Tuzla, 11.11.2009. godine

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Agencijom za vanredne situacije Kraljevine Danske (DEMA - Danish Emergency Management Agency), uz potporu Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, organiziralo je regionalni seminar pod nazivom „Uspostava sistema 112 i upravljanje rizicima u Bosni i Hercegovini“, koji je održan u periodu od 4. do 6. novembra 2009. godine u hotelu „Bosna“ u Banja Luci. Tokom dvodnevnog rada seminara prezentirane su teme koje se odnose na organizaciju službe za zaštitu i spašavanje Kraljevine Danske, procjenu rizika – koncept, kao i prezentacije Bosne i Hercegovine i zemalja regiona o organizaciji sistema 112.

U radu seminara učestvovalo je 60 predstavnika entitetskih i kantonalnih uprava civilne zaštite, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, zemalja regiona (Hrvatske, Srbije, Makedonije, Crna Gore) i Kraljevine Danske.

Kantonalnu upravu civilne zaštite Tuzla predstavljali su Kurbašić Elvedin, šef Kantonalnog operativnog centra i Salih Strašević, viši referent za osmatranje i uzbunjivanje.

 

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"