ODRŽANA VJEŽBA „Pomoć u nesrećama – Spreča 2009."

Vježba međunarodnog karaktera „Pomoć u nesrećama – Spreča 2009.“ u kojoj su učestvovale ekipe civilne zaštite iz općina Gračanica, Lukavac, Doboj Istok, Petrovo i Doboj, predstavnici i ekipe italijanske provincije Arezzo, italijanske kooperacije za razvoj sa sjedištem u Sarajevu i Savjet provincije Arezzo za volonterizam Civilne zaštite, uspješno je završena u nedjelju, 04.10. 2009. godine. Trodnevna vježba civilne zaštite pet općina sa područja sliva rijeke Spreče je organizovana sa ciljem da se provjere materijalni i ljudski potencijali civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i volontera koji učestvuju u sistemu zaštite i spašavanja kroz pružanje pomoći stanovništvu u slučaju elementarnih i drugih nesreća, izazvanih prirodnim i ljudskim faktorima.

Vježba je organizovana na prostoru svih pet navedenih općina s obje strane Spreče. Tokom vježbe simuliranu su situacije na terenu:

Na prvoj vježbi, 03. 10. 2009. u ranim jutarnjim satima razrađena je situacija gašenja šumskog požara i spašavanja unesrećenih kampera koji su zanoćili u šumi Lipovače - Lugovi koja se nalazi u MZ Sočkovac, opština Petrovo. U ovoj vježbi, pored snaga iz opštine Petrovo, učestvovale su snage iz općine Gračanica (TVJ Gračanica i Služba medicinske pomoći Doma zdravlja u Gračanici), snage iz Doboja (TVJ Doboj ) i volonteri iz 5 navedenih općina-opština i Italije sa svojim snagama i sredstvima.

U drugoj vježbi, održanoj 03. 10. 2009. godine u 10:00 sati razrađena je situacija spašavanja 2 lica iz prevrnutog čamca u jezeru Modrac, u kojoj su se uvježbavale snage CZ iz Lukavca.

Na trećoj vježbi, održanoj istog dana u 12:00 sati u Maloj Brijesnici - Doboj Istok, započela je potraga za nestalim turistom. U ovoj vježbi, pored snaga iz Doboj Istoka, angažovani su volonteri iz 5 općina i Italije i strukture civilne zaštite Doboj Istoka.

Četvrta i peta vježba, izvedena u 14:00 sati u Poljicima,opština Doboj, je bila, ustvari, simulacija sprečavanja ekološkog incidenta (onemogućavanje ulaska naftne mrlje u rijeku Bosnu) i spašavanje unesrećenih u saobraćajnom udesu. U ovoj situaciji, pored snaga iz Doboja, angažovane su snage i sredstva iz Doboj-Istoka, volonteri 5 općina i strukture civilne zaštite i volonteri iz Italije.

Šesta vježba, održana u Gračanici, bila je simulacije spašavanja unesrećenih u minskom polju. Vježba je izvedena na obali rijeke Sokoluše u blizini Sportske dvorane Luke u Gračanici. Počela je prijavom minoincidenta Službi za civilnu zaštitu pri Općinskom štabu civilne zaštite od strane jednog mještanina koji je vidio ulazak dvoje maloljetne djece u površinu za koju se znalo da je minirana i čuo eksploziju. Općinski štab civilne zaštite zatražio je angažovanje "B" TUN tima Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla - deminera na izvlačenju nastradalih, kao i Službu medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica na pružanju medicinske pomoći unesrećenim i patrolu Policijske stanice Gračanica koja je izvršavala zadatke na osiguravanju uslova za rad ovih ekipa. Sve pozvane snage su u najkraćem mogućem roku pristupile mjestu nesreće i od rukovodioca akcije spašavanja (član opŠCZ) tražile informacije o situaciji na terenu i raspoređivanju jedinica na zadatku spašavanja. Nakon što je vođa "B TUN tima saznao najvažnije informacije o incidentu izdao je naređenje svom timu da pristupi izradi najkraće staze do povrijeđenih u minskom polju, pronalazeći i uklanjajući mine koje su tu bile postavljene. Povrijeđeni su davali znakove života jer su se čuli jauci i dozivanje u pomoć. Patrola policije je bila zadužena za osiguranje lokacije kako bi spriječili ulazak na rizičnu površinu i osigurali sigurnost drugih lica, slučajnih prolaznika i ostalih članova ekipe, sanitetsko vozilo Doma zdravlja, zajedno sa medicinskom ekipom je bilo u stanju pripravnosti kako bi se pružila neophodna medicinska pomoć unesrećenima nakon što ih demineri izvuku na sigurnu površinu. Rukovodilac akcije spašavanja je koordinirao rad ekipa i o toku akcije spašavanja konstantno obavještavao rukovodstvo vježbe. Pošto je napravljen prolaz kroz minsko polje do povrijeđenih, demineri su ih na nosilima iznijeli na prostor na koji je mogla doći ekipa medicinske pomoći koja je pružila prvu pomoć unesrećenima i prevezla ih do poljske bolnice koja je osposobljena u italijanskom baznom kampu. Jedno lice je zadobilo teške povrede u predjelu stomaka i u životnoj je opasnosti, dok je drugo imalo prelom potkoljenične kosti i nije životno ugroženo (povrede je vrlo vješto i uvjerljivo izradio medicinar Izudin Okić). Nakon izvlačenja nastradalih, demineri su pretražili dio sumnjive površine i pronašli dvije mine PMR-2A i PMA-2, a ostali dio rizične površine je obilježen sigurnosnim tablama i trakom nakon čega će biti kandidovan BH MAC-u za projekat deminiranja. Kada se deminirani prolazi i obavljeno spašavanje nastradalih, rukovodilac akcije je objavio da je akcija - vježba uspješno završena. Simulaciju i njeno izvođenje pratio je veliki broj građana i drugih učesnika u vježbi, a najviše pitanja vođi "B" TUN tima nakon akcije postavili su gosti iz Italije, koji ovaj vid nesreće u svojoj zemlji nemaju priliku vidjeti.

