21/10/2010 - POTPISANI UGOVORI O DODJELI I KORIŠTENJU NEUTROŠENIH SREDSTAVA
POSEBNE NAKNADE IZ 2009. GODINE

Tuzla, 21.10.2010. godine

Danas je u Tuzli, u sali za sjednice Vlade TK, održan sastanak predstavnika Kantonalne uprave Civilne zaštite sa načelnicima općina iz TK i šefovima općinskih službi CZ. Na sastanku je obavljeno potpisivanje Ugovora o dodjeli i korištenju neutrošenih sredstava posebne naknade iz 2009. godine, te uručenje Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje posljedica od prirodnih nesreća i Odluka o povratku prikupljenih namjenskih sredstava za skloništa.

Općinama Tuzlanskog kantona je iz neutrošenih sredstava posebne naknade iz 2009. godine, kao pomoć u saniranju šteta od prirodne i druge nesreće, raspoređen ukupan iznos od 435.000 KM. Potpisivanjem Ugovora općine se obavezuju da dodjeljena sredstva namjenski utroše za konkretne projekte. Riječ je o 11 općina: općinama Gradačac, Srebrenik i Živince je dodjeljeno po 44.000 KM, Gračanica, Lukavac i Tuzla po 42.000 KM, Doboj Istok 40.000 KM, Kalesija 38.000 KM, Sapna 37.000 KM, Banovići 32.000 KM i Kladanj 30.000 KM.

Odlukom o dodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje posljedica od prirodnih nereća, Vlada Kantona je iz redovnih budžetskih sredstava i sredstava budžetskih rezervi dodjelila pomoć općinama za sufinansiranje saniranja šteta u visini od 135.000 KM (Tuzla i Gradačac po 22.500 KM, Gračanica, Srebrenik i Živinice po 15.000 KM, te Čelić, Doboj Istok, Kalesija, Kladanj, Lukavac i Sapna po 7.500 KM).

Odlukom o povratku prikupljenih namjenskih sredstava za skloništa, općinama se vrši povrat novčanih sredstava koja su se do sada prikupljala na posebnom podračunu jedinstvenog računa Budžeta TK. Odluka je donesena u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kojima je utvrđena obaveza kantonalnih uprava civilne zaštite da sva javna skloništa i sva finansijska sredstva, prikupljena po osnovu naknade za izgradnju skloništa, prenesu na općinsku službu civilne zaštite. Riječ je o namjenskim sredstvima koja se prikupljaju po osnovu naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa u iznosu od 1% od ukupne vrijednosti građevinskog dijela objekta i unutrašnjih instalacija. Sredstva su strogo namjenska i koriste se isključivo za izgradnju i održavanje javnih skloništa. U periodu od 2004. godine do 2010. godine prikupljeno je ukupno 1.712.964,79 KM. (Općina Tuzla - 1.432.374,95; Lukavac - 161.266,00; Gradačac - 86.762,60; Kalesija - 21.573,30; Živinice - 4.062,13; Gračanica - 3.651,91; Banovići - 1.963,60; Sapna - 1.183,80; Srebrenik - 126,50)

Štete nastale u junu i julu ove godine procjenjene su na 34.246.165,63 KM. Načelnici općina zadovoljni su raspodjelom novca koji će uložiti u sanaciju klizišta, saobraćajnica i vodotoka.. Očekuje se da će Federalni štab CZ i Vlada Federacije BiH izdvojiti značajna novčana sredstva za sanaciju šteta nastalih usljed klizišta i poplava.


(Klikni na sliku za uvećani prikaz)

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"