POPLAVE I KLIZIŠTA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA - Juni 2010. godine

Informacija o poduzetim aktivnostima u vrijeme proglašenja stanja prirodne nesreće od poplava i klizanja tla, na području TK u periodu od 02. do 15.06.2010. godine

(Klikni na sliku za povećanje)

Gračanica:
- Održana vanredna sjednica Općinskog vijeća Gračanica na temu procjene šteta od prirodnih nepogoda

Gračanica-industrijska zona,juni 2010.godine (poplave u privrednim objektima: Roading,Isowud,Širbegović,Bonzo i Ekotoplana)
Gračanica-Seming, juni 2010.godine (poplave)
Gračanica-Elektroprenos BH, Banja Luka,Trafo stanica u Gračanici, juni 2010.godine (odbrana od poplava)
Gračanica-Donja Orahovica, juni 2010.godine (poplave na stambenom objektu)
Gračanica--Donja Orahovica, juni 2010.godine (poplave u dolini rijeke Spreče)
Gračanica-Donja Orahovica, juni 2010.godine (poplave naselja u D.Orahovici i magistralnog puta M-4 Doboj-Tuzla)
Gračanica-Donja Orahovica, juni 2010.godine
Gračanica-Donja Orahovica, juni 2010.godine
Gračanica-G.Orahovica, juni 2010.godine (klizište na putu Mujići-Mehići)
Gračanica-Trepanići, juni 2010.godine
Gračanica-Malešići, juni 2010.godine (klizište u Malešićima-poligon malih sportova kod OŠ)
Gračanica-juni 2010.godine
Gračanica-Lukavica
Gračanica-G.Orahovica, juni 2010.godine (Put Mujići-Mehići)
Gračanica-Malešići, juni 2010.godine (put Malešići – Kalesije )
Gračanica-Lendići, juni 2010.godine (put Gračanica-Lendići-malešići-Lukavica)

 

Gradačac:

Gradačac - MZ Bukva
Gradačac - MZ Bukva
Gradačac - MZ Mionica Krčevina
Gradačac - MZ Mionica 3
Gradačac- MZ Toke
Gradačac - MZ Međiđa srednja
Gradačac - MZ Zelinja srednja
Gradačac - MZ Zelinja donja
Gradačac - put Vučkovci - Srnice donje- Gračanica
Gradačac - MZ Ledenice donje
Gradačac - MZ Ledenice donje
Gradačac - MZ Kerep

 

Srebrenik (www.srebrenik.ba):

