VLADA TUZLANSKOG KANTONA USVOJILA INFORMACIJE KUCZ

Tuzla, 04.03.2011. godine

Dana 04.03.2011. godine održana je 2. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona. Među ostalim, Vlada je razmatrala i usvojila nekoliko informacija koje je pripremila Kantonalna uprava civilne zaštite.

- USVOJENA INFORMACIJA O SUFINANSIRANOM DEMINIRANJU NA PODRUČJU TK

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o sufinansiranom deminiranju na području TK. U cilju ubrzanja procesa deminiranja, Vlada TK je 2008. godine potpisala Memorandum o razumijevanju sa Međunarodnim fondom za deminiranje i pomoć žrtvama mina (ITF) kao strateškim partnerom za realizaciju poslova deminiranja kroz sufinansiranje lokalne zajednice. U navedenom projektu sufinansiranog deminiranja do sada su učestvovale općine Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna i Tuzla, te je na taj način do sada deminirano 159.021 m2. Posljedica navedenog projekta je pojačani interes donatora iz međunarodne zajednice i rekordni rezultat na poslovima deminiranja u 2009. i 2010. godini. U toku protekle godine odabrani su projekti za deminiranje, provedene potrebne procedure i potpisani Memorandumi o razumijevanju između općinskih načelnika navedenih općina i ITF-a. Raspisan je tender za izvođenje radova deminiranja, te utvrđena cijena za poslove čišćenja i tehničkog izviđanja, a u toku posljednjeg mjeseca prošle i prvog mjeseca tekuće godine završeno je prebacivanje sredstava na račun ITF-a, čime su stvorene pretpostavke za nastavak projekta sufinasniranog deminiranja u 2011. godini. Za ove namjene općine su uz podršku Tuzlanskog kantona skupile ukupno 147.869,24 KM.

- USVOJENA INFORMACIJA O REZULTATIMA FEDERALNOG/KANTONALNOG TIMA CIVILNE ZAŠTITE ZA DEMINIRANJE I UKLANJANJE NEEKSPLODIRANIH UBOJITIH SREDSTAVA U 2010. GODINI NA PODRUČJU TK

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici je usvojila Informaciju o rezultatima Federalnog/Kantonalnog tima civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje neeksplodiranih ubojitih sredstava u 2010. godini na području TK. Kako se navodi u Informaciji, "A" komponenta za uništavanje NUS-a je odradila 550 zadataka, što potvrđuje da još uvujek postoje značajne količine NUS-a koje predstavljaju stalnu opasnost i koje je nužno što prije bezbjedno uništiti i učiniti životno okruženje sigurnijim za normalan život i rad. Pripadnici "A" komponente su neutralisali 5.741 komad raznog zaostalog NUS i 5,1 kg eksploziva raznih vrsta.
"B" komponenta , koja je radila na deminiranju vitalnih objekata je tokom izvođenja deminerskih radova pronašla 9 mina tipa PMR-2A, 3 mine tipa PMA-3 i 2 druga oblika Neeksplodiranih ubojnih sredstava. Posebno je značajno da su realizirani zadaci koji su dugo bili na listama prioriteta, te kao takvi predstavljali stvarnu potrebu lokalnih zajednica za njihovom realizacijom.
Značajno je napomenuti da u toku 2010. godine nije bilo angažiranja pripadnika tima civilne zaštite za izvlačenje nastradalih osoba iz minskih polja. Tokom izvođenja operacija nije zabilježen niti jedan nesretni slučaj ozlijeđivanja ili stradanja pripadnika tima civilne zaštite. Potpisivanjem Ugovora o prijemu pripadnika tima civilne zaštite u radni odnos na neodređeno vrijeme dugoročno i kvalitetno je riješen problem uklanjanja NUS-a i deminiranja terena na području FBiH. Ostvareni rezultat tokom 2010. godine na poslovima uklanjanja NUS-a (5.741 kom) i deminiranju terena (77.325 m2) još jednom potvrđuju neospornu ulogu timova civilne zaštite na stvaranju sigurnijeg okruženja za normalan život i rad našeg čovjeka.

- INFORMACIJA O OSTVARENIM REZULTATIMA DEMINIRANJA NA PODRUČJU TK U 2010. godini

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o o ostvarenim rezultatima deminiranja na području Tuzlanskog kantona u 2010. godini. Kako se navodi u Informaciji polaznu osnovu za realizaciju zadataka iz oblasti deminiranja činila je Kantonalna lista prioriteta za deminiranje Tuzlanskog kantona. Listom za 2010. godinu je stvorena mogućnost za deminiranje 2.863.774,80 m2. Pored Federalnog/Kantonalnog tima civilne zaštite i deminerskih timova OS BiH, zabilježen je angažman i drugih domaćih i stranih kompanija i organizacija, a znatno je pojačana zainteresiranost stranih donatora. Ovakav angažman imao je za posljedicu značajan iskorak na realizaciji Projekta deminiranja obale i korita rijeke Spreče. U toku 2010. godine protuminskim akcijama tretirana su 44 projekata od kojih 9 nije završeno tako da će započeti projekti površine 571.080,13 m2 biti nastavljeni u 2011.godini. Kao najznačajniji i najveći projekat koji je realiziran na obilježavanju minskih polja je projekt na području općine Lukavac. Naime, postavljanje trajnih upozoravajućih znakova obavljeno je u MZ Jaruške na 4 lokacije (153 znaka) i MZ Sižje na 2 lokacije (37 znakova). Također, postavljeno je i 8 bilbord plakata. Projektom je predviđeno da se na kraju realizacije ovoga projekta obave prigodna predavanja za rizične grupe. Podatak da se na području Tuzlanskog kantona još uvijek kao sumnjiva površina vodi izuzetno velika površine terena, a do sada je deminirana površina od oko 9.250.000 m2 opominje i nameće potrebu intenzivnijeg provođenja operacija deminiranja na prostoru TK navodi se u Izvještaju.

- LISTA PRIORITETA DEMINIRANJA NA PODRUČJU TK ZA 2011. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila i Listu prioriteta deminiranja na području tuzlanskog kantona za 2011. godinu. Ovom listom predviđeno je da se u 2011. godinu obradi površina u iznosu od 2.913.919,31
m2, i to metodom čišćenja 343.811,17 m2, te 2.570.108,14 m2 metodom tehničkog izviđanja.GLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"