM
 
U K U P N O
210.000 KM
 

c) Sufinansiranje projekata deminiranja

1.
Općina Banovići, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Tuzla i Živinice (prema odobrenim projektima i raspoloživim sredstvima u budžetu općine)
U K U P N O
150.000 KM
 

d) Opremanje struktura civilne zaštite

1.
Općine Tuzlanskog kantona
(za nabavku kompleta računarske opreme za obuku struktura - opremu će nabaviti i podijeliti KUCZ)
U K U P N O
40.000 KM
 

e) Rekapitulacija

1.
Saniranje dijela šteta nastalim prirodnim i drugim nesrećama
700.000 KM
 
2.
Provođenje preventivnih mjera
210.000 KM
 
3.
Sufinansiranje projekata deminiranja
150.000 KM
 
4.
Opremanje struktura civilne zaštite
40.000 KM
 
U K U P N O
1.100.000 KM
 


Odobrena sredstva su namjenskog karaktera i općine su dužne podnijeti pisani izvještaj o njihovoj potrošnji u skladu sa odlukom, koju će za dodjelu odobrenih sredstava uraditi direktor KUCZ.

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"