IZVJEŠTAJ
o obavljenom službenom putu
u Monterej, Kalifornija u SAD

Tuzla, 23.03.2011. godine

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla, ujedno i Kantonalni koordinator za deminiranje, gospodin Mr. Zdenko Tadić je boravio u vremenu od 12. do 19.03.2011. godine u SAD-u, u mjestu Monterej u Kaliforniji, na osnovu poziva US Partnerstvo za mir, Centar za trening i edukaciju, Mornarička postdiplomska škola iz SAD

Gospodin Tadić je bio član grupe iz Bosne i Hercegovine koju su sačinjavali još: Anisa Kundurović iz Ministarstva vanjskih poslova BiH, Zoran Grujić iz BH MAC-a, Željko Kalinić iz EUFOR-a BiH, Milisav Pantić iz Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i Roman Turšić šef ureda ITF-a u BiH.


Poziv iz SAD-a je stigao iz dva razloga:
Prvi razlog je sudjelovanje u analizi dinamike i organizacije vođenja poslova deminiranja u BiH i dogovor oko pripreme stručne radionice na tu temu u junu tekuće godine u Sarajevu. Ovaj dio aktivnosti obavljen je 14. i 18.03.2011. godine. U ovom dijelu razgovora učestvovala je naša delegacija i predstavnici organizatora Dr. Susan Hocevar, Jeff Munus i Dr. Gail Thomas, svi iz Mornaričke postdiplomske škole u Montereju.
Drugi razlog našeg dolaska u SAD bio je učešće u radionici „Radimo u istom prostoru“ koja je održana u vremenu od 14. do 18.03.2011. godine.

Pored naše delegacije i profesora navedene škole, u radu radionice su učestvovali predstavnici velikog broja vladinih i nevladinih organizacija SAD i UN koje se bave pružanjem pomoći stanovništvu u zemljama u kojima je došlo do vojne intervencije: američke vojske, policije, sigurnosnih službi, Vlade SAD kao i predstavnici iz Afganistana, Kolumbije, Južnog i Sjevernog Sudana, Ugande, Mongolije, Siera Leone, Nepala i Španije. U okviru radionice u okviru tematskih predavanja vođena je intenzivna rasprava svih članova radionice. Teme su uglavnom bile vezane za koordinaciju vojnih i humanitarnih organizacija poslije vojne intervencije.

Sve troškove puta i boravka u SAD snosio je navedeni Centar, odnosno Vlada SAD-a.

Učešće u navedenim skupovima dalo je doprinos daljnjim aktivnostima i učešću na poslovima deminiranja Vlade SAD u BiH.

Kantonalni koordinator za deminiranje

Mr. Zdenko TadićGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"