SARAJEVO, 13.01.2010. - ODRŽANA SJEDNICA PREDSTAVNIČKOG DOMA FEDERALNOG PARLAMENTA

Poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH jučer su, na prijedlog Vlade, odgodili izjašnjavanje o izmjenama Zakona o zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Izjašnjavanje je odgođeno dok Vlada ne precizira koji uposlenici Sektora za deminiranje Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) imaju pravo biti primljeni u stalni radni odnos. U nastavku prenosimo izvode iz dnevnih novina:

Bez rješenja za deminere (Dnevni avaz)
Tri sata poslanici su potrošili na raspravu o izmjenama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. No, izjašnjavanje je odgođeno dok Vlada ne precizira koji uposlenici Sektora za deminiranje Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) imaju pravo biti primljeni u stalni radni odnos.
Riječ je o statusu oko 180 deminera koji već 11 godina rade po ugovoru. Poslanici HDZBiH Marinko Čavara i Mate Franjičević tvrde da su Hrvati u FUCZ diskirminirani pri zapošljavanju te da je direktor te uprave Alija Tihić spriječio zapošljavanje Zdravka Jonjića na čelo Sektora za deminiranje. Tihić je negirao ove tvrdnje, a poslanici su se posebno protivili članu 30. kojim se direktoru FUCZ daje pravo da raspoređuje službenike na radna mjesta bez raspisanog konkursa.

Na ulici ostaje oko 180 deminera (Nezavisne novine)
SARAJEVO - Poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH jučer su, na prijedlog Vlade, odgodili izjašnjavanje o izmjenama Zakona o zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. "Neusvajanjem ovog zakona oko 180 deminera u FBiH ostalo je na ulici, jer im nije produžen ugovor o radu", rekao je Alija Tihić, direktor Uprave Civilne zaštite FBiH (FUCZ).
Mnogi poslanici oštro su kritikovali Zakon o zaštiti i spasavanju koji je Vlada FBiH uputila u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku. Sporni član 30 Vladinog prijedloga zakona, bez javnog konkursa, garantuje stalni radni odnos svim uposlenima u Sektoru za organizaciju deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava u FUCZ, koji su do sad radili na osnovu ugovora na određeno vrijeme. Ovim članom predviđeno je da demineri moraju ispunjavati i uslove predviđene u Zakonu o deminiranju u BiH. Nakon žučne rasprave, izjašnjavanje o ovom zakonu odgođeno je dok Vlada FBiH ne pripremi amandman na sporni član.
Tihić je tokom rasprave pozvao poslanike da usvoje izmjene Zakona o zaštiti i spasavanju, upozorivši ih kako će time za 178 deminera biti omogućeno da budu primljeni u stalni radni odnos.
"Po postojećem zakonu timovi za deminiranje su sa 1. januarom ove godine trebali da pređu na budžet kantonalnih uprava civilnih zaštita. Šest kantona se pismeno izjasnilo da nemaju novca da ih finansiraju. Zato smo pripremili izmjene zakona na osnovu kojeg će demineri ostati na budžetu FBiH i imat će status državnog službenika ili namještenika", istakao je Tihić.
Marinko Čavara, poslanik HDZ BiH, upozorio je kako je Vlada FBiH predložila zakon kojim bi, ako bi bio usvojen, sve nelegalnosti bile ozakonjene.
"Tihić nas poziva da usvojimo zakon kako bismo riješili status deminera. Činjenica je da su demineri na federalnom budžetu već tri godine i po Zakonu o radu, u članu 19, svi imaju pravo na stalni radni odnos. Tim ljudima posljednjih nekoliko godina ugovor o radu se produžava na tri mjeseca", rekao je Čavara.
Nermin Nikšić, poslanik SDP-a, smatra kako status deminera mora biti riješen, ali ne na način kako to definiraju ponuđene izmjene zakona.
"Zašto bismo usvojili zakon kojim je predviđeno da će svima u Službi za deminiranje biti ponuđen ugovor na neodređeno vrijeme? Ne znamo ni koliko ljudi radi u tom sektoru i na koji način su zaposleni", rekao je Nikšić.
Ante Čolak, poslanik HSS-a, poručio je Tihiću da odgovornost za status deminera ne prebacuje Parlamentu FBiH.
"Na budžetu FBiH demineri su posljednje tri godine. Sad tražite od nas da podržimo ovakav zakon. Zašto Vlada FBiH nije prije tri godine riješila status ovih ljudi, a imala je zakonskog osnova za to", poručio je Čolak.
Amila Alikadić-Husović, poslanik Stranke za BiH, kazala je kako niko nema pravo da narušava dignitet deminera, te istakla kako Alija Tihić ne zaslužuje da bude direktor FUZC-a.
Čavara je istakao i kako je u FUCZ-u prisutna i nacionalna diskriminacija pri zapošljavanju, podsjetivši na slučaj Zdravka Jonjića.
"Ovaj čovjek aplicirao je na mjeseto rukovodioca Sektora za razminiranje još 2008. godine. Ovo mjesto pripada Hrvatu i Jonjić je bio najbolji na natječaju. Iako je imao pozitivno mišljenje Odbora za žalbe Agencije za državnu službu FBiH, Upravne inspekcije Ministarstva pravde FBiH i ombudsmana za ljudska prava FBiH, Tihić ga nije htio primiti", ustvrdio je Čavara.
Tihić je odbacio ove optužbe navodeći kako je od 18 uposlenih državnih službenika u FUCZ-u devet bošnjačke, šest hrvatske i tri srpske nacionalnosti.

