BLOKIRANI PASTIRI I OVCE NA LOKACIJI DONJA LOHINJA - DONJA ORAHOVICA

Dana 21.12.2009. godine Općinska služba civilne zaštita Gračanica dobila je informaciju da su dva pastira, oko 360 ovaca i tri magarca blokirani na lokaciji Donja Lohinja – Donja Orahovica, uz obalu rijeke Spreče. Pastiri i stado su zanoćili na navedenom lokalitetu, ali ih je tokom noći rijeka Spreča opkolila. Šef Službe za civilnu zaštitu općine Gračanica Mustafa Bajić je izašao na lice mjesta, te obavjestio Kantonalnu upravu civilne zaštite, koja je poduzela sve potrebne aktivnosti kako bi se vodostaj smanjio i pastiri i stado spasili.
Naime, vodoprivredno preduzeće "Spreča" je, kako bi se izbjegle poplave zbog najavljenog zatopljenja i novih padavina narednih dana, povećalo ispuštanje vode na brani Hidroakumulacije Modrac na oko 72 metra kubna u sekundi, zbog čega je došlo do plavljenja pojedinih područja u općini Gračanica.
Pokušaj izvlačenja stada sa traktorima nije uspio, zbog prevelike dubine Spreče.
U narednim satima očekuje se da će doći do povlačenja vode, kada bi se mogla izvršiti evakuacija stoke i pastira.

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"