Dnevni izvještaj za dan 22.12.2009. godine (7:00 sati)

Hidrometeorološki podatci (HMS Bukovčić Tuzla)
Temperatura: 7°C
Vlažnost: 60%
Pritisak: 973 hPa (normalan 984)

Stanje na putevima TK:
Magistralni put M-18: Olovo-Kladanj-izgradnja mostova i tunela «Kladušnica», «Stupčanica» i «Bjelava», od 08 do 18 sati povremene obustave u trajanju od 10 do 15 minuta.
Regionalni put R-462: Gradačac-Ormanica, izgradnja trotoara u mjestu Mionica,jedna traka u funkciji.

Stanje na HA Modrac:

Trenutni nivo vode na hidroakumulaciji Modrac je 74 cm do prelijevanja a ispust kroz temeljne otvore je 75,2 m3/s.

Poplave:
U toku noći između 20. i 21.12. JVP Spreča d.d. je započelo sa pripremama za prihvat veće količine vode na hidroakumulaciji Modrac radi ubrzanog topljenja snijega, tako da je ispust značajno povećan. Radi toga je došlo do plavljenja dijela obale rijeke Spreče u naselju Donja Lohinja, na području općine Gračanica. Na navedenoj lokaciji u vodenom okruženju je ostalo stado ovaca iz Travnika koje je ilegalno boravilo na području Tuzlanskog kantona. Koordiniranim radom KUCZ Tuzla, OSCZ Gračanica i JVP Spreča, ispust vode na brani Modrac je smanjen, došlo je do povlačenja vode tako da je stado jutros oko 02,50 evakuisano sa ugrožene površine.

Radi naglog porasta vanjske temperature i ubrzanog topljenja snijega očekuje se porast vodostaja na svim vodotocima na području TK tako da je prisutna opasnost od poplava na rijeci Spreči na području općine Živinice i nizvodno od hidroakumulacije Modrac, kao i na području općine Srebrenik u naselju Špionica. Radi topljenja snijega prisutna je i mogućnost pojave klizišta.

Požari
:
Vatrogasne jedinice su u pretekla 24 sata imale nekoliko intervencija na gašenju požara. Tako je PVB Tuzla imala intervenciju na gašenju dimnjaka u naselju Dragodol i kuće u naselju Šićki Brod. VJ Srebrenik je intervenirala na gašenju požara divlje deponije smeća u naselju Sladna kao i gašenju požara na objektu mjesnog ureda u naselju Sladna. VJ Gradačac je takođe gasila dimnjak na ugostiteljskom objektu a VJ Gračanica gasila je stari stambeni objekat. VJ Kalesija je intervenisala na gašenju požara na porodičnoj kući u naselju Kikači. Svi požari su ugašeni.

Ostalo:
Danas će se održati redovna sijednica Kantonalnog štaba civilne zaštite a na sijednici će između ostalog biti razmatrane informacije o pojavi i kretanju bruceloze kod životinja i ljudi na području TK, te o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji na području TK u vezi influnce tipa A(H1N1)

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"