- 01.07.2010.
Dana 29.06.2010.godine oko 20,30 sati, područje Dedića i Dubokog Potoka je zahvatilo veliko nevrijeme praćeno jakom kišom i olujnim vjetrom. Prema dojavama sa terena veliki dio površinskih voda sa okolnih brda se velikom brzinom „sjurio“ ka dijelu naselja Dedići, od diskoteke „Galaxis“ do iza džamije u Dedićima, kom prilikom je pričinjena značajna materijalna šteta na stambenim objektima, zbog prodora vode u iste. Procjena je da je površinska voda prodrla u 10 kuća, a velika oštećenja su pretrpjeli i lokalni makadamski putevi, dok je bila potrebna cisterna sa vodom da bi očistila velike nanose blata sa asfaltnog puta Behrami-Dedići. Prema izjavi očevidaca nekoliko velikih stabala vrbe, topole i dr. vrsta drveća je olujni vjetar iščupao iz zemlje sa korijenjem, oborivši ih na potoke i lokalne puteve, tako da su vatrogasci morali intervetno reagovati, kako bi se raščistio teren. Obzirom da već treći dan veoma jaka kiša pada tokom noći, što je uzrokovalo ponovne probleme u dijelu naselja Bare sa izbijanjem vode iz šahtova i plavljenjem dvorišta nekih kuća, te obzirom na zasićenost zemlje vodom, postavlja se logično pitanje hoće li se rijeka Tinja i njene pritoke, koje su ponovno nadošle, ponovno izliti iz korita i pričiniti novu štetu, iako se nismo stigli ni oporaviti od one od prije desetak dana. Na 10 vanrednoj sjednici OpŠCZ Srebrenik razmotrena je trenutna situacija, analizirano šta i koliko je do sada urađeno, te su između ostalog donesene i 3 naredbe: 1. Naređuje se hitno preduzimanje mjera zaštite i spašavanja od rušenja na Bijelića brdu kod kuće Hazima Mehmedovića i Karić Dževada. Za izvođenje hitnih zaštitnih spasilačkih mjera od klizišta angažuje se Služba za spašavanje i raščišćavanje iz ruševina, koja prema predmjeru i predračunu treba da postavi oko 50 betonskih šipova dubine do 7m, uz angažovanje spoljneg saradnika prof.dr. Izeta Žigića, obzirom da se radi o velikom klizištu i nestabilnoj padini, koja osim stambenim objektima prijeti i potpunim prekidom saobraćaja za Donji i Gornji Srebrenik. 2. Naređuje se hitno preduzimanje mjera zaštite i spašavanja od rušenja na putu D. Moranjci-G. Moranjci, obzirom da je klizište s jedne te oštećenje mosta s druge strane onemogućilo normalni saobraćaj ovih mjesta. Za izvođenje hitnih zaštitnih spasilačkih mjera od klizišta i uspostavljanje prohodnosti ovog puta angažuje se Služba za spašavanje i raščišćavanje iz ruševina, a korištenjem jalovine, loma i drvenih šipova uspostaviti prohodnost puta. 3. Naređuje se Služba za spašavanje i raščišćavanje iz ruševina da, po obezbjeđenju povoljnih vremenskih prilika (nizak vodostaj rijeke Tinje i pritoka), očisti korito rijeke Tinje i Slanjanke rijeke, na dijelu uređenog korita, te da izvašeni materijal (šljunak, pijesak, drveće te razni otpad deponuje na za to predviđenu lokaciju, a dio navedenog materijala će se koristiti kao nasip za sanaciju lokalne putne mreže, za izgradnju nasipa i sl. Na sjednici su pohvaljeni građani MZ Ćojluk, MZ Gornji Čekanići, naselja Straža te neki pojedinci, koji su sami obezbijedili drvene šipove, očistili zapušene kanale i propuste, odveli površinsku vodu te umnogome ličnim radom i sredstvima pomogli normalizaciji stanja na njihovom terenu, ne čekajući da im OpŠCZ Srebrenik, koji nema ni materijalnih ni ljudskih resursa, uradi ono što svaki građanin može lično uraditi. Obzirom na oko 170 aktivnih klizišta, da su 4 porodice trenutno izmještene i to iz kuće Hrnjić Ajke u Dedićima, iz kuće Fejzić Mehmeda u G. Tinji (kuća je u ruševnom stanju i ne može se popraviti), iz kuće Kraljević Svemira u Behramima i iz kuće Karić Dževada u ul. Mehmeda Ibrahimovića, te da je iz općinskog budžeta za preventivne mjere zaštite od poplava i klizišta koje su se desile 01. i 02. juna te 22. juna 2010.g., do sada izdvojeno preko 150.000 KM, na narednoj sjednici Općinskog vijeća Srebrenik, koja bi se trebala održati 08.07.2010.g., će se izvršiti prepozicioniranje oko 300.000 KM sa pozicije puteva na gore opisane potrebe sanacije šteta. Naravno da će biti potrebno uraditi i rebalans budžeta, a ponovno je zaključeno da se dodatno angažujemo oko obezbjeđenja pomoći sa viših nivoa vlasti, jer bez te pomoći, nećemo biti sposobni riješiti brojne zahtjeve građana a na, eventualno nove nepogode, nećemo moći čak ni preventivno reagovati, obzirom da smo do sada uradili i više nego što nam finansijska sredstva dozvoljavaju.

