18/11/2009 - Primopredaja dva deminirana projekta, "Obala i korito rijeke Spreče 9" i "Obala i korito rijeke Spreče 13"


Kompanija Mekem iz Sarajeva i BH MAC-ov ured u Tuzli izvršili su primopredaju dva deminirana projekta Obala i korito rijeke Spreče 9 i Obala i korito rijeke Spreče 13 ukupne površine 14.903,00 m2. Primopredaja je upriličena u srijedu 18. 11. 2009. godine.

Radovi na ovom projektu započeli su 27.10.2009. godine , a radi se o projektima I kategorije sa liste prioriteta deminiranja i tehničkog izviđanja za područje općine Gračanica, čije radove su uspješno završili uposlenici firme Mekem BH iz Sarajeva. Sa ovim projektom na području općine Gračanica ukupno je deminirano 321.710,00 m2, a od toga 197.896,00 m2 se odnosi na deminirane projekte obale i korita rijeke Spreče. Radove deminiranja na cjelokupnom projektu I kategorije izvodi firma Mekem BH iz Sarajeva, a projekti su finansirani iz sredstava UNDP – Švedska.

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"