Dnevni izvještaj o stanju u oblasti zaštite i spašavanja na teritoriji Tuzlanskog kantona
za 20.02 i 21.02.2010. godine


Subota, 20.02.2010.

Visoka temperatura za ovo doba godine prouzrokovala je naglo otapanje velike količine snijega što je uz kišne padavine dovelo do porasta svih vodostaja u protekla 24 sata na području TK. Vodostaj na brani Modrac ima tendenciju rasta 1 cm po satu i u 12 sati je iznosio 199,56 metara nad morem a trenutni ispust je 76,1 m3/s.

Općina Kalesija:
Rijeka Spreča se izlila i priobalno je poplavila oko 10 Ha poljoprivrednog zemljišta. Nema ugroženih stambenih i drugih objekata.

Općina Živinice:
Rijeka Spreča se izlila i priobalno je poplavila oko 130 Ha poljoprivrednog zemljišta u MZ Suha,Šerići, naselje Ciljuge i na jednom dijelu kod mosta na R 469 putnoj komunikaciji Živinice – Dubrave – Kalesija. Ugrožena su 2 stambena i jedan pomoćni objekat koji su u potpunosti okruženi vodom a nalaze se kod mosta u Ciljugama, te lokalni put Živinice – Dubrave koji vodi preko naselja Ciljuge. Vatrogasna jedinica Đurđevik je u stanju pripravnosti.

Općina Gračanica:
Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac u 12,30 sati je 345 cm (kritična tačka kada se preduzimaju redovne odbrane od poplava je 300 cm).Na području općine Gračanica rijeka Spreča se izlila iz svog korita i poplavila priobalno oko 50 Ha poljoprivrednog zemljišta. Nema ugroženih stambenih i drugih infrastrukturnih objekata.

Općina Doboj Istok:
Na području općine Doboj Istok rijeka Spreča se izlila iz svog korita i priobalno je poplavila oko 30 Ha poljoprivrednih površina. Nema ugroženih stambenih i drugih infrastrukturnih objekata.


Nedjelja, 21.02.2010.
Vodostaj na HA Modrac u 07,00 sati iznosio je 199,90 m.n.m. Ukupno isticanje kroz temeljne otvore na brani HA Modrac je 76,1 m3/s. Prema izvještaju dežurnog na HA Modrac, blagi pad temperatura je, u toku noći, smanjio priliv vode u odnosu na juče, ali je ispust još uvijek na maksimumu.Prema izvještajima iz OSCZ, stanje na terenu je sledeće:

Općina Kalesija:
Rijeka Spreča se izlila i priobalno je poplavila oko 50 Ha poljoprivrednog zemljišta. Otežano je kretanje za vozila na putnoj komunikaciji Kalesija – Gojčin zbog visokog nivoa vode u podvožnjaku. Nema ugroženih stambenih i drugih infrastrukturnih objekata.

Općina Živinice:
Rijeka Spreča se izlila i priobalno je poplavila oko 130 Ha poljoprivrednog zemljišta u MZ Suha,Šerići, naselje Ciljuge i na jednom dijelu kod mosta na R 469 putnoj komunikaciji Živinice – Dubrave – Kalesija. Ugrožena su 2 stambena i jedan pomoćni objekat koji su u potpunosti okruženi vodom a nalaze se kod mosta u Ciljugama, te lokalni put Živinice – Dubrave koji vodi preko naselja Ciljuge. Vatrogasna jedinica Đurđevik je u stanju pripravnosti.

Općina Gračanica:
Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac u 07,00 sati je 404 cm (kritična tačka kada se preduzimaju redovne odbrane od poplava je 300 cm).Na području općine Gračanica rijeka Spreča se izlila iz svog korita i poplavila priobalno oko 90 Ha poljoprivrednog zemljišta. Nema ugroženih stambenih i drugih infrastrukturnih objekata.

Općina Doboj Istok:
Na području općine Doboj Istok rijeka Spreča se izlila iz svog korita i priobalno je poplavila oko 50 Ha poljoprivrednih površina. Nema ugroženih stambenih i drugih infrastrukturnih objekata. Došlo je do ponovnog aktiviranja klizišta u MZ Klokotnica, naselje Habibovići, na lokalitetu Lanište. Dimenzije klizišta su 50 m x 50 m i trenutno onemogućava komunikaciju za vozila na lokalnom putu prema desetak stambenih objekata.

POVRATAKGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"