Dnevni izvještaj o stanju u oblasti zaštite i spašavanja na teritoriji Tuzlanskog kantona
za dan 15.01.2010. godine (7:00 sati)

Hidrometeorološki podatci (HMS Bukovčić Tuzla)
Temperatura: 0°C
Vlažnost: 90%
Pritisak: 984 hPa (normalan 984)

Stanje na putevima TK:
Magistralni put M-18: Olovo-Kladanj-izgradnja mostova i tunela "Kladušnica", "Stupčanica" i "Bjelava", od 08 do 18 sati povremene obustave u trajanju od 10 do 15 minuta.
Regionalni put R-462: Gradačac-Ormanica, izgradnja trotoara u mjestu Mionica, jedna traka u funkciji.

Stanje na HA Modrac:
Prema izvještaju od 07,00 sati, vodostaj na brani jezera Modrac je 199,53 metara nadmorske visine. Ukupno isticanje kroz temeljne otvore na brani je 16,2 m3/s.

Klizanje tla, odroni:
U prethodna 24 sata prijavljeno je nekoliko novih klizišta na području TK.
Prema podacima Općinske službe civilne zaštite Gradačac, pojavila su se 4 nova klizišta.
- U MZ Biberovo polje tone stambena kuća, angažovan je geolog da ispita o kakvoj se pojavi radi.
- U MZ Međiđa Srednja, prijavljena su tri klizišta. Oštećen je put Imširovići-Ahmetovići, te u zaseoku Prokop, gdje su oštećene dva stambena objekta, ali za sada nema potrebe za evakuacijom.
Na lokalitetu Bijelića Brdo, općina Srebrenik, došlo je do pojave klizišta koje ugrožava jedan stambeni objekat i voćnjak.
Na području općine Banovići prijavljena je pojava odrona u ul. Zanatska, koji ugrožava korito potoka u dužini od 20 m, također prijavljeno je i klizište u ul. Ljiljana, koje ugrožava put i prilaz ulici.

Požari:
Vatrogasne jedinice na području TK imale su tri intervencije na gašenju požara :
- PVB Tuzla je gasila sijeno u dva navrata, u naseljima Đape i Mandići, općina Tuzla,
- VJ Lukavac je gasila požar na rudničkoj ambulanti u Turskom Lukavcu, općina Lukavac.

NUS:
OSCZ Gračanica je u saradnji sa službenicima za KDZ MUP-a TK u toku jučerašnjeg dana izašla na teren u MZ Lukavica radi uklanjanja NUS-a, u pitanju je bila mina bez upaljača PMR 2A.

POVRATAKGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"