Dnevni izvještaj o stanju u oblasti zaštite i spašavanja na teritoriji Tuzlanskog kantona
za dan 24.12.2009. godine (14:00 sati)


Poplave:
Nivo vodotoka na području TK je u porastu zbog otapanja snijega, uslijed čega je došlo do izljevanja rijeka i potoka iz njihovih korita i plavljenja veće površine poljoprivrednog zemljišta na području TK. Nisu poplavljeni stambeni, privredni niti infrastrukturni objekti.
Na osnovu prikupljenih informacija od općinskih službi CZ na području TK stanje sa poplavama od 14 sati je sledeće :

Na području općine Doboj-lstok rijeka Spreča ima tendenciju rasta. Poplavljeno je oko 150 ha poljoprivrednog zemljišta u području od Male Brijesnice i dalje nizvodno.
Na teritoriji općine Gračanica rijeka Spreča se izlila iz svog korita i poplavila priobalno preko 100 ha poljoprivrednog zemljišta na potezu od Miričine do Stjepan polja. Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac u općini Gračanica je 400 cm, odnosno 2 cm je manji u odnosu na mjerenje u 7 sati.
Na području općine Živinice rijeka Spreča se izlila iz svog korita i poplavila oko 70 ha poljoprivrednog zemljišta u rejonu Strašanj, Sjever, Suha, MZ Barice i od aerodroma ka Gornjim Dubravama.
Na području općine Kalesija rijeka Spreča ima tendenciju pada vodostaja. Rijeka Spreča je poplavila oko 80 ha poljoprivrednih površina što je za oko 40 ha manje u odnosu na procjene u 7 sati.
Na području općina Gradačac i Banovići rijeke su se povukle u svoja korita.
Vodostaj na brani hidroakumulacije Modrac je 199,63 metara nadmorske visine, odnosno 31 cm do preljeva i u odnosu na jutrošnji izvještaj porastao je za 7 centimetara. Ukupno isticanje kroz temeljne otvore na brani je 75,2 m3/s. Tendencija je usporavanja brzine rasta vodostaja, koja je jutros bila oko 2 cm/h a trenutno je oko 0,5 cm/h.

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"