- 24.06.2010.
Prema posljednjim izvještajima Operativnog centra CZ Srebrenik od 24.06.2010.godine, stanje na poplavljenim područjima se polako stabilizuje. Nivo rijeke Tinje na mjernoj letvi na mostu u Barama je 1,2 m i za 3m je niži od prekjučerašnjeg rekorda. Tinja i njene pritoke se polako povlače u svoja korita ostavljajući iza sebe pravu pustoš. Ukupna šteta se procjenjuje na preko 1 milion maraka, iako će se pravo stanje znati nakon izlaska na teren i procjene štete Komisije za procjenu šteta. Svi putni pravci su prohodni iako su mnogi pretrpjeli znatna oštećenja, tako da se saobraćaj odvija otežano kao što je slučaj sa putevima za Seonu, Gornje Hrgove, Cerik, Srednju Špionicu, Čekaniće, Zubovo Brdo, Gornji Srebrenik, Ramiće, Hureme...Do danas je prijavljeno preko 116 klizišta (što novih što starih) koje oštećuje preko 200 stambenih, poslovnih i pomoćnih objekata. 17 putnih pravaca i 6 vodovoda. Najteže stanje je na velikom klizištu u Dedićima iznad kuće Hrnjić Hajke, gdje je znatno oštećen i lokalni put za Dediće i Seonu. Trenutno je na tom mjestu angažovana Služba zaštite i spašavanja, koja mehanizacijom pokušava sanirati stanje te osposobiti putnu komunikaciju, a iz sigurnosnih razloga su izmještene ugrožene porodice koje su živjele u navedenoj kući u prostorije MZ Seona, koje će tu boraviti dok se ne osposobi kuća u izbjegličkom naselju u Seoni. Ugrožen je i objekat porodice Kraljević Svemira iz Behrama, a u cilju evakuacije navedene porodice obezbijeđena su novčana sredstva od strane općine Srebrenik kako bi isti pronašao novi adekvatan smještaj svoje porodice. Na isti način (plaćanjem troškova smještaja) je riješen slučaj i porodice Hasanović Elvira iz Centra Špionice, dok su, zbog klizišta koje oštećuje nihove porodične kuće, izmještene kod komšija i rodbine porodice Fejzić Mehmeda iz Gornje Tinje te Joldić Sabahe iz kuga. Do sada je ukupno zbog poplava i klizišta bilo evakuisano 39 porodica, iako su se neke već vratile obzirom na smirivanje stanja vezanog za poplave. Danas je održana VIII sjednica OpŠCZ Srebrenik na kojoj su, na prijedlog koordinatora, utvrđeni prioriteti u rješavanju nastalih problema na do sada obiđenim objektima po prijavama, a danas će se nastaviti obilazak po ostalim dojavama o nastalim štetama. Nakon rasprave za danas su utvrđeni prioriteti: 1)Dovršetak započete sanacije klizišta iznad kuće Hrnjić Hajke; 2)sanacija 3 putna pravca u Ćojluku sa 2 odrona 3)sanacija puta za Gornje Čekaniće, kod rezervoara 4)Čišćenje korita i vraćanje Bistričke rijeke u staro korito(radovi u toku) 5)Sanacija puta za Gornje Hrgove i Kosicu 6)Sanacija puta iznad Benkine kuće u Rapatnici. Za problem sa velikim klizištem na Bijelića brdu hitno angažovati prof. dr. Stević Milana ili dr. stručno lice, obzirom da se radi o veoma kompleksnom i zahtjevnom klizištu, te da za sanaciju istog se moraju odvojiti ogromna novčana sredstva., a prijeti većem broju stambenih objekata. Obzirom na oštećenje puta za Gornji Srebrenik na Bijelića Brdu, uzrokovano klizištem, zbog čega je otežan saobraćaj ovom putnom komunikacijom donesena je Naredba o zabrani saobraćaja za sva teretna motorna vozila ovim putem te predloženo korištenje alternativnih putnih pravaca preko Kuzumovića i Zahirovića. Također je donesena Odluka da Komisija za procjenu šteta hitno krene sa procjenom a prioriteti su štete na stambenim i poslovnim objektima.

Srebrenik - Sanacija klizišta na putu za Seonu i Dediće
Srebrenik - Veliki nanosi drveća u Špionici Centar
Srebrenik - Oštećen je i put za G. Hrgove
Srebrenik - Izmještanje stvari iz oštećene kuće Hrnjić Hajke u Dedićima


- 22.06.2010.

