Dnevni izvještaj o stanju u oblasti zaštite i spašavanja na teritoriji Tuzlanskog kantona
za dan 22.02.2010. godine

Hidrometeorološki podatci (HMS Bukovčić Tuzla)
Temperatura: -2°C
Vlažnost: 82%
Pritisak: 975 hPa (normalan 984)

Stanje na putevima TK:
Magistralni put M-18: Olovo-Kladanj-izgradnja mosta i tunela "Kladušnica", usporeno odvijanje saobraćaja.

Stanje na HA Modrac:
Vodostaj na HA Modrac u 07,00 sati iznosio je 200,04 m.n.m. Ukupan ispust na brani HA Modrac je 79 m3/s.

Poplave:
Porast temperature vazduha, naglo topljenje snijega i padavine uzrokovao je porastu vodostaja i izljevanju rijeka na području TK.
Situacija na poplavljenom području TK je sljedeća:

Općina Kalesija:
Rijeka Spreča se izlila i priobalno je poplavila oko 50 ha poljoprivrednog zemljišta. Nema ugroženih stambenih i drugih objekata.

Općina Živinice:
Rijeka Spreča se izlila i priobalno je poplavila oko 130 ha poljoprivrednog zemljišta. Na dijelu regionalnog puta R 469 na lokalitetu između Živinica i Dubrava, ul. Sprečanska, ugroženo je 25 stambenih objekata, koji se nalaze u vodenom okruženju. U naselju Ciljuge, kod mosta, ugrožena su 2 stambena i jedan pomoćni objekat, koji su u potpunosti okruženi vodom

Općina Gračanica:
Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac u 07,00 sati je 382 cm (kritična tačka kada se preduzimaju redovne odbrane od poplava je 300 cm). Vodostaj je u opadanju od jučer u 13 sati, kada je bilo 402 cm.
Na području općine Gračanica rijeka Spreča se izlila iz svog korita i poplavila priobalno oko 90 ha poljoprivrednog zemljišta. Nema ugroženih stambenih i drugih infrastrukturnih objekata.

Općina Doboj Istok:
Na području općine Doboj Istok rijeka Spreča je priobalno poplavila oko 70 ha poljoprivrednih površina. Nema ugroženih stambenih i drugih infrastrukturnih objekata.

Klizišta
U toku vikenda, na području općine Gradačac, u blizini brane jezera Vidara, došlo je do manjeg klizanja terena. Agencija za vodu vodnog područja rijeke Save, koja je nadležna za ovu akumulaciju, izvršila je procjenu stanja i započela sa sanacijom klizišta. Prema izvještaju odgovornog predstavnika Agencije, brana nije ugrožena a stanovništvo je putem sredstava ionformisanja obaviješteno da nema opasnosti za stanovnike koji žive nizvodno od brane.

POVRATAKGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"