20/10/2009 - Poziv na primopredaju deminiranog terena na zadatku "MZ Treštenica 1A"
na području općine Banovići

Dana 21.10.2009. (četvrtak) u 11,00 sati biće izvršena ceremonija primopredaje deminiranog terena na zadatku "Treštenica 1A" na području općine Banovići. Ukupno je deminirana površina terena od 12.884 m2, čime su stvoreni uvjeti za obnovu porodičnih kuća i povratak stanovništva koje je ranije živjelo na ovim prostorima.
Na zadatku su pored pripadnika Kantonalne uprave civilne zaštite za deminiranje uklanjanje NUS-a bili angažovani PLANT - mašinski i POEK tim Federalne uprave civilne zaštite.

Ceremonija primopredaje deminiranog terena lokalnim organima vlasti biće održana u četvrtak, 22.10.2009. godine sa početkom u 11,00 sati.

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"