Tuzla, 23.10.2009. godine

Na osnovu člana 10. Odluke o formiranju Kantonalnog štaba civilne zaštite kao stručno operativnog tijela Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj:01/04), upućujem Vam

P O Z I V
NA 5. REDOVNU SJEDNICU
KANTONALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE U 2009. GODINI

DNEVNI RED

  1. Izvod iz zapisnika sa 4. redovne sjednice KŠCZ u 2009. godini
    (Izvjestilac: Zdenko Tadić,direktor KUCZ)
  2. Informacija o stanju bruceloze na području Tuzlanskog kantona, dosadašnjim aktivnostima i prijedlogom mjera
    (Izvjestilac: Jasmin Ferizbegović, predsjednik stručne komisije)
  3. Informacija o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji na području TK u vezi influnce tipa A (gripe H1N1)
    (Izvjestilac:Nermina Mehinović, direktor Zavoda za javno zdravstvo TK)
  4. Tekuća pitanja.

Sastanak će se održati u sali za sjednice Vlade TK u srijedu, 28.10.2009. godine u 16,00 sati.

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"