13/10/2010 - Izvršena primopredaja deminiranog terena na zadatku "Kazin Tuk I"
na području općine Kalesija

Dana 13.10.2010. godine obavljena je ceremonija primopredaje deminiranog terena na zadatku "Kazin Tuk I" na području općine Kalesija
BROJ ZADATKA: ID 12557 - TEHNIČKO IZVIĐANJE
NAZIV PROJEKTA: „KAZIN TUK 1.“
POVRŠINA: 162.003,00 m2
IZVOĐAČ: FEDERALNA/KANTONALNA UPRAVA CZ – tim civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a

Projekat deminiranja na zadatku „Kazin tuk 1,“ predstavlja najveću zadatu rizičnu površinu koja je bila predmet rada u izvedbi tima civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a od njegovog osnutka. Na ovom zadatku, čija realizacija sa prekidima se odvijala oko dvije godine, bili su angažirani svi resursi Federalne uprave civilne zaštite.
Rizična površina je predstavljala veliko prostranstvo poljoprivrednog i manjim dijelom šumskog zemljišta. Posebno zahtjevni dio rizične površine predstavljali su lateralni kanali koji su bili obrasli šibljem i dijelom zagađeni otpadnim materijalom. Na ovoj rizičnoj površini, a i u njenoj neposrednoj blizini, bilježimo dva minoincidenta, u kojima je ranjena jedna osoba i nastradalo stado ovaca.
Deminerski radovi su započeti krajem 2008. godine, pred sam kraj deminerske sezone, a ubrzo su prekinuti zbog loših vremenskih uvjeta. Radovi su nastavljeni početkom maja mjeseca naredne godine uz angažman pripadnika tima civilne zaštite Tuzla, Mašinskog tima civilne zaštite za tretiranje tla i skidanje vegetacije kao i POEK (psi) tima civilne zaštite. U ovom periodu su obrađene tri cjeline rizične površine i uzorkovana površina terena od 103.285,00 m
m2.
Nastavak deminiranja na preostalom dijelu rizične površine bio je uslovljen isušivanjem tla, a posebno smanjenjem nivoa vode u lateralnim kanalima. Izuzetno kišna 2010. godina nije pružala mogućnost nastavka radova sve do sredine avgusta mjeseca. Imperativ okončanja ovoga zadatka rezultirao je dogovorom da se u proces deminiranja, pored pripadnika tima civilne zaštite Tuzla, uključi specijalna mašina za rad u kanalima. Odlučeno je da se angažira deminerska firma „Ivša“ iz Orašja koja posjeduje specijalnu mašinu za skidanje vegetacije u kanalima. Pored ove firme, u proces deminiranja se uključuju i deminerski timovi civilne zaštite iz Sarajeva i Žepča, te Mašinski i POEK tim civilne zaštite. Zajedničkim angažmanom svih navedenih resursa Federalne uprave civilne zaštite i specijalne mašine iz kompanije „Ivša“ u relativno kratkom vremenu radovi se privode kraju i stvaraju uvjeti za okončanje cijelog zadatka.
Tokom izvođenja radova pronađene su i uništene sljedeće vrste i količine minskoeksplozivnih sredstava:
- mine PMR-2A ..............21 kom.
- mine PMA-3 ................. 2 kom.
- NUS .............................2 kom.
Cjelokupan proces izvođenja deminerskih radova praćen je od strane inspektora Federalne uprave civilne zaštite kao i inspektora Regionalnog ureda BH MAC-a iz Tuzle.

Ceremonija primopredaje deminirane površine obavljena je u srijedu 13.10.2010. godine, uz prisustvo načelnika općine Rasima Omerovića, predstavnika Kantonalne uprave CZ na čelu sa direktorom Zdenkom Tadićem, Federalne uprave CZ, Općinske službe CZ Kalesija, EUFOR-a, Regionalnog ureda BHMAC-a i medija.


(Klikni na sliku za uvećanje)

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"