Tuzla, 05.11.2009. godine

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o sufinansiranju deminiranja na području Tuzlanskog kantona u 2009. godini. Na osnovu potpisanog Memoranduma o razumijevanju, koji je Vlada Tuzlanskog kantona potpisala sa Međunarodnim fondom za deminiranje i pomoć žrtvama mina (ITF), iz Budžeta Tuzlanskog kantona je izdvojeno 100.000,00 KM za sufinansiranje deminiranja.
Projekat je zasnovan na principu da se deminiranje sufinansira iz kantonalnog i budžeta općina koje žele učestvovati u projektu deminiranja, uz podršku donatorskim sredstvima Vlade Sjedinjenih Američkih Država, sa kojma raspolaže ITF. U 2008. godini u ovom projektu su učestvovale općine: Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna i Tuzla, u kojima je deminirano ukupno 159.021 metara kvadratnih. Kanton i općine su u projektu učestovali sa ukupno 97.218,45 eura, a ITF sa 147.039,50 eura. Neutrošeno je ostalo 4.203,80 eura, koji će na području općina Kalesija i Lukavac biti realizovani u 2010. godini.

Na osnovu raspisanog tendera i prikupljenih ponuda od deminerskih kompanija, izvršen je odabir izvođača za projekte koji su utvrđeni u potpisanim memorandumima.

Rb Općina Naziv projekta
Površina (m2)
Vrsta
radova
Izvođač
radova
Vrijednost radova
(€)
m2
Ukupno
1. Gračanica Obala i korito rijeke Spreče
44.202
TI
UEM
1,36
60.114,72
2. Gradačac Tramošnica, Liporašće
30.841
Čišćenje
Detektor
2,12
65.353,04
3. Kalesija Mehmedovići, Hemlijaši
31.285
TI
BH Demining
0,93
29.095,05
4. Lukavac Zaseok Dukanovina
5.516
Čišćenje

Stop Mines

1,99
10.976,04
Zaseok Halvadžije
6.901
TI
Cidic
0,98
6.762,98
Dukanovina površine B
10.432
TI
Cidic
0,98
10.223,36
Ukupno
22.849
 
1,22
27.963,18
5. Sapna Tabaljka, Kovačevići
1.456
Čišćenje
Cidic
3,00
4.368,00
6. Tuzla Kovačica groblje
14.989
Čišćenje
Cidic
2,02
30.277,79
Palješnica
13.409
Čišćenje
Cidic
2,02
20.555,52
Ukupno
28.398
  
2,02
57.363,96
U K U P N O
159.021
   
244.257,95

Ostvarena je prosječna cijena po metru kvadratnom deminiranja površine u vrijednosti od 1,54 €/ m2.

Općine i Kanton u realizaciji navedenih projekata učestvovali sa 97.218,45 € a ITF sa 147.039,50 € ili 60,2 %. Neutrošenih je 4.203,80 €, koji su kod općina Kalesija i Lukavac ostali za nastavak sufinansiranog deminiranja u 2010.godini. Zbog nedostatka upućenih sredstava u odnosu na ugovorenu vrijednost poslova ITF je za općine Gračanica, Gradačac, Sapna i Tuzla uložio dodatnih 24.910,53 € koje je odobrio predstavnik Vlade SAD koja je bila donataor svih projekata.
Kanton i navedenih šest općina su 1,0 KM kroz navedeni projekat ostvarili sufinansiranje ITF-a od 1,8 KM!

Projekat sufinansiranja deminiranja je omogućio da se i druge direktne donacije općinama preko ITF-a realizuju na isti način. To je već iskoristila općina Gračanica i donaciju iz Italije od 30.000 eura iskoristila za deminiranje projkata Obala i korito rijeke Spreče 2 i 5, ukupne površine 30.558 metara kvadratnih.

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"