POZIV
NA 5. SASTANAK DIREKTORA KUCZ
SA RUKOVODIOCIMA OPĆINSKIH SLUŽBI CIVILNE ZAŠTITE
U 2009. GODINI

Za sastanak je predviđen sljedeći

DNEVNI RED

1. Izvod iz zapisnika sa 4. redovnog sastanka, Izvjestilac: Ljiljana Pavljašević
2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, Izvjestilac: Izudin Karić
3. Implementacija Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 64/09), Izvjestilac: Izudin Karić.
4. Informacija o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva, na području TK, u sezoni 2009./2010. godine, Izvjestilac: Mesud Tanović.
5. Dogovor o pripremi informacija za izradu dnevnog Izvještaja o aktuelnoj situaciji u oblasti zaštite i spašavanja na području TK i javljanje u Jutarnji program TK, Izvjestilac: Elvedin Kurbašić.
6. Izvještaji o utrošku namjenskih sredstava , Izvjestilac: Zdenko Tadić.
7. Tekuća pitanja.

Sastanak će biti održan u sali za sjednice Vlade TK u Tuzli, u ponedjeljak 07.12.2009. godine u 11,00 sati.

S poštovanjem!


DIREKTOR
Zdenko Tadić

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"