Dnevni izvještaj o stanju u oblasti zaštite i spašavanja na teritoriji Tuzlanskog kantona
za dan 26.01.2010. godine

Stanje na putevima TK:
Magistralni put M-18: Olovo-Kladanj-izgradnja mostova i tunela "Kladušnica", "Stupčanica" i "Bjelava", od 08 do 18 sati povremene obustave u trajanju od 10 do 15 minuta.
Regionalni put R-462: Gradačac-Ormanica, izgradnja trotoara u mjestu Mionica, jedna traka u funkciji.

Stanje na HA Modrac:
Vodostaj na HA Modrac u 07,00 sati iznosio je 199,31 m.n.m. Ukupno isticanje kroz temeljne otvore na brani HA Modrac je 15,4 m3/s.

Požari:
Vatrogasne jedinice na području TK nisu imale intervencija na gašenju požara, osim PVB Tuzla, koja je imala tri intervencije, na gašenju požara.
- U Naselju Dragodol i ul Husinska buna, lokalizovan je požar nad dimnjakom.
- U MZ Lipnica, ugašen je požar, koji je izbio u prostorijama društvenog doma.

Ostalo:
Projektom Zavoda za javno zdravstvo TK, u decembru prošle godine izvršena je kontrola fizičko-hemijska i mikrobiološka analiza vode. Kontrolom je obuhvaćeno 13 javnih česmi u općini Tuzla koje se najčešće koriste od strane građana kao voda za piće. Od 13 ispitanih javnih česmi samo su dvije imale hemijski i bakteriološki ispravnu vodu. Radi se o javnim česmama Šljivik u Gornjoj Tuzli i javna česma na Par Selu.
Hemijski i bakteriološki ispravnu vodu nemaju sledeće javne česme:
- Javna česma Krnja-Gornja Tuzla
- Javna česma sumporna voda
- Javna česma Hum Miladija
- Javna česma ječmište
- Javna česma Lipe Mejdan
- Javna česma Dokanj
- Javna česma Stubo G. Tuzla
- Javna česma Slavinovići
- Izvor Hajr voda Hadži Ćatića
- Javna česma Sadas Mihatovići
- Izvor česma Lipa Mihatovići

POVRATAKGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"