26/11/2010 - Izvršena primopredaja deminiranog terena na zadatku „Izvor Jazavac“
na području općine Živinice

Dana 26.11.2010. godine obavljena je ceremonija primopredaje deminiranog terena na zadatku "Izvor Jazavac" na području općine Živinice:
BROJ ZADATKA: ID 12908 - ČIŠĆENJE
NAZIV PROJEKTA: „MZ TUPKOVIĆI - IZVOR JAZAVAC.“
POVRŠINA: 5.000,00 m2
IZVOĐAČ: FEDERALNA/KANTONALNA UPRAVA CZ – tim civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a

Projekat „Izvor Jazavac“ predstavlja jedan od prvih kandidiranih projekata na području općine Živinice za koji je urađena projektna dokumentacija za deminiranje izvorišta i trase vodovoda. Međutim, velika udaljenost od naseljenog mjesta i loš pristupni put odbijao je sve potencijalne izvođače radova. Jedna od najvećih kočnica bila je nepostojanje tzv. „zlatnog sata“ kojim je predviđeno da se medicinska evakuacija za slučaj povrijeđivanja ili stradanja tokom izvođenja deminerskih radova može obaviti najduže za 1 sat. Djelimičnom sanacijom puta stvoreni su uvjeti da se „zlatni sat“ može ispoštovati, te su Kantonalna i Fedralna uprava civilne zaštite, u saradnji sa Regionalnim uredom BHMAC-a iz Tuzle, ovaj projekat uvrstile na svoju Listu prioriteta za rad u sezoni 2010. godine.
Pripadnici „B“ tima civilne zaštite za deminiranje su započeli sa čišćenjem terena 14.10.2010. godine. Neposredna blizina bivše linije razdvajanja među zaraćenim snagama i veliki broj uklonjenig NUS-a od strane „A“ tima civilne zaštite u neposrednoj blizini ovoga zadatka, kao i sugestije šumskih radnika i lovaca, bili su dovoljan razlog za povećan oprez tokom izvođenja radova.
Radovi su trajali 19 radnih dana, a tokom izvođenja radova pronađena je 1 mina PMA-3 koju su pripadnici „A“ tima civilne zaštite uništili na licu mjesta.
Završno uzorkovanje deminirane površine je obavljeno 18.11.2010. godine.
Nakon obavljenog uzorkovanja deminirane površine pristupilo se trajnom obilježavanju deminiranog prostora postavljanjem stubova sa upozoravajućim natpisima. Sav neophodni materijal za obilježavanje obezbjedila je lokalna zajednica. Ukupno je postavljeno 47 stubova i znakova, a postavljanje su obavili pripadnici tima civilne zaštite.
Cjelokupan proces izvođenja deminerskih radova praćen je od strane inspektora Federalne uprave civilne zaštite kao i inspektora RUBH MAC-a iz Tuzle.

Ceremonija primopredaje deminiranog terena lokalnim organima vlasti održana je u petak, 26. novembra/studenog 2010. godine,
uz prisustvo načelnika općine Hasana Muratovića, predstavnika Kantonalne uprave CZ na čelu sa direktorom Zdenkom Tadićem, Federalne uprave CZ, Općinske službe CZ Živinice, EUFOR-a, Regionalnog ureda BHMAC-a i medija.


(Klikni na sliku za uvećanje)

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"