Saopštenje za javnost Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK u povodu predstojećeg blagdana Kurban bajrama

Poštovani građani,

S obzirom da se približava jedan od najvećih muslimanskih blagdana Kurban Bajram i da većina Bošnjaka muslimanske vjeroispovjesti prakticira klati kurbane, osjećamo za obavezu da Vas sve zajedno upozorimo na nekoliko neophodnih radnji koje bi ste trebali izvršiti prije pristupanja samom činu klanja kurbana, a to su:

1. Prilikom kupovine kurbana nastojati isti kupovati od provjerenih domaćih stada, nad kojima je izvršeno dijagnostičko ispitivanje na brucelozu i stada koja posjeduju ušne markice i svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja, a ne od nomada;
2. Za grla koja nisu dijagnosticirana na brucelozu i koja nemaju ušne markice i svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja, obavezno izvršiti veterinarski nadzor u nadležnoj veterinarskoj stanici o opštem zdravlju kurbana, odnosno životinje koja se kolje;
3. Klanje i sve ostale radnje vezane za klanje kurbana nastojati obavljati u uslovnim prostorijama uz maksimalno obezbjeđenje minimalnih sanitarnih uslova.
4. Obzirom da se ove godine počelo sa vakcinacijom malih preživara i da sve životinje moraju biti vakcinisane protiv bruceloze upozoravamo da se obrati pažnja na to da svaka vakcinisana životinja mora biti obilježena sa dvije ušne markice i to identifikacijskom ušnom markicom na kojoj je identifikacijski broj i sa trouglastom ušnom markicom žute boje na kojoj je oznaka V (vakcinisano) i godina kada je vakcinacija provedena (2009). Vakcinisane životinje (ovce) se ne mogu stavljati u promet dvije sedmice od urađene vakcinacije , a meso vakcinisanih životinja se ne može upotrebljavati tri mjeseca od sprovedene vakcinacije iz razloga dok životinja ne stekne imunitet.
Ukoliko budete konzumirali meso životinje koja nije stekla imunitet postoji velika opasnost da je ista zaražena, što može prouzrokovati neželjene posljedice po konzumenta i zaraznu bolest „brucelozu“.

Sve gore nabrojano ima za cilj da Vas upozori na opasnost zvanu bolest «bruceloza» koja je trenutno prisutna na prostorima Tuzlanskog kantona, a koju su na ove prostore uglavnom sa svojim stadima donijeli nomadi i nomadska ispaša.
U nadi da ćete postupiti po našem upozorenju i da će Vam Bajramski blagdani proteći u sreći i rahatluku "Bajram Šerif Mubarek Olsun".

D I R E K T O R

Besim Duraković, dipl.ecc.

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"