Izvještaj o stanju u oblasti zaštite i spašavanja na teritoriji Tuzlanskog kantona
za 23. i 24.02.2010. godine

Hidrometeorološki podatci (HMS Bukovčić Tuzla) - 24.02.2010. u 7,00 sati
Temperatura: 4°C
Vlažnost: 95%
Pritisak: 968 hPa (normalan 984)
Padavine: 3 l/m2

Stanje na putevima TK:
Magistralni put M-18: Olovo-Kladanj-izgradnja mosta i tunela "Kladušnica", usporeno odvijanje saobraćaja.

Stanje na HA Modrac:
Vodostaj na HA Modrac 24.02.2010. u 07,00 sati iznosio je 199,91 m.n.m, i za 9 cm je manji u odnosu na jučerašnji dan. Ukupan ispust na brani HA Modrac je 76,4 m3/s, dok je prethodnog dana bio 79 m3/s.

Poplave:
Zahvaljujući povoljnijim vremenskim uvjetima došlo je do povlaćenja rijeke Spreče u svoje korito. Poplavljenje površine se smanjuju. Nema ugroženih stambenih i infrastrukturnih objekata.

Situacija na poplavljenom području TK je sljedeća:

Općina Kalesija:
Rijeka Spreča se povukla u svoje korito, a pod vodom je još oko 10 ha poljoprivrednog zemljišta.

Općina Živinice:
Rijeka Spreča se povukla u svoje korito, pod vodom je još oko 30 ha poljoprivrednog zemljišta.

Općina Gračanica:
Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac u 07,00 sati je 345 cm (kritična tačka kada se preduzimaju redovne odbrane od poplava je 300 cm). Vodostaj je u opadanju od jučer u 15,00 sati, kada je bilo 356 cm.
Na području općine Gračanica rijeka Spreča se izlila iz svog korita i poplavila priobalno oko 60 ha poljoprivrednog zemljišta.

Općina Doboj Istok:
Na području općine Doboj Istok rijeka Spreča ima tendenciju stagnacije, poplavljeno je oko 50 ha poljoprivrednih površina.

Klizišta
Na području općine Čelić došlo je do ponovnog aktiviranja klizišta na regionalnom putu Vražići – Rahić koje ugrožava put u dužini od 45 m kao i dva stambena objekta (privatne kuće). Put je teško prohodan i nasipa se kamionom. Dimenzije klizišta su 150 m x 35 m.
Na području općine Gračanica pojavilo se jedno novo i aktiviralo jedno staro klizište:
- MZ Prijeko Brdo, naselje Jahići, odron na lokalnom putu,
- MZ Doborovci, aktiviranje starog klizišta, ugrožen jedan stambeni objekat.

Požari
Dana 23.02.2010. godine u oko 07,15 sati u naselju Kiseljak, općina Tuzla izbio je požar na privatnom stambenom objektu. Požar je lokalizirala i ugasila PVB Tuzla. Požar je zahvatio prizemlje, potkrovlje i krov kuće. Pričinjena materijalna šteta je oko 20.000 KM. Uviđaj na licu mjesta obavili službenici PS Zapad i inspektor PPZ MUP-a TK.
Istog dana PVB Tuzla je interveniralau dva navrata u ulici Malkočeva, općina Tuzla. I to prvi puta u 09,45 kada se zapalio dimnjak a nakon toga na istom objektu kada se požar proširio na krovnu konstrukciju oko 16,45 sati. Požar je lokaliziran i ugašen.
VJ Lukavac je imala intervenciju na gašenju požara na privatnoj kući u naselju Bikodže, općina Lukavac, gdje je gorjela elektro instalacija na objektu. Požar je lokaliziran i ugašen.

NUS
Tim za preuzimanje i uništavanje NUS-a KUCZ Tuzla, u toku jučerašnjeg dana vršio je preuzimanje i uništavanje na području općina Živinice i Gradačac. Sav preuzeti NUS, uništen je na mjestu za uništavanje NUS-a na području općine Gradačac.

Ostalo
Jučer, 23.02.2010. , je održana druga redovna sjednica Kantonalnog štaba CZ Tuzla, na kojoj su, između ostalog, razmatrani: Izvještaj o radu KŠCZ za 2009. godinu, Plan rada KŠCZ za 2010 godinu, Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2009. godini, Plan utroška sredstava za posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2010. godini, Program za obilježavanje Dana civilne zaštite, Odluka o dodjeli priznanja i nagrada civilne zaštite za 1. mart - Dan civilne zaštite, a također je razmatrana i informacija o stanju na poplavljenim područjima na TK.

Sanacija klizišta na jezeru Vidara ( izvor: http://gradacac-x.com )


POVRATAKGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"