Na sedmoj vježbi održanoj sutradan dana 04.10.2009.godine u 09:00h sati u Drugoj osnovnoj školi Gračanica razrađena je situacija evakuacije i spašavanja učenika iz zapaljene škole, gašenje požara i odimljavanje prostorija škole. Prema scenariju, u Drugoj osnovnoj školi, dok su u školi bila dva odjeljenja učenika i 5 nastavnika, izbio je požar koje je primijetio kućni majstor i o tome obavijestio direktora koji je istovremeno naredio evakuaciju djece i nastavnika sa mjesta nesreće. O izbijanju požara je obaviješten i Općinski štab civilne zaštite koji je, nakon procjene situacije hitno zatražio pokretanje TVJ Gračanica, Službe medicinskih ekipa Doma zdravlja i jedinica Policijske stanice Gračanica, koja je imala zadatak zaustaviti saobraćaj ulicom pored škole i preusmjeriti ga drugim ulicama, da bi se obezbijedio rad vatrogasaca i drugih učesnika u spašavanju. U akciju spašavanja uključeni su i volonteri OOCK Gračanica, domaći-opšti volonteri i volonteri PPZ-e 5 općina, kao i volonteri civilne zaštite iz Italije. Požar je simuliran dimnim efektima, a scenario je pretpostavljao da su dva učenika zarobljena dimom i vatrom u drugom dijelu škole i nisu evakuisana sa ostalim učenicima. Zbog toga je prvi zadatak TVJ Gračanica, po pristizanju na lice mjesta bio potraga i spašavanje učenika koji su ostali u školskoj zgradi, a po njihovom pronalaženju i iznošenju iz zapaljene škole, pristupilo se gašenju požara. Akcijom spašavanja i gašenja rukovodio je Komandir TVJ Gračanica. Spašavanje i izvlačenje učenika iz zadimljene škole vatrogasci su morali izvesti sa izolacionim aparatima, a učenici su imali opekotine i respiratorne smetnje, izazvane uticajem dima. Nakon izvlačenja, spašeni učenici predati su medicinskim ekipama volontera i Službi medicinske pomoći Doma zdravlja. Pošto im je ukazana prva pomoć, prevezeni su u bolnicu u baznom kampu. Međutim, aktivnost vatrogasaca nije bila završena gašenjem požara, već je izvršeno i odimljavanje prostorija škole kako bi se što više dima izvuklo napolje. U ovoj simulaciji učestvovao je veliki broj spasilaca, od vatrogasaca, medicinara volontera, policije i drugih koji su dali svoj doprinos da simulacija izgleda uvjerljivo i da se uspješno završi. Na kraju vježbe obavljena je smotra svih učesnika koju su izvršili Općinski načelnik i Komandant jedinice civilne zaštite Italije Paolo Cherubini.

Svim simulacijama iz međuopćinskog centra u Gračanici uz pomoć članova OpŠCZ-a 5 općina rukovodilo je rukovodstvo vježbe sastavljeno od komandanata i načelnika OpŠCZ-a Gračanica (Nusret Helić i Mustafa Bajić), Lukavac (Dževad Mujkić i Amir Sejdinović, Doboj Istok (Mehmed Mehinović i Sulejman Delić), Doboj (Obren Petrović i Slobodan Mićić) i Petrovo (Zoran Blagojević i Vlado Simić), direktor KUCZ Tuzla (Zdenko Tadić), načelnik RCRU CZ RS-e u Doboju (Vlado Đuranović) te predstavnik provincije Arezzo (Paollo Emilio Cherubini i Rikardo Bufoni) i predstavnik UTL-a Marco Chimenton). U svim izvršenim simulacijama rukovodstvo i učesnici vježbe pokazali su zavidno stanje i osposobljenost u provođenju mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Vježbom su provjerene mogućnost općinskih organa vlasti i međusobna koordinacija općina potpisnica Sporazuma o koordiniranom djelovanju u sprovođenju mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Težište vježbe je na provjeri sistema osmatranja i uzbunjivanja, procjeni situacije i postupku donošenja odgovarajućih odluka.

Na završnoj svečanosti, održanoj u Međuopćinskom štabu CZ u Gračanici, učesnicima je priznanja i certifikate uručio ambasador Italije u BiH, Rajmondo de Kardona.

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"