Dnevni izvještaj o stanju u oblasti zaštite i spašavanja na teritoriji Tuzlanskog kantona
za dan 03.01.2010. godine (7:00 sati)

Hidrometeorološki podatci (HMS Bukovčić Tuzla)
Temperatura: -2°C
Vlažnost: 96%
Pritisak: 980 hPa (normalan 984)
Padavine: 4 litra/m2
Sniježni pokrivač: 9 cm

Stanje na putevima TK:
Magistralni put M-18: Olovo-Kladanj-izgradnja mostova i tunela "Kladušnica", "Stupčanica" i "Bjelava", od 08 do 18 sati povremene obustave u trajanju od 10 do 15 minuta.
Regionalni put R-462: Gradačac-Ormanica, izgradnja trotoara u mjestu Mionica, jedna traka u funkciji.

Stanje na HA Modrac:
Vodostaj na HA Modrac u 07,00 sati iznosio je 199,86 m.n.m. Ukupno isticanje kroz temeljne otvore na brani HA Modrac je 76 m3/s

Poplave:
Nivo vodotoka na području TK je porastu zbog obilnih kišnih i sniježnih padavina u proteklih 48 sati, uslijed čega je došlo do izljeva rijeka i potoka iz njihovih korita i plavljenje veće površine poljoprivrednog zemljišta na području TK.
Na osnovu prikupljenih informacija od općinskih službi CZ na području TK stanje sa poplavama jutros od 7 sati je sledeće :
Gračanica:
Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac u općini Gračanica je 380 cm (kritična tačka kada se preduzimaju redovne odbrane od poplava je 300 cm), i manji je za 16 cm u odnosu na mjerenje prije 24 h.
Rijeka Spreča se izlila i poplavila oko 120 Ha poljoprivrednog zemljišta. Došlo je do povlačenja lokalnih potoka koji su u toku jučerašnjeg dana poplavili oko 50 stambenih objekata u MZ Orahovica. Trenutno se saniraju pričinjene štete na stambenim objektima. Prema informacijama dobivenim iz OC SCZ Gračanica u 07,30 sati nema poplavljenih stambenih i drugih infrastrukturnih objekata.
Doboj Istok:
Na području općine Doboj Istok poplavljeno je oko 200 Ha poljoprivrednog zemljišta. U naselju Klokotnica pod vodom se nalazi desetak stambenih objekata.
Živinice:
Rijeka Spreča se izlila i priobalno je poplavila oko 70 Ha poljoprivrednog zemljišta u MZ Suha,Šerići, i naselje Ciljuge. Nema poplavljenih stambenih i drugih objekata.
Općina Srebrenik:
Rijeka Tinja se izlila i priobalno poplavila oko 50 Ha poljoprivrednog zemljišta u naselju Špionica. Nema poplavljenih stambenih, poljoprivrednih i drugih infrastrukturnih objekata.

Požari
:
U naselju Luke, općina Gračanica, izbio je požar u prizemlju porodične kuće. Požar je ugašen od strane VJ Gračanica. O događaju je upoznat Kantonalni tužilac kao i inspektor za PPZ MUP-a TK.

Klizanje tla, odroni:

Na području općine Gračanica, u protekla 24 sata, došlo je do aktiviranja klizišta na dvije lokacije:
- kod mosta Karanovac, na magistralnom putu M4 Tuzla – Doboj,
- lokalni put u zaseoku Žuže, između Gornje i Donje Lohinje.
Oba klizišta su trenutno sanirana i nasuta sa radnom mašinom (bager).

POVRATAKGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"