Tuzla, 09.05.2011.

Održan 2. sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima Općinskih službi CZ u 2011. godini

Danas je u Tuzli, u sali za sjednice Vlade Tuzlanskog kantona, održan drugi sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima Općinskih službi CZ u 2011. godini. Na sastanku je razmatran slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izvod iz Zapisnika sa 1. sastanka održanog 22.02.2011. godine
2. Upoznavanje sa Metodologijom za izradu procjene ugroženosti od požara i Uredbom o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara (Izvjestilac: Izudin Karić)
3. Primjena Metodologije za izradu procjene ugroženosti od požara i Uredbe o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara (Izvjestilac: Mesud Tanović)
4. Upoznavanje sa programom obuke KŠCZ (Izvjestilac: Zdenko Tadić)
5. Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja na području Tuzlanskog kantona za I-IV 2011. godine (izvjestilac: Benedin Pejić)
6. Informacija o preduzetim aktivnostima preventivnog djelovanja u oblasti zaštite i spašavanja u skladu sa dostavljenim Upozorenjem i preporukama FUCZ (Izvjestilac: Mesud Tanović)
7. Dogovor o raspodjeli plakata upozorenja na opasnost od požara (Izvjestilac: Ljiljana Pavljašević)
8. Tekuća pitanja

Nakon što je usvojen Zapsinik sa 1. sastanka, prisutnima su sekretar KUCZ Karić Izudin i pomoćnik direktora KUCZ Mesud Tanović prezentirali Metodologiju za izradu procjene ugroženosti od požara i Uredbu o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara ("Sl. novine FBiH", broj 8/11). Uslijedila je diskusija u kojoj su učestvovali gotovo svi prisutni i u kojoj su istaknuti brojni problemi koji proizilaze iz obaveza koje nameću navedeni dokumenti. Dogovoreno je da se u svim općinama pristupi izradi Procjene ugroženosti od požara, s tim da se prvo mora uraditi Program rada za izradu Plana zaštite od požara. Također je dogovoreno je da se u skorije vrijeme održi novi sastanak kako bi zajednički koordinirali aktivnosti na izradi ovih dokumenata.

Direktor KUCZ Zdenko Tadić je upoznao prisutne sa programom obuke KŠCZ. Obuka će se izvršiti početkom juna, a izvršiće je uposlenici KUCZ. Na obuku će biti pozvani i komandanti OŠCZ i rukovodioci OSCZ (kao načelnici OŠCZ).

Benedin Pejić je prezentirao rezultate deminiranja na području Tuzlanskog kantona u prva četiri mjeseca 2011. godine (možete pogledati ovdje).

Mesud Tanović je upoznao prisutne sa Informacijom o preduzetim aktivnostima preventivnog djelovanja u oblasti zaštite i spašavanja u skladu sa dostavljenim Upozorenjem i preporukama FUCZ. Zatraženo je od Općinskih službi CZ da redovno dostavljaju informacije o poduzetim aktivnostima.

Podijeljeni su plakati upozorenja na opasnost od požara svim općinama, prema broju osnovnih i područnih škola.


Pod tekućim pitanjima, dogovoreno je da se nastave aktivnosti na Implementaciji projekta operativni centri civilne zaštite.

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"