Kiša, koja intenzivno pada već 24 sata, dana 22.06.2010.godine, prouzrokovala je katastrofalne, do sada nezabilježene, poplave i klizišta na području kompletne općine Srebrenik. Prema posljednjim informacijama poplavljeno je oko 175 stambenih i poslovnih te oko 200 pomoćnih objekata, poplavom je zahvaćeno preko 800 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta na kojima su usjevi potpuno uništeni, a samo do 13 sati je, uz već desetine postojećih, prijavljeno novih desetak klizišta, koji opasno ugrožavaju porodične objekte. Od centra Srebrenika su odsječena naselja Kosica, Cerik, Gornji Hrgovi, a presječen je i magistralni put Tuzla-Orašje ispod tunela u Ormanici. Od poplava su direktno ugrožena naselja uz korito rijeke Tinje, posebno njenog donjeg toka od Srebrenika do Ormanice, te njenih pritoka i brojnih lokalnih potoka, tako da je najgore stanje na području Špionice Centar, NN Bara, NN Luke i NN Sječe, iako je stanje loše i u Previlama, Tinji i Dubokom Potoku te drugim mjestima, gdje su se zbog začepljenih odvodnih kanala formirala prava mala jezera i u mnoge kuće je ušla površinska voda. Na mjernoj letvi na rijeci Tinji na mostu u Barama, u 13 sati izmjerena je visina od 4,2 metara, što je do sada rekordni nivo, a obzirom da kiša pada nesmanjenim intenzitetom, prognoze nisu nimalo dobre. Rano jutros održana je vanredna sjednica Štaba CZ Srebrenik, na kojoj su formirane ekipe koje obilaze teren i konstantno dojavljuju promjene na terenu, a nakon što je, na prijedlog OŠCZ Srebrenik, općinski načelnik Osman Suljagić donio Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode od poplava i klizanja tla na području općine Srebrenik, angažovana je i Služba zaštite i spašavanja od rušenja, koja je sa svom mehanizacijom i ljudstvom na terenu, gdje pojačavanjem nasipa pokušava pomoći u zaustavljanju vodene stihije u prodoru ka naseljima NN Kiseljak i Bare, gdje je ugroženo oko 1000 stambenih i poslovnih objekata, dok pomoći nije bilo za Špionicu Centar, gdje je gotovo kompletno naselje poplavljeno, kao i mjesni ured, lokalna ambulanta, objekat Pošte te brojni stambeni i poslovni objekti("Voćni rasadnik," SRC "Orion" Ormanica...). Slična situacija je i u NN Luka i NN Sječe gdje se izlila Slanjanska rijeka i gdje je poplavljeno nekoliko desetina porodičnih kuća, kao i u NN Bare, gdje je najteža situacija u Ul. Hasana Kikića, gdje je takoše poplavljeno na desetine porodičnih objekata. Na više lokaliteta su dovučeni pijesak i vreće, kako bi se pokušalo pomoći građanima da zaustave prodor vode u prizemlja kuća, nekoliko mašina je na terenu i rade se prioritetni zahvati, kako bi se stanje kako tako poboljšalo, ali kod svih su oči uprte u nebo, svjesni činjenice da se jedino prestankom padavina može očekivati smirivanje stanja.Do tada OpCZ Srebrenik poziva rukovodstva MZ-a, privrednih organizacija i građane da i sami preduzimaju mjere na spašavanju, prije svega, ugroženih života i imovine s kojom raspolažu.

