ODRŽANA KONFERENCIJA ZA MEDIJE KUCZ

Kantonalna uprava civilne zaštite je, u povodu usvajanja Informacije o rezultatima deminiranja na području Tuzlanskog kantona u 2009. godini, Informacije o sufinansiranom deminiranju na području TK u 2009. godini i Informacije o rezultatima kantonalnog tima civilne zaštite na uklanjanju NUS-a i deminiranju terena na području TK u 2009. godini (XI faza), organizirala veoma posjećenu konferenciju za medije. Prisutnim novinarima su se obratili direktor KUCZ Mr. Zdenko Tadić, stručni savjetnik za deminiranje i NUS Benedin Pejić, te vođa B tima za deminiranje KUZC Rešid Dervišević.


1. Rezultati deminiranja na području TK u 2009. godini: U prošloj godini završena su 42 projekta deminiranja, ukupne površine 1.173.647,24 m2, što u odnosu na 2008. godinu, kada je deminirano 704.654. m2, predstavlja značajan pomak. Završeno je 13 projekata čišćenja, ukupne površine 160.918,79 m2 i 29 projekata tehničkog izviđanja, ukupne površine 1.012.728,45 m2. Oružane snage BiH su deminirale 293.662,56 m2, FUCZ 125.169,00 m2 i ostali (komercijalne kompanije i organizacije) 754.815,68 m2.

2. Sufinansirano deminiranje na području TK u 2009. godini:
Memorandumom o sufinansiranju deminiranja iz prošle godine obuhvaćeni su projekti šest općina: Gračanica, Gradačac, Kalesija, Lukavac, Sapna i Tuzla. Ukupno je deminirana površina od 159.021 m2, za što su lokalne zajednice sa Vladom Kantona uložile 97.218,45 eura, a Vlada Sjedinjenih Država preko ITF-a 147.039,5 eura.

3. Rezultati kantonalnog tima CZ na uklanjanju NUS-a i deminiranju terena na području TK u 2009. godini (faza XI):
U kantonima su formirani deminerski timovi, kojeg čine dvije komponente: A tim - koji se bavi uklanjanjem i uništavanjem NUS-a i B tim koji se bavi pregledom i čišćenjem kontaminiranih terena. A tim, kojeg čine četiri pripadnika, u prošloj godini je odradio 545 zadataka, neutralisali su 17.333 komada raznog zaostalog NUS-a, 9,3 kilograma eksploziva raznih vrsta, a između ostalog i 644 ručne bombe, 68 pješadijskih mina, 8 tenkovskih mina i 19 raketa ("Osa", "Zolja", "Munja"). B tim, kojeg čini 10 pripadnika, u toku 2009. godine je bio angažovan za pregledu i čišćenje vitalnih objekata i poljoprivrednih površina u općinama Kalesija i Banovići. Ukupno su deminirali oko 125.000 m2 površine. Cjelokupnu finansijsku podršku u provođenju Programa deminiranja u 2009. godini u fazi XI pružile su Vlada FBiH i Vlada Tuzlanskog kantona. Vlada Federacije BiH obezbijedila je sredstva za plate i materijalne troškove, a Vlada TK je iz budžeta TK odobrila sufinansiranje Kantonalnog tima civilne zaštite u iznosu od oko 150.000 KM za plaćanje poreza, doprinosa i beneficiranog radnog staža uposlenika deminerskog tima.


U periodu od 1997. - 2009. godina, na području TK ukupno je deminirano 7.995.978,48 m2 površine.

Stradanja civilnih osoba u minskim poljima, nažalost, nisu izostala ni tokom 2009. godine. Na području Bosne i Hercegovine desilo se 19 minskih nesreća i minoincidenata i 3 deminerske nesreće u kojima je 28 osoba nastradalo (9 smrtno i 19 ranjeno). Na području TK zabilježeno je nekoliko nesretnih slučajeva stradanja od zaostalih mina, minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojnih sredstava, a u jednom slučaju bio je angažiran Tim civilne zaštite, kao jedine institucije na TK sa certifikatom za izvlačenje nastradalih osoba iz minskih polja (BRZI ODGOVOR), i to u općini Gračanica. Dana 22.10.2009. godine, oko 11,00 na lokalitetu Ćetovilja u MZ Prijeko Brdo, općina Gračanica, desio se minoincident u kome je smrtno stradala jedna osoba (dijete), a druga osoba je zadobila teške tjelesne ozljede.
Od osnutka tima CZ, u okviru Operacije "Brzi odgovor" zabilježeno je 35 intervencije pripadnika tima na izvlačenju nastradalih osoba iz minskih polja. 32 osobe su smrtno stradale, 17 je teže a 5 osoba lakše povrijeđeno.
Prema podacima sa kojima raspolaže Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla, od potpisivanja Dejtonskog sporazuma do danas zabilježeno je preko 200 minskih nesreća na području svih općina Tuzlanskog kantona, u kojima je smrtno stradalo 110, a teže i lakše ranjeno 126 osoba


4 Poslovi deminiranja na području TK za 2010. godinu: Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Listu prioriteta deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2010. godinu Na listi je za čišćenje planirano 35 lokacija, ukupne površine 504.869,13 m2, dok su na listi priroteta za tehničko izviđanje 53 lokacije ukupne površine 2.358.905,67 m2.


NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"