Izvještaj o stanju u oblasti zaštite i spašavanja na teritoriji Tuzlanskog kantona
za 25. i 26.02.2010. godine


Stanje na putevima TK:
Magistralni put M-18: Olovo-Kladanj-izgradnja mosta i tunela "Kladušnica", usporeno odvijanje saobraćaja.

Stanje na HA Modrac:
Vodostaj na HA Modrac 26.02.2010. u 07,00 sati iznosio je 199,64 m.n.m, dok je u četvrtak 25.02.2010. iznosio 199,75 m.n.m.. Ukupan ispust na brani HA Modrac je 75 m3/s.

Poplave:
Rijeka Spreča se većim dijelom svoga toka povukla korito. Poplavljenje površine se smanjuju, a pod vodom su uglavnom ostali džepovi, udoline i bare, koje se polako isušuju. Nema ugroženih stambenih i infrastrukturnih objekata.
Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac u 07,00 sati je 340 cm. Na području općine Gračanica pod vodom je još oko 60 ha poljoprivrednog zemljišta. Na području općine Doboj Istok rijeka Spreča ima tendenciju opadanja, poplavljeno je oko 15 ha poljoprivrednih površina.

Klizišta
Na regionalnom putu Gradačac – Gračanica, između MZ-a Srnice Donje – Srnice Gornje klizište je zahvatilo put dužine 60 metra, saobraćaj se odvija jednom trakom.
U MZ Rašljeva, naselje Omerbašići , općina Gračanica, aktivirano je staro klizište, ugrožena je veća dionica lokalnog puta.
OSCZ Gradačac obavještava da su radovi na sanaciji 2 klizišta na brani jezera „Vidara“ završeni.

Požari
25.02.2010. godine:
Vatrogasna jedinica Rudnika mrkog uglja Đurđevik u ranim jutarnjim satima imala je dvije intervencije na gašenju požara i nemamo informacija o nastaloj šteti.
- Stambeni objekat, u naselju Ciljuge, općina Živinice
- Škola u Živinicama, učionica informatike

26.02.2010. godine:
Vatrogasna jedinica na području TK imale su 2 intervencije, PVB Tuzla je u dva navrata gasila kontejner.

NUS
Medicinari svih timova CZ u FBiH pohađaju dvodnevnu doobuku u FUCZ, čime je izvođenje operacija uklanjanja NUS-a i deminiranja privremeno prekinuto.

Ostalo
Gospodin Zdenko Tadić uspješno je odbranio magistarski radi na temu „Zaštita i spašavanje u rudnicima Tuzlanskog kantona". Time su strukture civilne zaštite na području Tuzlanskog kantona dobile prvog magistra struke.
Afirmaciji i razvoju sistema zaštite i spašavanja kao jednog veoma važnog segmenta sigurnosti u mnogome doprinose stručno obrazovani kadrovi. Nadamo se da će se gospodinu Tadić uskoro pridružiti još takvih kadrova i da će timski mnogo više doprinijeti jačanju sistema zaštite i spašavanja, kako na našem kantonu, tako i na nivou federacije i države BiH, jer je izgradnja jakog i prepoznatljivog brenda zaštita i spašavanje na prostoru države neophodna za daljni put ka Evropi.

POVRATAKGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"