Dnevni izvještaj o stanju u oblasti zaštite i spašavanja na teritoriji Tuzlanskog kantona
za dan 24.12.2009. godine (7:00 sati)

Hidrometeorološki podatci (HMS Bukovčić Tuzla)
Temperatura: 13°C
Vlažnost: 53%
Pritisak: 971 hPa (normalan 984)

Stanje na putevima TK:
Magistralni put M-18: Olovo-Kladanj-izgradnja mostova i tunela «Kladušnica», «Stupčanica» i «Bjelava», od 08 do 18 sati povremene obustave u trajanju od 10 do 15 minuta.
Regionalni put R-462: Gradačac-Ormanica, izgradnja trotoara u mjestu Mionica,jedna traka u funkciji.

Stanje na HA Modrac:
Vodostaj na brani jezera Modrac je 199,56 odnosno 38 cm do preljeva. Ukupno isticanje kroz temeljne otvore na brani je 75,2 m3/s.

Poplave:
Nivo vodotoka na području TK je u porastu zbog otapanja snijega, uslijed čega je došlo do izljevanja rijeka i potoka iz njihovih korita i plavljenja veće površine poljoprivrednog zemljišta na području TK. Nisu poplavljeni stambeni, privredni niti infrastrukturni objekti.
Na osnovu prikupljenih informacija od općinskih službi CZ na području TK stanje sa poplavama jutros od 7 sati je sledeće :
- Na području općine Doboj-lstoka rijeka Spreča se izlila i priobalno poplavila oko 150 ha poljoprivrednog zemljišta u području Male Brijesnice i dalje nizvodno. Vodostaj rijeke Spreče je u porastu a uočen je i značajan porast nivoa rijeke Bosne, što dodatno otežava situaciju.
- Na teritoriji općine Gračanica rijeka Spreča se izlila iz svog korita i poplavila priobalno preko 100 ha poljoprivrednog zemljišta na potezu od Miričine do Stjepan polja. Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac u općini Gračanica je 402 cm, odnosno 102 cm veći od kritične tačke kada se preduzimaju redovne odbrane od poplava
- Na području općine Živinice rijeka Spreča se izlila iz svog korita i poplavila oko 70 ha poljoprivrednog zemljišta u rejonu Strašanj,Sjever, Suha, MZ Barice i od aerodroma ka Gornjim Dubravama.
- Na području općine Kalesija rijeka Spreča se izlila i poplavila priobalno područje od oko 120 ha.
- Na teritoriji općine Gradačac u MZ Vučkovci pored lokalne putne komunikacije R 462 Gradačac – Ormanica poplavljena je površina od oko 20 ha zbog otežanog uticanja potoka Lukavac u korito Male Tinje, a zbog porasta vodostaja iste.
- Na teritoriji općine Banovići došlo je do izljevanja vode na regionalni put Banovići – Ribnica od lokalnih riječica i potoka, pa se saobraćaj odvija otežano.

Požari:
VJ na području TK imale su dvije intervencije na gašenju požara:
- PVB Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara na privatnom stambenom objektu u naselju Pasci.
- VJ Banovići imala je intervenciju gašenja požara na stambenom objektu u naselju Jezero
U oba slučaja pričinjena je manja materijalna šteta.

Jak vjetar:
U mjestu Brezovača, općina Banovići, veoma jak vjetar je iščupao drvo (hrast) koje je palo na krov džamije i tako pričinio veliku matrijalnu štetu.

Ostalo:
U toku današnjeg dana na području općine Kalesija zvanično se otvaraju dva mosta: na rijeci Spreči, lokalitet Jeginov Luk i na rijeci Gribaji u Tojšićima. Sredstva za izgradnju obezbijedila je Općinska služba civilne zaštite Kalesija.

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"