Zastupnički dom PF BiH o statusu deminera (Hayat)
Demineri koji pripadaju Federalnoj upravi Civilne zaštite od prvog januara praktično su bez posla. Njih 179 imalo je status zaposlenika koji im je istekao 31. decembra, a zakonom koji je danas bio pred parlamentom, omogućio bi im se status državnog službenika i ugovor na neodređeno vrijeme.
"Oni su sada svi odjavljeni u biroe za zapošljavanje, po zakonu ih morate odjaviti i kad ih ponovo angažujete, morate ih opet prijaviti, oni jednostavno ostvaruju prava kao svaki nezaposleni“, izjavio je direktor Uprave CZFBiH Alija Tihić. Međutim, HDZ smatra da bi usvajanjem ovog prijedloga Parlament prekršio Poslovnik, jer se, s obzirom na njegov obim, morao razmatrati po hitnoj proceduri.
"Ne može Zakon koji ima 32 članka po našem Poslovniku, ne može biti u skraćenoj proceduri, nego samo u žurnoj proceduri“, kaže zastupnik u ZDPFBiH (HDZ) Mate Franjičević.
Zamjenik predsjedavajućeg ZDPFBiH (HDZ) Marinko Čavara smatra da je ovo prijedlog zakona kojim bi trebali legalizovati sve što se nelegalno radilo u okviru Uprave CZ, prvenstveno počevši od upošljavanja djelatnika na mjestima koja su vrlo odgovorna. Ova praksa ide na štetu Hrvata, kažu u HDZ-u, navodeći primjer Zdravka Jonjića, čija je aplikacija za rukovodioca Sektora za deminiranje odbijena.
"Kad se dotični gospodin obratio na određene instance, poput, recimo, Federalne upravne inspekcije, ombudsmena za ljudska prava BiH, i još nekim tijelima, od svih je dobio pozitivan stav, dakle, da je on u pravu“, izjavio je Franjičević.
Direktor Uprave CZFBiH Alija Tihić podsjeća da je dobio izvještaj prvostepene disciplinske komisije u kojem je gospodin Zdravko Jonjić kažnjen u decembru 2007. zabranom konkurisanja na bilo koju javnu funkciju u državnoj službi u roku godinu, a konkurs je bio u novembru 2008. Znači, nije ni imao pravo da konkuriše, kaže Tihić dodajući da on ima tri pomoćnika direktora Hrvata, 2 pomoćnika Bošnjaka, i jednog pomoćnika Srbina, koji je otišao u penziju. I pored niza nesuglasica u vezi sa zapošljavanjem u Civilnoj zaštiti, u jednom su svi saglasni: inspekcijski organi bi trebalo da se pozabave ovim pitanjima.

POVRATAKGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"