Dnevni izvještaj o stanju u oblasti zaštite i spašavanja na teritoriji Tuzlanskog kantona
za dan 18.01.2010. godine (7:00 sati)

Hidrometeorološki podatci (HMS Bukovčić Tuzla)
Temperatura: 0°C
Vlažnost: 96%
Pritisak: 987 hPa (normalan 984)

Stanje na putevima TK:
Magistralni put M-18: Olovo-Kladanj-izgradnja mostova i tunela "Kladušnica", "Stupčanica" i "Bjelava", od 08 do 18 sati povremene obustave u trajanju od 10 do 15 minuta.
Regionalni put R-462: Gradačac-Ormanica, izgradnja trotoara u mjestu Mionica, jedna traka u funkciji.

Stanje na HA Modrac:
Prema izvještaju od 07,00 sati, vodostaj na brani jezera Modrac je 199,54 metara nadmorske visine. Ukupno isticanje kroz temeljne otvore na brani je 16,2 m3/s.

Klizanje tla, odroni:
Za vrijeme proteklog vikenda prijavljeno je nekoliko novih klizišta na području TK.
Na području općine Čelić, na dijelu regionalnog puta Vražići – Rahić, klizište je oštetilo kolovoz u dužini od 35 m i uzrokuje poteškoće u odvijanju saobraćaja.
U naselju G. Čaklovići, općina Tuzla, prijavljeno je klizište koje onemogućava komunikaciju na lokalnom putu prema 4 stambena objekta.
Na području općine Doboj Istok aktivirano je jedno klizište u naselju Frkati, te odron u naselju Ahimbašići koji je u potpunosti zatvorio komunikaciju Ahimbašići – Babići.
Na području općine Teočak, na lokalnom putu Janja – Centar, na lokalitetu „Gradac“, odron kamenja i zemlje otežava saobraćaj.
Na teritoriji općine Banovići, klizište koje se aktiviralo prije par dana u naselju Savići, MZ Podgorje, ugrozilo je jedan stambeni objekat te lokalni put u dužini od 100 m, koji je uslijed toga neprohodan. U petak 15. januara održana je sjednica Općinskog Štaba CZ Banovići i doneseni su zaključci da:
- OSCZ Banovići bude u stalnoj pripravnosti,
- da svakodnevno prati stanje i obilazi klizišta,
- da se obezbijedi alternativni smještaj za eventualno zbrinjavanje porodica,
- da se formira stručna komisija koja će dati ocjenu stanja klizišta i predložiti određene mjere.

Požari:
Vatrogasne jedinice na području TK su tokom vikenda imale nekoliko intervencije na gašenju požara.
Dana 16.01.2010. PVB Tuzla gasila je požar na dvije lokacije:
- u ulici Husinskih rudara, općina Tuzla, gdje je gorjela divlja deponija smeća
- u ulici Armije BiH, općina Tuzla, gdje je gorjela šupa.
Istoga dana VJ Banovići je intervenisala na gašenju dimnjaka u MZ Omazići i u ul. Rudarska br.9.
Dana 17.01.2010. PVB Tuzla gasila je požar na dimnjaku na tri lokacije na općini Tuzla

Ostalo:
Danas će biti održana prva sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite u 2010 godini a između ostalog razmatraće se i Informacija o aktuelnoj situaciji u oblasti zaštite i spašavanja na području TK.

POVRATAKGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"