Srebrenik - Tinja u Špionici
Srebrenik - ulica Hasana Kikića
Srebrenik - Slanjanka je poplavila NN Luka
Srebrenik - Potopljen je put za SRC Orion i Gornje Hrgove


- 01.06.2010.
Kiša, koja intenzivno pada već dva dana, prouzrokovala je velike poplave i klizišta i na području kompletne općine Srebrenik. Od poplava su direktno ugrožena naselja uz korito rijeke Tinje, njenih pritoka i brojnih lokalnih potoka, tako da je najgore stanje na području Špionice, Bara, Previla, Tinje i Dubokog Potoka, gdje su dvorišta brojnih kuća potopljena dok je u nekoliko porodičnih kuća ušla voda tj. podrumi ili prizemlja su poplavljeni. Na mjernoj letvi na rijeci Tinji na mostu u Barama, u 13 sati izmjerena je visina od 3,8 metara, a obzirom da kiša pada nesmanjenim intenzitetom, prognoze nisu nimalo dobre. Održana je vanredna sjednica Štaba CZ Srebrenik, na kojoj su formirane ekipe koje obilaze teren i konstantno dojavljuju promjene na terenu, a nakon što je, na prijedlog OŠCZ Srebrenik, općinski načelnik Osman Suljagić donio Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava i klizanja tla na području općine Srebrenik, angažovana je Služba zaštite i spašavanja od rušenja, koja je sa svom mehanizacijom i ljudstvom na terenu, ali obzirom na nedostatak mašina teško je bilo stići na sve strane. Na više lokaliteta su dovučeni pijesak i vreće, kako bi se pokušalo pomoći građanima da zaustave prodor vode u prizemlja kuća, nekoliko mašina je na terenu i rade se prioritetni zahvati, kako bi se stanje kako tako poboljšalo ili bar zadržalo trenutno. Angažovani su i vatrogasci, koji neprestano pumpama u NN Bare pokušavaju, iako za sada dosta neuspješno, spriječiti vodenu stihiju, koja izbija iz šahtova plaveći sve oko sebe, kao i sami građani, ali kod svih su oči uprte u nebo, svjesni činjenice da se jedino prestankom padavina može očekivati smirivanje nivoa Tinje. Prema posljednjim informacijama u NN Kiseljak se dodatnim nasipom na potezu od 40m uspješno spriječio prodor Tinje u istoimeno naselje sa nekoliko stotina porodičnih kuća, a u Špionici, gdje je most za naselje Kosica zatvoren za saobraćaj, a poplavljena su i dvorišta brojnih stambenih i pomoćnih objekatia u Centru Špionice (ugrožena je lokalna ambulanta, matični ured, zgrada područne pošte...), i gdje se ugroženom području može doći samo putem preko Kerepa, pokušava se probiti kanal kojim bi se pokušalo akumuliranu vodu izvesti na neku drugu stranu. Istovremeno na području Previla, Tinje-posebno u naselju Kolona, kod pravoslavne crkve u Potpeću, kod benzinske pumpe OMV, u Dubokom Potoku i Bjelavama, iznad Drenika, te u Ormanici, poplavljeni su neki porodični i pomoćni objekti, a prava šteta će se znati po povratku svih ekipa sa terena. Pored ovih problema aktivirana su i brojna klizišta, kako postojeća tako i nova, tako da je regionalni putni pravac prema Čeliću ugrožen kod mosta Kovačevac, zatvoren je lokalni put Gornji Moranjci-Donji Moranjci pored fazanerije, dok su istovremeno ugrožena 4 stambena objekta u Crvenom Brdu, Lušnici, iznad kuće Joldić Sulje, Donjim Moranjcima iznad stambenog objekta Šabuljić Vahidina te u Gornjim Moranjcima. Osim navedenog poplavljeno je preko 100 hektara poljoprivrednog zemljišta, gdje su brojne poljoprivredne kulture potpuno uništene, a štete od poplava su pretrpile i firme "Staklomont" i Asfaltna baza "Jata" u Tinji, kao i "Voćni rasadnik" u Špionici. Iako je nivo rijeke Tinje sredinom dana (u 16 sati) bio u opadanju tj. pao je na 3,4m nastavkom padavina predveče ponovno je počeo rasti nivo, tako da je neizvjesno šta donosi noć.

Srebrenik - Tinja u Špionici
Srebrenik - ulica Hasana Kikića
Srebrenik - Slanjanka je poplavila NN Luka
Srebrenik - Potopljen je put za SRC Orion i Gornje Hrgove

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"