Od 01. decembra 2009. godine u Jutarnji program RTV TK redovno će se javljati dežurni operativac Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite

U cilju boljeg informisnja javnosti o aktuelnoj situaciji u oblasti zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite, gospodin Zdenko Tadić, pokrenuo je inicijativu da se dežurni referent za osmatranje i uzbunjivanje Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite javlja u Jutarnji program RTV TK. Obavljeni su razgovori sa glavnim i odgovornim urednikom RTV TK gospodinom Kasimom Softićem koji je ovaj prijedlog prihvatio, te je ostvaren dogovor o saradnji Kantonalne uprave civilne zaštite i Radio televizije TK.

Od 01. decembra dežurni referent za osmatranje i uzbunjivanje Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite se javlja u Jutarnji program RTV TK u vremenskom periodu od 7,45 do 8,00 sati. Izvještaj sadrži stanje ugroženosti od prirodnih nesreća (potres, poplava, visoki snijeg i snježni nanosi, olujni ili orkanski vjetar, gräd, prolom oblaka, klizište, suša, hladnoća, te masovne pojave ljudskih, životinjskih i biljnih bolesti), stanje ugroženosti od tehničko-tehnoloških nesreća (događaji koji su izmakli kontroli pri obavljanju određene djelatnosti ili upravljanja određenim sredstvima za rad i rad s opasnim tvarima, naftom i njenim derivatima i energetskim plinovima tokom njihove proizvodnje, prerade, upotrebe, skladištenja, pretovara, prijevoza ili uklanjanja, čije posljedice ugrožavaju ljude i materijalna dobra), stanje ugroženosti od drugih nesreća (velike nesreće u cestovnom, željezničkom, zračnom ili pomorskom prometu, požar, rudarske nesreće, rušenje brana, atomske, nuklearne ili druge nesreće koje uzrokuje čovjek svojim aktivnostima, rat, vanredno stanje ili drugi oblici masovnog stradanja ljudi i uništavanja materijalnih dobara) te aktivnosti iz oblasti zaštite i spašavanja (sjednice Kantonalnog štaba civilne zaštite, zajednički sastanci sa općinskim službama civilne zaštite i koordinatorima za deminiranje, sastanci na nivou Kantona vezani za zaštitu i spašavanje, važniji događaji iz oblasti deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava, vježbe i obuka stanovništva, nabavka opreme i sl.)

Prvo javljanje u program je obavio Emir H. Mehmedović.

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"